ΤΣΕΛΙΕ - Α ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
4 ΤΣΕΛΙΕ 50 36 14 8 14 13 23 56-51 5 18 9 6 3 7 11 37-21 18 5 2 11 6 12 19-30
5 ΤΣΕΛΙΕ 44 36 9 17 10 34 2 20-21 -1 18 7 8 3 16 2 14 -9 18 2 9 7 18 0 6 -12
6 ΤΣΕΛΙΕ 44 36 11 11 14 26 10 36-30 6 18 7 6 5 13 5 23 -12 18 4 5 9 13 5 13 -18
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
8 ΤΣΕΛΙΕ 7 6 2 1 3
Ν
Η
Ν
Η
Η
I
3 3 6 -10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 16/07/2017 - 21:20 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 3-1 1,42 3,65 5,90
2 23/07/2017 - 19:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΤΣΕΛΙΕ 2-0 4-0 1,35 3,80 6,50
3 30/07/2017 - 21:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-0 2,40 3,00 2,50
4 04/08/2017 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 2-2 2,30 2,90 2,65
5 11/08/2017 - 19:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 1-1 1,85 3,15 3,40
6 21/08/2017 - 21:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΤΣΕΛΙΕ 2-0 2-1 2,08 3,00 3,00
7 26/08/2017 - 19:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 2-1 4-1 1,62 3,40 4,20
8 08/09/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 0-0 1,15 5,70 10,00
9 15/09/2017 - 19:45 ΤΣΕΛΙΕ - ΚΡΣΚΟ 0-0 0-0 2,02 2,95 3,15
10 23/09/2017 - 21:20 ΤΣΕΛΙΕ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛ. 0-0 0-0 - - -
11 29/09/2017 - 19:45 ΤΣΕΛΙΕ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 1-1 1-1 3,40 3,15 1,85
12 14/10/2017 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 2-1 - - -
13 21/10/2017 - 14:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙ 1-0 1-2 1,87 3,05 3,45
14 28/10/2017 - 16:00 ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 0-2 - - -
15 03/11/2017 - 19:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 2-0 2-1 2,55 2,90 2,45
16 18/11/2017 - 13:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 1-2 - - -
17 25/11/2017 - 21:20 ΤΣΕΛΙΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 2-1 5,20 3,65 1,47
18 03/12/2017 - 15:00 ΚΡΣΚΟ - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 3-1 2,85 3,05 2,12
19 09/12/2017 - 17:50 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 2-1 - - -
20 07/03/2018 - 17:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-0 2-0 2,35 3,15 2,45
21 11/03/2018 - 18:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙ - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 1-2 - - -
22 14/03/2018 - 15:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ 2-2 5-2 1,60 3,40 4,25
23 17/03/2018 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 2-1 - - -
24 31/03/2018 - 16:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 0-1 7-1 1,16 5,10 11,00
25 07/04/2018 - 17:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 3-2 1,42 3,95 5,20
26 14/04/2018 - 16:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΚΡΣΚΟ 2-0 5-0 1,67 3,40 3,90
27 18/04/2018 - 17:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 1-0 1,45 3,70 5,10
28 22/04/2018 - 17:50 ΤΣΕΛΙΕ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛ. 1-0 1-1 4,15 3,45 1,60
29 28/04/2018 - 19:45 ΤΣΕΛΙΕ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 2-0 2-1 3,35 3,20 1,85
30 03/05/2018 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 3-0 2,25 3,10 2,60
31 06/05/2018 - 20:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙ 0-0 2-2 1,33 4,00 6,75
32 10/05/2018 - 17:00 ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 1-0 3,15 3,00 2,00
33 13/05/2018 - 21:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-2 1-3 1,80 3,25 3,45
34 20/05/2018 - 18:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΤΣΕΛΙΕ 0-2 0-2 2,35 3,25 2,40
35 23/05/2018 - 17:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-2 0-4 5,60 3,50 1,45
36 27/05/2018 - 17:00 ΚΡΣΚΟ - ΤΣΕΛΙΕ 0-1 0-1 2,55 3,40 2,15
3 30/07/2017 - 21:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-0 2,40 3,00 2,50
5 11/08/2017 - 19:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 1-1 1,85 3,15 3,40
7 26/08/2017 - 19:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 2-1 4-1 1,62 3,40 4,20
9 15/09/2017 - 19:45 ΤΣΕΛΙΕ - ΚΡΣΚΟ 0-0 0-0 2,02 2,95 3,15
10 23/09/2017 - 21:20 ΤΣΕΛΙΕ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛ. 0-0 0-0 - - -
11 29/09/2017 - 19:45 ΤΣΕΛΙΕ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 1-1 1-1 3,40 3,15 1,85
13 21/10/2017 - 14:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙ 1-0 1-2 1,87 3,05 3,45
15 03/11/2017 - 19:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 2-0 2-1 2,55 2,90 2,45
17 25/11/2017 - 21:20 ΤΣΕΛΙΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 2-1 5,20 3,65 1,47
20 07/03/2018 - 17:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-0 2-0 2,35 3,15 2,45
22 14/03/2018 - 15:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ 2-2 5-2 1,60 3,40 4,25
24 31/03/2018 - 16:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 0-1 7-1 1,16 5,10 11,00
26 14/04/2018 - 16:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΚΡΣΚΟ 2-0 5-0 1,67 3,40 3,90
28 22/04/2018 - 17:50 ΤΣΕΛΙΕ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛ. 1-0 1-1 4,15 3,45 1,60
29 28/04/2018 - 19:45 ΤΣΕΛΙΕ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 2-0 2-1 3,35 3,20 1,85
31 06/05/2018 - 20:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙ 0-0 2-2 1,33 4,00 6,75
33 13/05/2018 - 21:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-2 1-3 1,80 3,25 3,45
35 23/05/2018 - 17:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-2 0-4 5,60 3,50 1,45
1 16/07/2017 - 21:20 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 3-1 1,42 3,65 5,90
2 23/07/2017 - 19:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΤΣΕΛΙΕ 2-0 4-0 1,35 3,80 6,50
4 04/08/2017 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 2-2 2,30 2,90 2,65
6 21/08/2017 - 21:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΤΣΕΛΙΕ 2-0 2-1 2,08 3,00 3,00
8 08/09/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 0-0 1,15 5,70 10,00
12 14/10/2017 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 2-1 - - -
14 28/10/2017 - 16:00 ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 0-2 - - -
16 18/11/2017 - 13:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 1-2 - - -
18 03/12/2017 - 15:00 ΚΡΣΚΟ - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 3-1 2,85 3,05 2,12
19 09/12/2017 - 17:50 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 2-1 - - -
21 11/03/2018 - 18:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙ - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 1-2 - - -
23 17/03/2018 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 2-1 - - -
25 07/04/2018 - 17:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 3-2 1,42 3,95 5,20
27 18/04/2018 - 17:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 1-0 1,45 3,70 5,10
30 03/05/2018 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 3-0 2,25 3,10 2,60
32 10/05/2018 - 17:00 ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 1-0 3,15 3,00 2,00
34 20/05/2018 - 18:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΤΣΕΛΙΕ 0-2 0-2 2,35 3,25 2,40
36 27/05/2018 - 17:00 ΚΡΣΚΟ - ΤΣΕΛΙΕ 0-1 0-1 2,55 3,40 2,15
OVER/UNDER
Over 0.5 33 91.67% Under 0.5 3 8.33%
Over 1.5 29 80.56% Under 1.5 7 19.44%
Over 2.5 23 63.89% Under 2.5 13 36.11%
Over 3.5 12 33.33% Under 3.5 24 66.67%
Over 4.5 5 13.89% Under 4.5 31 86.11%
Over 5.5 2 5.56% Under 5.5 34 94.44%
Over 6.5 2 5.56% Under 6.5 34 94.44%
Over 0.5 24 66.67% Under 0.5 12 33.33%
Over 1.5 14 38.89% Under 1.5 22 61.11%
Over 2.5 2 5.56% Under 2.5 34 94.44%
Over 3.5 1 2.78% Under 3.5 35 97.22%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 36 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 36 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
Over 0.5 30 83.33% Under 0.5 6 16.67%
Over 1.5 21 58.33% Under 1.5 15 41.67%
Over 2.5 10 27.78% Under 2.5 26 72.22%
Over 3.5 2 5.56% Under 3.5 34 94.44%
Over 4.5 1 97.22% Under 4.5 35 97.22%
Over 5.5 1 2.78% Under 5.5 35 97.22%
Over 6.5 1 2.78% Under 6.5 35 97.22%
GOAL / NO GOAL
Goal 22 61.11% No Goal 14 38.89%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
7 17 10 2
19.44% 47.22% 27.78% 5.56%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
3 4 6 11 7 3 2
8.33% 11.11% 16.67% 30.56% 19.44% 8.33% 5.56%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
12 10 12 2 6 9 11 10
33.33% 27.78% 33.33% 5.56% 16.67% 25.00% 30.56% 27.78%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 17 47.22% 1 & UNDER 1.5 3 8.33%
X & OVER 1.5 5 13.89% X & UNDER 1.5 3 8.33%
2 & OVER 1.5 7 19.44% 2 & UNDER 1.5 1 2.78%
1 & OVER 2.5 16 44.44% 1 & UNDER 2.5 4 11.11%
X & OVER 2.5 2 5.56% X & UNDER 2.5 6 16.67%
2 & OVER 2.5 5 13.89% 2 & UNDER 2.5 3 8.33%
1 & OVER 3.5 8 22.22% 1 & UNDER 3.5 12 33.33%
X & OVER 3.5 2 5.56% X & UNDER 3.5 6 16.67%
2 & OVER 3.5 2 5.56% 2 & UNDER 3.5 6 16.67%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 13 36.11% 1 & NO GOAL 7 19.44%
X & GOAL 5 13.89% X & NO GOAL 3 8.33%
2 & GOAL 4 11.11% 2 & NO GOAL 4 11.11%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 19 52.78% GOAL & UNDER 2.5 3 8.33%
GOAL & OVER 3.5 9 25.00% GOAL & UNDER 3.5 13 36.11%
GOAL & OVER 4.5 4 11.11% GOAL & UNDER 4.5 18 50.00%
NO GOAL & OVER 2.5 4 11.11% NO GOAL & UNDER 2.5 10 27.78%
NO GOAL & OVER 3.5 3 8.33% NO GOAL & UNDER 3.5 11 30.56%
NO GOAL & OVER 4.5 1 2.78% NO GOAL & UNDER 4.5 13 36.11%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 19 52.78% ΖΥΓΑ 17 47.22%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
4 - 4 9 - 9 7 - 8 9 - 6 7 - 8 20 - 16
7.48% 16.82% 14.02% 14.02% 14.02% 33.64%
3 - 1 6 - 4 5 - 4 5 - 1 5 - 6 13 - 5
6.90% 17.24% 15.52% 10.34% 18.97% 31.03%
1 - 3 3 - 5 2 - 4 4 - 5 2 - 2 7 - 11
8.16% 16.33% 12.24% 18.37% 8.16% 36.73%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
3 - 4 5 - 4 5 - 5 4 - 5 7 - 5 5 - 4 3 - 7 9 - 9 15 - 8
6.54% 8.41% 9.35% 8.41% 11.21% 8.41% 9.35% 16.82% 21.50%
2 - 1 5 - 1 2 - 3 3 - 3 4 - 1 3 - 1 2 - 5 6 - 2 10 - 4
5.17% 10.34% 8.62% 10.34% 8.62% 6.90% 12.07% 13.79% 24.14%
1 - 3 0 - 3 3 - 2 1 - 2 3 - 4 2 - 3 1 - 2 3 - 7 5 - 4
8.16% 6.12% 10.20% 6.12% 14.29% 10.20% 6.12% 20.41% 18.37%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 14 38.89%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 17 47.22%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 13.89%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 11 30.56% 1/X 1 2.78% 1/2 2 5.56%
X/1 8 22.22% X/X 7 19.44% X/2 2 5.56%
2/1 1 2.78% 2/X 0 0.00% 2/2 4 11.11%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 3 8.33 % 0-0 3 8.33 % 0-1 1 2.78 %
2-0 1 2.78 % 1-1 3 8.33 % 0-2 2 5.56 %
2-1 7 19.44 % 2-2 2 5.56 % 1-2 3 8.33 %
3-0 1 2.78 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 2 5.56 % 4-4 0 0 % 1-3 1 2.78 %
3-2 1 2.78 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 2.78 % 0-4 1 2.78 %
4-1 1 2.78 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 2.78 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 1 2.78 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 1 2.78 %
1-0 8 22.22 % 0-0 12 33.33 % 0-1 2 5.56 %
2-0 5 13.89 % 1-1 4 11.11 % 0-2 3 8.33 %
2-1 1 2.78 % 2-2 1 2.78 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 5 13.89 % 0-0 6 16.67 % 0-1 4 11.11 %
2-0 3 8.33 % 1-1 4 11.11 % 0-2 4 11.11 %
2-1 5 13.89 % 2-2 1 2.78 % 1-2 1 2.78 %
3-0 2 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 1 2.78%
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ
3
ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
5
OVER 2.5 ΕΝΤΟΣ
4
UNDER 2.5 ΕΚΤΟΣ
3
OVER 3.5 ΕΝΤΟΣ
3
UNDER 3.5 ΕΚΤΟΣ
5
NO GOAL
3
NO GOAL ΕΚΤΟΣ
5
4 ΕΩΣ 6 GOAL ΕΝΤΟΣ
3
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ
4