ΜΑΡΙΜΠΟΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
1 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 80 36 24 8 4 15 21 76-28 48 18 10 5 3 10 8 26-16 18 14 3 1 5 13 50-12
1 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 62 36 15 17 4 31 5 30-8 22 18 8 8 2 16 2 13 -6 18 7 9 2 15 3 17 -2
3 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 67 36 17 16 3 24 12 46-20 26 18 3 13 2 13 5 13 -10 18 14 3 1 11 7 33 -10
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
1 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 13 6 4 1 1
Ν
Ν
Η
Ν
I
Ν
2 4 16 -6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 15/07/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,20 4,90 8,75
2 22/07/2017 - 17:50 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 2-3 4,50 3,45 1,57
3 29/07/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΡΟΥΝΤΑΡ 1-0 1-0 1,33 4,10 6,50
4 06/08/2017 - 17:50 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-2 1-5 7,75 4,75 1,23
5 11/08/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 0-0 0-0 1,82 3,15 3,50
6 19/08/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΚΡΣΚΟ 1-0 3-2 1,23 4,70 8,00
7 27/08/2017 - 21:20 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 0-0 2,30 3,00 2,60
8 08/09/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 0-0 1,15 5,70 10,00
9 17/09/2017 - 19:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-2 0-3 3,15 2,95 2,02
10 22/09/2017 - 21:20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 1-0 2-3 - - -
11 30/09/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 0-0 1,13 5,70 11,00
12 13/10/2017 - 21:20 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 1-0 1-2 - - -
13 21/10/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 1-0 1-0 1,12 6,00 11,00
14 28/10/2017 - 21:20 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 0-1 2,50 3,05 2,35
15 04/11/2017 - 21:20 ΚΡΣΚΟ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-3 0-5 6,25 4,20 1,33
16 17/11/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 1-0 1-0 2,25 2,80 2,85
17 25/11/2017 - 21:20 ΤΣΕΛΙΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 2-1 5,20 3,65 1,47
18 02/12/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-0 2-1 1,30 4,10 7,00
19 10/12/2017 - 18:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 0-0 - - -
20 06/03/2018 - 17:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 2-2 1,45 3,60 5,40
21 10/03/2018 - 16:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 0-3 - - -
22 13/03/2018 - 17:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 0-1 1-2 1,80 3,30 3,40
23 17/03/2018 - 19:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΚΡΣΚΟ 0-1 0-2 - - -
24 31/03/2018 - 21:30 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 1-1 1,91 3,10 3,30
25 07/04/2018 - 17:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 3-2 1,42 3,95 5,20
26 11/04/2018 - 16:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-3 0-5 6,75 4,25 1,30
27 15/04/2018 - 17:55 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-4 0-6 4,90 3,50 1,52
28 21/04/2018 - 17:50 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 0-2 - - -
29 28/04/2018 - 17:50 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 2-1 2-1 1,10 6,50 11,50
30 02/05/2018 - 17:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-1 1-3 4,50 3,30 1,60
31 05/05/2018 - 17:50 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 2-1 5-1 1,07 6,75 15,00
32 09/05/2018 - 17:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 1-1 2,25 3,15 2,55
33 12/05/2018 - 17:50 ΚΡΣΚΟ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 1-2 6,25 4,60 1,28
34 19/05/2018 - 21:30 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 1-1 2-3 2,08 3,15 2,80
35 23/05/2018 - 17:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-2 0-4 5,60 3,50 1,45
36 27/05/2018 - 17:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 2-0 2-0 1,20 4,50 10,00
1 15/07/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,20 4,90 8,75
3 29/07/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΡΟΥΝΤΑΡ 1-0 1-0 1,33 4,10 6,50
5 11/08/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 0-0 0-0 1,82 3,15 3,50
6 19/08/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΚΡΣΚΟ 1-0 3-2 1,23 4,70 8,00
8 08/09/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΤΣΕΛΙΕ 0-0 0-0 1,15 5,70 10,00
11 30/09/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 0-0 1,13 5,70 11,00
13 21/10/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 1-0 1-0 1,12 6,00 11,00
16 17/11/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 1-0 1-0 2,25 2,80 2,85
18 02/12/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-0 2-1 1,30 4,10 7,00
19 10/12/2017 - 18:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 0-0 - - -
20 06/03/2018 - 17:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 2-2 1,45 3,60 5,40
22 13/03/2018 - 17:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 0-1 1-2 1,80 3,30 3,40
23 17/03/2018 - 19:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΚΡΣΚΟ 0-1 0-2 - - -
25 07/04/2018 - 17:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 3-2 1,42 3,95 5,20
29 28/04/2018 - 17:50 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 2-1 2-1 1,10 6,50 11,50
31 05/05/2018 - 17:50 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 2-1 5-1 1,07 6,75 15,00
34 19/05/2018 - 21:30 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 1-1 2-3 2,08 3,15 2,80
36 27/05/2018 - 17:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 2-0 2-0 1,20 4,50 10,00
2 22/07/2017 - 17:50 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 2-3 4,50 3,45 1,57
4 06/08/2017 - 17:50 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-2 1-5 7,75 4,75 1,23
7 27/08/2017 - 21:20 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 0-0 2,30 3,00 2,60
9 17/09/2017 - 19:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-2 0-3 3,15 2,95 2,02
10 22/09/2017 - 21:20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 1-0 2-3 - - -
12 13/10/2017 - 21:20 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 1-0 1-2 - - -
14 28/10/2017 - 21:20 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 0-1 2,50 3,05 2,35
15 04/11/2017 - 21:20 ΚΡΣΚΟ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-3 0-5 6,25 4,20 1,33
17 25/11/2017 - 21:20 ΤΣΕΛΙΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 2-1 5,20 3,65 1,47
21 10/03/2018 - 16:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 0-3 - - -
24 31/03/2018 - 21:30 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 1-1 1,91 3,10 3,30
26 11/04/2018 - 16:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-3 0-5 6,75 4,25 1,30
27 15/04/2018 - 17:55 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-4 0-6 4,90 3,50 1,52
28 21/04/2018 - 17:50 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 0-2 - - -
30 02/05/2018 - 17:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-1 1-3 4,50 3,30 1,60
32 09/05/2018 - 17:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 1-1 2,25 3,15 2,55
33 12/05/2018 - 17:50 ΚΡΣΚΟ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 1-2 6,25 4,60 1,28
35 23/05/2018 - 17:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-2 0-4 5,60 3,50 1,45
OVER/UNDER
Over 0.5 31 86.11% Under 0.5 5 13.89%
Over 1.5 26 72.22% Under 1.5 10 27.78%
Over 2.5 21 58.33% Under 2.5 15 41.67%
Over 3.5 13 36.11% Under 3.5 23 63.89%
Over 4.5 10 27.78% Under 4.5 26 72.22%
Over 5.5 3 8.33% Under 5.5 33 91.67%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
Over 0.5 21 58.33% Under 0.5 15 41.67%
Over 1.5 11 30.56% Under 1.5 25 69.44%
Over 2.5 5 13.89% Under 2.5 31 86.11%
Over 3.5 1 2.78% Under 3.5 35 97.22%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 36 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 36 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
Over 0.5 26 72.22% Under 0.5 10 27.78%
Over 1.5 22 61.11% Under 1.5 14 38.89%
Over 2.5 12 33.33% Under 2.5 24 66.67%
Over 3.5 5 13.89% Under 3.5 31 86.11%
Over 4.5 1 97.22% Under 4.5 35 97.22%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 36 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 17 47.22% No Goal 19 52.78%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
10 13 13 0
27.78% 36.11% 36.11% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
5 5 5 8 3 7 3
13.89% 13.89% 13.89% 22.22% 8.33% 19.44% 8.33%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
15 10 6 5 10 4 10 12
41.67% 27.78% 16.67% 13.89% 27.78% 11.11% 27.78% 33.33%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 7 19.44% 1 & UNDER 1.5 4 11.11%
X & OVER 1.5 3 8.33% X & UNDER 1.5 5 13.89%
2 & OVER 1.5 16 44.44% 2 & UNDER 1.5 1 2.78%
1 & OVER 2.5 6 16.67% 1 & UNDER 2.5 5 13.89%
X & OVER 2.5 1 2.78% X & UNDER 2.5 7 19.44%
2 & OVER 2.5 14 38.89% 2 & UNDER 2.5 3 8.33%
1 & OVER 3.5 3 8.33% 1 & UNDER 3.5 8 22.22%
X & OVER 3.5 1 2.78% X & UNDER 3.5 7 19.44%
2 & OVER 3.5 9 25.00% 2 & UNDER 3.5 8 22.22%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 6 16.67% 1 & NO GOAL 5 13.89%
X & GOAL 3 8.33% X & NO GOAL 5 13.89%
2 & GOAL 8 22.22% 2 & NO GOAL 9 25.00%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 15 41.67% GOAL & UNDER 2.5 2 5.56%
GOAL & OVER 3.5 9 25.00% GOAL & UNDER 3.5 8 22.22%
GOAL & OVER 4.5 7 19.44% GOAL & UNDER 4.5 10 27.78%
NO GOAL & OVER 2.5 6 16.67% NO GOAL & UNDER 2.5 13 36.11%
NO GOAL & OVER 3.5 4 11.11% NO GOAL & UNDER 3.5 15 41.67%
NO GOAL & OVER 4.5 3 8.33% NO GOAL & UNDER 4.5 16 44.44%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 20 55.56% ΖΥΓΑ 16 44.44%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
9 - 3 11 - 2 10 - 3 13 - 8 11 - 6 22 - 6
11.54% 12.50% 12.50% 20.19% 16.35% 26.92%
4 - 2 5 - 2 4 - 2 5 - 4 3 - 2 5 - 4
14.29% 16.67% 14.29% 21.43% 11.90% 21.43%
5 - 1 6 - 0 6 - 1 8 - 4 8 - 4 17 - 2
9.68% 9.68% 11.29% 19.35% 19.35% 30.65%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
4 - 2 9 - 1 7 - 2 7 - 3 7 - 4 9 - 4 6 - 4 7 - 2 20 - 6
5.77% 9.62% 8.65% 9.62% 10.58% 12.50% 9.62% 8.65% 25.00%
2 - 2 5 - 0 2 - 2 3 - 2 4 - 3 2 - 1 2 - 1 1 - 1 5 - 4
9.52% 11.90% 9.52% 11.90% 16.67% 7.14% 7.14% 4.76% 21.43%
2 - 0 4 - 1 5 - 0 4 - 1 3 - 1 7 - 3 4 - 3 6 - 1 15 - 2
3.23% 8.06% 8.06% 8.06% 6.45% 16.13% 11.29% 11.29% 27.42%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 27.78%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 17 47.22%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 9 25.00%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 8 22.22% 1/X 0 0.00% 1/2 2 5.56%
X/1 3 8.33% X/X 8 22.22% X/2 6 16.67%
2/1 0 0.00% 2/X 0 0.00% 2/2 9 25.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 4 11.11 % 0-0 5 13.89 % 0-1 1 2.78 %
2-0 1 2.78 % 1-1 2 5.56 % 0-2 2 5.56 %
2-1 3 8.33 % 2-2 1 2.78 % 1-2 3 8.33 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 2 5.56 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 1 2.78 %
3-2 2 5.56 % 5-5 0 0 % 2-3 3 8.33 %
4-0 0 0 % 0-4 1 2.78 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 2 5.56 %
5-1 1 2.78 % 1-5 1 2.78 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 1 2.78 %
1-0 7 19.44 % 0-0 15 41.67 % 0-1 3 8.33 %
2-0 1 2.78 % 1-1 2 5.56 % 0-2 3 8.33 %
2-1 2 5.56 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 2 5.56 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 1 2.78 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 1 2.78 % 0-0 10 27.78 % 0-1 3 8.33 %
2-0 0 0 % 1-1 4 11.11 % 0-2 6 16.67 %
2-1 2 5.56 % 2-2 2 5.56 % 1-2 3 8.33 %
3-0 1 2.78 % 3-3 0 0 % 0-3 1 2.78 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 2 5.56 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 1 2.78 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%