ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - Α Γεωργίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
2 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 58 27 18 4 5 11 16 53-24 29 13 9 1 3 5 8 24-10 14 9 3 2 6 8 29-14
1 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 49 27 12 13 2 23 4 29-9 20 13 7 4 2 12 1 15 -3 14 5 9 0 11 3 14 -6
5 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 41 27 10 11 6 22 5 24-15 9 13 4 6 3 11 2 9 -7 14 6 5 3 11 3 15 -8
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
2 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 13 6 4 1 1
Ν
Η
Ν
I
Ν
Ν
2 4 9 -4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 31/08/2018 - ΣΑΚΙΡ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 1-2 - - -
2 05/03/2018 - 16:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-0 1-2 - - -
3 10/03/2018 - 13:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-2 1-4 - - -
4 16/03/2018 - 15:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 2-0 3-1 1,82 3,30 3,35
5 01/04/2018 - 17:30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 2-0 2-0 - - -
6 05/04/2018 - 15:00 ΣΑΚΙΡ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-2 1-2 - - -
7 15/04/2018 - 14:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 0-0 0-1 - - -
8 21/04/2018 - 15:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-2 - - -
9 27/04/2018 - 17:30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 4-1 - - -
10 02/05/2018 - 19:30 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 1-1 - - -
11 06/05/2018 - 17:30 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 0-2 - - -
12 13/05/2018 - 15:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-1 0-1 - - -
13 19/05/2018 - 16:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-1 1-2 - - -
14 25/05/2018 - 19:30 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 1-1 2,30 3,00 2,65
15 10/06/2018 - 19:30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΚΙΡ 1-0 1-0 1,75 3,20 3,75
16 17/06/2018 - 19:30 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 2,50 2,85 2,50
17 23/06/2018 - 19:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 2-1 1,20 4,75 9,00
18 29/06/2018 - 18:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 3-6 6,50 3,80 1,35
19 05/07/2018 - 20:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 4-0 5-0 - - -
20 03/08/2018 - 19:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 2-0 2-1 - - -
21 12/08/2018 - 16:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-3 2-4 - - -
22 18/08/2018 - 19:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 0-0 1,08 6,50 14,00
23 16/09/2018 - 15:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 0-1 2-1 - - -
24 23/09/2018 - 15:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 0-0 - - -
25 27/09/2018 - 17:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1-1 2-1 - - -
26 30/09/2018 - 18:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
27 07/10/2018 - 14:30 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-2 0-3 - - -
2 05/03/2018 - 16:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-0 1-2 - - -
4 16/03/2018 - 15:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 2-0 3-1 1,82 3,30 3,35
5 01/04/2018 - 17:30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 2-0 2-0 - - -
7 15/04/2018 - 14:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 0-0 0-1 - - -
9 27/04/2018 - 17:30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 4-1 - - -
12 13/05/2018 - 15:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-1 0-1 - - -
15 10/06/2018 - 19:30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΚΙΡ 1-0 1-0 1,75 3,20 3,75
17 23/06/2018 - 19:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 2-1 1,20 4,75 9,00
19 05/07/2018 - 20:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 4-0 5-0 - - -
20 03/08/2018 - 19:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 2-0 2-1 - - -
22 18/08/2018 - 19:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 0-0 1,08 6,50 14,00
23 16/09/2018 - 15:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 0-1 2-1 - - -
25 27/09/2018 - 17:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1-1 2-1 - - -
1 31/08/2018 - ΣΑΚΙΡ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 1-2 - - -
3 10/03/2018 - 13:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-2 1-4 - - -
6 05/04/2018 - 15:00 ΣΑΚΙΡ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-2 1-2 - - -
8 21/04/2018 - 15:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-2 - - -
10 02/05/2018 - 19:30 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 1-1 - - -
11 06/05/2018 - 17:30 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 0-2 - - -
13 19/05/2018 - 16:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-1 1-2 - - -
14 25/05/2018 - 19:30 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 1-1 2,30 3,00 2,65
16 17/06/2018 - 19:30 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 2,50 2,85 2,50
18 29/06/2018 - 18:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 3-6 6,50 3,80 1,35
21 12/08/2018 - 16:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-3 2-4 - - -
24 23/09/2018 - 15:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 0-0 - - -
26 30/09/2018 - 18:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
27 07/10/2018 - 14:30 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-2 0-3 - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 25 92.59% Under 0.5 2 7.41%
Over 1.5 20 74.07% Under 1.5 7 25.93%
Over 2.5 16 59.26% Under 2.5 11 40.74%
Over 3.5 6 22.22% Under 3.5 21 77.78%
Over 4.5 5 18.52% Under 4.5 22 81.48%
Over 5.5 2 7.41% Under 5.5 25 92.59%
Over 6.5 1 3.70% Under 6.5 26 96.30%
Over 0.5 19 70.37% Under 0.5 8 29.63%
Over 1.5 14 51.85% Under 1.5 13 48.15%
Over 2.5 4 14.81% Under 2.5 23 85.19%
Over 3.5 1 3.70% Under 3.5 26 96.30%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 27 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 27 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 27 100.00%
Over 0.5 19 70.37% Under 0.5 8 29.63%
Over 1.5 11 40.74% Under 1.5 16 59.26%
Over 2.5 5 18.52% Under 2.5 22 81.48%
Over 3.5 1 3.70% Under 3.5 26 96.30%
Over 4.5 1 96.30% Under 4.5 26 96.30%
Over 5.5 1 3.70% Under 5.5 26 96.30%
Over 6.5 1 3.70% Under 6.5 26 96.30%
GOAL / NO GOAL
Goal 16 59.26% No Goal 11 40.74%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
7 14 5 1
25.93% 51.85% 18.52% 3.70%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
2 5 4 10 1 3 2
7.41% 18.52% 14.81% 37.04% 3.70% 11.11% 7.41%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
8 5 10 4 8 8 6 5
29.63% 18.52% 37.04% 14.81% 29.63% 29.63% 22.22% 18.52%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 8 29.63% 1 & UNDER 1.5 3 11.11%
X & OVER 1.5 2 7.41% X & UNDER 1.5 2 7.41%
2 & OVER 1.5 10 37.04% 2 & UNDER 1.5 2 7.41%
1 & OVER 2.5 7 25.93% 1 & UNDER 2.5 4 14.81%
X & OVER 2.5 0 0.00% X & UNDER 2.5 4 14.81%
2 & OVER 2.5 9 33.33% 2 & UNDER 2.5 3 11.11%
1 & OVER 3.5 3 11.11% 1 & UNDER 3.5 8 29.63%
X & OVER 3.5 0 0.00% X & UNDER 3.5 4 14.81%
2 & OVER 3.5 3 11.11% 2 & UNDER 3.5 9 33.33%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 6 22.22% 1 & NO GOAL 5 18.52%
X & GOAL 2 7.41% X & NO GOAL 2 7.41%
2 & GOAL 8 29.63% 2 & NO GOAL 4 14.81%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 14 51.85% GOAL & UNDER 2.5 2 7.41%
GOAL & OVER 3.5 5 18.52% GOAL & UNDER 3.5 11 40.74%
GOAL & OVER 4.5 4 14.81% GOAL & UNDER 4.5 12 44.44%
NO GOAL & OVER 2.5 2 7.41% NO GOAL & UNDER 2.5 9 33.33%
NO GOAL & OVER 3.5 1 3.70% NO GOAL & UNDER 3.5 10 37.04%
NO GOAL & OVER 4.5 1 3.70% NO GOAL & UNDER 4.5 10 37.04%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 19 70.37% ΖΥΓΑ 8 29.63%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
9 - 1 7 - 5 13 - 3 7 - 3 7 - 4 10 - 8
12.99% 15.58% 20.78% 12.99% 14.29% 23.38%
6 - 0 4 - 2 5 - 1 4 - 1 0 - 2 5 - 4
17.65% 17.65% 17.65% 14.71% 5.88% 26.47%
3 - 1 3 - 3 8 - 2 3 - 2 7 - 2 5 - 4
9.30% 13.95% 23.26% 11.63% 20.93% 20.93%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
4 - 1 8 - 1 4 - 4 8 - 2 7 - 1 5 - 3 5 - 2 3 - 4 9 - 6
6.49% 11.69% 10.39% 12.99% 10.39% 10.39% 9.09% 9.09% 19.48%
2 - 0 6 - 0 2 - 2 4 - 0 2 - 1 3 - 1 0 - 2 0 - 0 5 - 4
5.88% 17.65% 11.76% 11.76% 8.82% 11.76% 5.88% 0.00% 26.47%
2 - 1 2 - 1 2 - 2 4 - 2 5 - 0 2 - 2 5 - 0 3 - 4 4 - 2
6.98% 6.98% 9.30% 13.95% 11.63% 9.30% 11.63% 16.28% 13.95%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7 25.93%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 13 48.15%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7 25.93%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 7 25.93% 1/X 0 0.00% 1/2 0 0.00%
X/1 3 11.11% X/X 4 14.81% X/2 6 22.22%
2/1 1 3.70% 2/X 0 0.00% 2/2 6 22.22%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 3 11.11 % 0-0 2 7.41 % 0-1 2 7.41 %
2-0 1 3.70 % 1-1 2 7.41 % 0-2 1 3.70 %
2-1 4 14.81 % 2-2 0 0 % 1-2 5 18.52 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.70 %
3-1 1 3.70 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 1 3.70 % 1-4 1 3.70 %
4-2 0 0 % 2-4 1 3.70 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 3.70 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 1 3.70 %
1-0 2 7.41 % 0-0 8 29.63 % 0-1 3 11.11 %
2-0 4 14.81 % 1-1 5 18.52 % 0-2 1 3.70 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 2 7.41 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.70 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 3.70 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 4 14.81 % 0-0 8 29.63 % 0-1 4 14.81 %
2-0 1 3.70 % 1-1 3 11.11 % 0-2 2 7.41 %
2-1 2 7.41 % 2-2 0 0 % 1-2 2 7.41 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 1 3.70 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
3
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
7
UNDER 3.5
7
UNDER 3.5 ΕΝΤΟΣ
4
UNDER 3.5 ΕΚΤΟΣ
4
ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΚΟΛ
3
NO GOAL ΕΚΤΟΣ
3