ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
15 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 38 34 10 8 16 17 17 43-47 -4 17 8 4 5 11 6 24-15 17 2 4 11 6 11 19-32
14 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 35 34 6 17 11 30 4 18-24 -6 17 4 9 4 16 1 9 -8 17 2 8 7 14 3 9 -16
9 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 48 34 12 12 10 29 5 25-23 2 17 7 8 2 15 2 15 -7 17 5 4 8 14 3 10 -16
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
10 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 8 6 2 2 2
Η
Ν
I
I
Η
Ν
2 4 11 -6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 12/08/2017 - 21:45 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-0 3-0 - - -
2 18/08/2017 - 19:45 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-1 2,30 2,95 2,60
3 27/08/2017 - 15:00 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-0 2-2 - - -
4 10/09/2017 - 18:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 0-1 2-3 2,45 3,15 2,35
5 17/09/2017 - 20:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 0-1 - - -
6 25/09/2017 - 16:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-2 4-2 - - -
7 30/09/2017 - 13:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 0-0 1-0 2,65 3,00 2,25
8 16/10/2017 - 18:00 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-1 1-1 1,85 3,30 3,25
9 21/10/2017 - 13:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
10 29/10/2017 - 12:00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-1 4-1 1,87 3,15 3,35
11 04/11/2017 - 14:30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-0 2-0 2,50 3,15 2,30
12 17/11/2017 - 17:00 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-1 2-1 1,65 3,20 4,20
13 27/11/2017 - 17:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-2 0-2 2,30 3,20 2,45
14 02/12/2017 - 12:00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-0 3-2 1,53 3,60 4,50
15 10/12/2017 - 12:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 0-0 1,72 3,15 3,95
16 16/12/2017 - 12:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-0 0-0 4,50 4,10 1,47
17 24/12/2017 - 14:30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 1-1 1-1 2,65 2,85 2,35
18 22/01/2018 - 17:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-0 3-1 2,35 3,00 2,50
19 29/01/2018 - 17:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-0 2-1 1,67 3,15 4,30
20 04/02/2018 - 14:30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 0-2 0-2 - - -
21 10/02/2018 - 12:00 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,81 3,15 3,60
22 17/02/2018 - 14:30 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-1 0-2 1,52 3,40 5,10
23 21/02/2018 - 15:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 0-0 2-0 2,35 2,80 2,70
24 25/02/2018 - 14:30 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-0 0-2 - - -
25 03/03/2018 - 12:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 1-1 2-2 1,27 4,20 8,00
26 07/03/2018 - 15:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-1 3-1 1,98 3,00 3,20
27 11/03/2018 - 17:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 0-1 2-1 - - -
28 17/03/2018 - 14:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-0 2-1 - - -
29 01/04/2018 - 18:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 2-0 3-1 3,40 3,05 1,91
30 09/04/2018 - 18:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-1 2-1 1,87 3,25 3,25
31 14/04/2018 - 13:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0-0 0-0 3,40 3,45 1,77
32 22/04/2018 - 13:00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-1 2-2 2,02 3,00 3,10
33 28/04/2018 - 15:30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3-0 5-0 - - -
34 05/05/2018 - 19:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,52 3,65 4,60
2 18/08/2017 - 19:45 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-1 2,30 2,95 2,60
4 10/09/2017 - 18:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 0-1 2-3 2,45 3,15 2,35
5 17/09/2017 - 20:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 0-1 - - -
7 30/09/2017 - 13:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 0-0 1-0 2,65 3,00 2,25
9 21/10/2017 - 13:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
11 04/11/2017 - 14:30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-0 2-0 2,50 3,15 2,30
13 27/11/2017 - 17:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-2 0-2 2,30 3,20 2,45
15 10/12/2017 - 12:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 0-0 1,72 3,15 3,95
17 24/12/2017 - 14:30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 1-1 1-1 2,65 2,85 2,35
18 22/01/2018 - 17:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-0 3-1 2,35 3,00 2,50
20 04/02/2018 - 14:30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 0-2 0-2 - - -
23 21/02/2018 - 15:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 0-0 2-0 2,35 2,80 2,70
25 03/03/2018 - 12:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 1-1 2-2 1,27 4,20 8,00
27 11/03/2018 - 17:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 0-1 2-1 - - -
29 01/04/2018 - 18:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 2-0 3-1 3,40 3,05 1,91
31 14/04/2018 - 13:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0-0 0-0 3,40 3,45 1,77
33 28/04/2018 - 15:30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3-0 5-0 - - -
1 12/08/2017 - 21:45 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-0 3-0 - - -
3 27/08/2017 - 15:00 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-0 2-2 - - -
6 25/09/2017 - 16:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-2 4-2 - - -
8 16/10/2017 - 18:00 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-1 1-1 1,85 3,30 3,25
10 29/10/2017 - 12:00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-1 4-1 1,87 3,15 3,35
12 17/11/2017 - 17:00 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-1 2-1 1,65 3,20 4,20
14 02/12/2017 - 12:00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-0 3-2 1,53 3,60 4,50
16 16/12/2017 - 12:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-0 0-0 4,50 4,10 1,47
19 29/01/2018 - 17:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-0 2-1 1,67 3,15 4,30
21 10/02/2018 - 12:00 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,81 3,15 3,60
22 17/02/2018 - 14:30 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-1 0-2 1,52 3,40 5,10
24 25/02/2018 - 14:30 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-0 0-2 - - -
26 07/03/2018 - 15:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-1 3-1 1,98 3,00 3,20
28 17/03/2018 - 14:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-0 2-1 - - -
30 09/04/2018 - 18:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-1 2-1 1,87 3,25 3,25
32 22/04/2018 - 13:00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-1 2-2 2,02 3,00 3,10
34 05/05/2018 - 19:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,52 3,65 4,60
OVER/UNDER
Over 0.5 31 91.18% Under 0.5 3 8.82%
Over 1.5 25 73.53% Under 1.5 9 26.47%
Over 2.5 17 50.00% Under 2.5 17 50.00%
Over 3.5 11 32.35% Under 3.5 23 67.65%
Over 4.5 5 14.71% Under 4.5 29 85.29%
Over 5.5 1 2.94% Under 5.5 33 97.06%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
Over 0.5 23 67.65% Under 0.5 11 32.35%
Over 1.5 14 41.18% Under 1.5 20 58.82%
Over 2.5 4 11.76% Under 2.5 30 88.24%
Over 3.5 1 2.94% Under 3.5 33 97.06%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 34 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
Over 0.5 27 79.41% Under 0.5 7 20.59%
Over 1.5 15 44.12% Under 1.5 19 55.88%
Over 2.5 5 14.71% Under 2.5 29 85.29%
Over 3.5 1 2.94% Under 3.5 33 97.06%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 34 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 17 50.00% No Goal 17 50.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
9 14 11 0
26.47% 41.18% 32.35% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
3 6 8 6 6 4 1
8.82% 17.65% 23.53% 17.65% 17.65% 11.76% 2.94%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
11 9 10 4 7 12 10 5
32.35% 26.47% 29.41% 11.76% 20.59% 35.29% 29.41% 14.71%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 15 44.12% 1 & UNDER 1.5 4 11.76%
X & OVER 1.5 5 14.71% X & UNDER 1.5 3 8.82%
2 & OVER 1.5 5 14.71% 2 & UNDER 1.5 2 5.88%
1 & OVER 2.5 13 38.24% 1 & UNDER 2.5 6 17.65%
X & OVER 2.5 3 8.82% X & UNDER 2.5 5 14.71%
2 & OVER 2.5 1 2.94% 2 & UNDER 2.5 6 17.65%
1 & OVER 3.5 7 20.59% 1 & UNDER 3.5 12 35.29%
X & OVER 3.5 3 8.82% X & UNDER 3.5 5 14.71%
2 & OVER 3.5 1 2.94% 2 & UNDER 3.5 6 17.65%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 11 32.35% 1 & NO GOAL 8 23.53%
X & GOAL 5 14.71% X & NO GOAL 3 8.82%
2 & GOAL 1 2.94% 2 & NO GOAL 6 17.65%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 15 44.12% GOAL & UNDER 2.5 2 5.88%
GOAL & OVER 3.5 10 29.41% GOAL & UNDER 3.5 7 20.59%
GOAL & OVER 4.5 4 11.76% GOAL & UNDER 4.5 13 38.24%
NO GOAL & OVER 2.5 2 5.88% NO GOAL & UNDER 2.5 15 44.12%
NO GOAL & OVER 3.5 1 2.94% NO GOAL & UNDER 3.5 16 47.06%
NO GOAL & OVER 4.5 1 2.94% NO GOAL & UNDER 4.5 16 47.06%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 16 47.06% ΖΥΓΑ 18 52.94%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
4 - 11 4 - 8 10 - 5 5 - 3 9 - 10 11 - 10
16.67% 13.33% 16.67% 8.89% 21.11% 23.33%
3 - 3 1 - 2 5 - 3 2 - 1 7 - 2 6 - 4
15.38% 7.69% 20.51% 7.69% 23.08% 25.64%
1 - 8 3 - 6 5 - 2 3 - 2 2 - 8 5 - 6
17.65% 17.65% 13.73% 9.80% 19.61% 21.57%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
3 - 9 2 - 4 3 - 6 4 - 1 7 - 6 4 - 1 4 - 5 10 - 7 6 - 8
13.33% 6.67% 10.00% 5.56% 14.44% 5.56% 10.00% 18.89% 15.56%
2 - 3 1 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 2 2 - 1 4 - 1 5 - 1 4 - 4
12.82% 5.13% 5.13% 10.26% 10.26% 7.69% 12.82% 15.38% 20.51%
1 - 6 1 - 3 2 - 5 1 - 0 5 - 4 2 - 0 0 - 4 5 - 6 2 - 4
13.73% 7.84% 13.73% 1.96% 17.65% 3.92% 7.84% 21.57% 11.76%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 11 32.35%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 17 50.00%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 17.65%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 9 26.47% 1/X 2 5.88% 1/2 0 0.00%
X/1 9 26.47% X/X 5 14.71% X/2 3 8.82%
2/1 1 2.94% 2/X 1 2.94% 2/2 4 11.76%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 4 11.76 % 0-0 3 8.82 % 0-1 2 5.88 %
2-0 2 5.88 % 1-1 2 5.88 % 0-2 4 11.76 %
2-1 5 14.71 % 2-2 3 8.82 % 1-2 0 0 %
3-0 1 2.94 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 3 8.82 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 2.94 % 5-5 0 0 % 2-3 1 2.94 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 1 2.94 % 1-4 0 0 %
4-2 1 2.94 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 2.94 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 5 14.71 % 0-0 11 32.35 % 0-1 4 11.76 %
2-0 3 8.82 % 1-1 5 14.71 % 0-2 2 5.88 %
2-1 2 5.88 % 2-2 1 2.94 % 1-2 0 0 %
3-0 1 2.94 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 8 23.53 % 0-0 7 20.59 % 0-1 4 11.76 %
2-0 5 14.71 % 1-1 4 11.76 % 0-2 1 2.94 %
2-1 1 2.94 % 2-2 1 2.94 % 1-2 2 5.88 %
3-0 1 2.94 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%