ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
6 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 47 36 14 5 17 20 16 40-48 -8 18 9 2 7 8 10 24-27 18 5 3 10 12 6 16-21
7 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 42 36 7 21 8 35 1 13-17 -4 18 4 10 4 17 1 7 -11 18 3 11 4 18 0 6 -6
5 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 45 36 12 9 15 29 7 27-31 -4 18 9 2 7 14 4 17 -16 18 3 7 8 15 3 10 -15
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
4 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 9 6 3 0 3
Η
Ν
Ν
Η
Η
Ν
4 2 9 -7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 04/03/2017 - 17:55 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 0-0 0-1 - - -
2 16/07/2017 - 19:00 ΚΡΣΚΟ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 2-1 3,90 3,15 1,72
3 23/07/2017 - 21:20 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 0-1 0-2 2,70 3,10 2,20
4 30/07/2017 - 21:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-0 2,40 3,00 2,50
5 06/08/2017 - 21:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-1 1,70 3,30 3,80
6 12/08/2017 - 19:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,72 3,30 3,75
7 19/08/2017 - 17:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-0 1-3 2,65 2,95 2,30
8 26/08/2017 - 21:20 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 1-0 1,81 3,10 3,65
9 09/09/2017 - 17:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-2 0-2 5,70 4,30 1,33
10 17/09/2017 - 19:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-2 0-3 3,15 2,95 2,02
11 23/09/2017 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΚΡΣΚΟ 1-1 2-1 - - -
12 01/10/2017 - 17:50 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-1 2-1 1,50 3,50 4,90
13 14/10/2017 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 2-1 - - -
14 21/10/2017 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 1-1 1-3 - - -
15 29/10/2017 - 19:45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-2 0-3 3,10 2,95 2,02
16 04/11/2017 - 14:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 0-3 1,37 4,10 5,70
17 20/11/2017 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 2-0 2,20 2,95 2,80
18 25/11/2017 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 0-0 2-2 1,23 4,60 8,50
19 02/12/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-0 2-1 1,30 4,10 7,00
20 07/03/2018 - 17:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-0 2-0 2,35 3,15 2,45
21 10/03/2018 - 18:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 3-0 - - -
22 15/03/2018 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,60 3,40 4,25
23 18/03/2018 - 13:30 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-1 - - -
24 30/03/2018 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-1 1-1 2,30 2,90 2,65
25 07/04/2018 - 16:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 0-2 5,40 4,25 1,37
26 15/04/2018 - 17:55 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-4 0-6 4,90 3,50 1,52
27 18/04/2018 - 19:00 ΚΡΣΚΟ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-0 3,25 3,15 1,90
28 21/04/2018 - 20:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΚΡΣΚΟ 1-0 2-0 - - -
29 29/04/2018 - 17:50 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 0-0 1,23 4,30 9,25
30 03/05/2018 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 3-0 2,25 3,10 2,60
31 06/05/2018 - 14:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 1-0 4-1 5,90 3,95 1,38
32 10/05/2018 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-0 2,50 2,90 2,45
33 14/05/2018 - 19:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 0-2 1,47 3,75 4,90
34 18/05/2018 - 19:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-1 0-1 1,77 3,30 3,50
35 23/05/2018 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 1-1 4-1 1,40 4,00 5,25
36 27/05/2018 - 17:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 2-0 2-0 1,20 4,50 10,00
1 04/03/2017 - 17:55 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 0-0 0-1 - - -
3 23/07/2017 - 21:20 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 0-1 0-2 2,70 3,10 2,20
6 12/08/2017 - 19:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,72 3,30 3,75
8 26/08/2017 - 21:20 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 1-0 1,81 3,10 3,65
10 17/09/2017 - 19:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-2 0-3 3,15 2,95 2,02
11 23/09/2017 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΚΡΣΚΟ 1-1 2-1 - - -
13 14/10/2017 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 2-1 - - -
14 21/10/2017 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 1-1 1-3 - - -
16 04/11/2017 - 14:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 0-3 1,37 4,10 5,70
18 25/11/2017 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 0-0 2-2 1,23 4,60 8,50
22 15/03/2018 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,60 3,40 4,25
24 30/03/2018 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-1 1-1 2,30 2,90 2,65
26 15/04/2018 - 17:55 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-4 0-6 4,90 3,50 1,52
28 21/04/2018 - 20:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΚΡΣΚΟ 1-0 2-0 - - -
30 03/05/2018 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 3-0 2,25 3,10 2,60
31 06/05/2018 - 14:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 1-0 4-1 5,90 3,95 1,38
33 14/05/2018 - 19:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 0-2 1,47 3,75 4,90
35 23/05/2018 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 1-1 4-1 1,40 4,00 5,25
2 16/07/2017 - 19:00 ΚΡΣΚΟ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 2-1 3,90 3,15 1,72
4 30/07/2017 - 21:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-0 2,40 3,00 2,50
5 06/08/2017 - 21:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-1 1,70 3,30 3,80
7 19/08/2017 - 17:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-0 1-3 2,65 2,95 2,30
9 09/09/2017 - 17:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-2 0-2 5,70 4,30 1,33
12 01/10/2017 - 17:50 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-1 2-1 1,50 3,50 4,90
15 29/10/2017 - 19:45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-2 0-3 3,10 2,95 2,02
17 20/11/2017 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 2-0 2,20 2,95 2,80
19 02/12/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-0 2-1 1,30 4,10 7,00
20 07/03/2018 - 17:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 1-0 2-0 2,35 3,15 2,45
21 10/03/2018 - 18:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 3-0 - - -
23 18/03/2018 - 13:30 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-1 - - -
25 07/04/2018 - 16:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 0-2 5,40 4,25 1,37
27 18/04/2018 - 19:00 ΚΡΣΚΟ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-0 3,25 3,15 1,90
29 29/04/2018 - 17:50 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 0-0 1,23 4,30 9,25
32 10/05/2018 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-0 2,50 2,90 2,45
34 18/05/2018 - 19:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-1 0-1 1,77 3,30 3,50
36 27/05/2018 - 17:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 2-0 2-0 1,20 4,50 10,00
OVER/UNDER
Over 0.5 35 97.22% Under 0.5 1 2.78%
Over 1.5 27 75.00% Under 1.5 9 25.00%
Over 2.5 16 44.44% Under 2.5 20 55.56%
Over 3.5 6 16.67% Under 3.5 30 83.33%
Over 4.5 3 8.33% Under 4.5 33 91.67%
Over 5.5 1 2.78% Under 5.5 35 97.22%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
Over 0.5 19 52.78% Under 0.5 17 47.22%
Over 1.5 9 25.00% Under 1.5 27 75.00%
Over 2.5 1 2.78% Under 2.5 35 97.22%
Over 3.5 1 2.78% Under 3.5 35 97.22%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 36 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 36 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
Over 0.5 32 88.89% Under 0.5 4 11.11%
Over 1.5 17 47.22% Under 1.5 19 52.78%
Over 2.5 7 19.44% Under 2.5 29 80.56%
Over 3.5 2 5.56% Under 3.5 34 94.44%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 36 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 36 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 13 36.11% No Goal 23 63.89%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
9 21 6 0
25.00% 58.33% 16.67% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
1 8 11 10 3 2 1
2.78% 22.22% 30.56% 27.78% 8.33% 5.56% 2.78%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
17 10 8 1 4 15 10 7
47.22% 27.78% 22.22% 2.78% 11.11% 41.67% 27.78% 19.44%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 13 36.11% 1 & UNDER 1.5 6 16.67%
X & OVER 1.5 4 11.11% X & UNDER 1.5 1 2.78%
2 & OVER 1.5 10 27.78% 2 & UNDER 1.5 2 5.56%
1 & OVER 2.5 9 25.00% 1 & UNDER 2.5 10 27.78%
X & OVER 2.5 1 2.78% X & UNDER 2.5 4 11.11%
2 & OVER 2.5 6 16.67% 2 & UNDER 2.5 6 16.67%
1 & OVER 3.5 2 5.56% 1 & UNDER 3.5 17 47.22%
X & OVER 3.5 1 2.78% X & UNDER 3.5 4 11.11%
2 & OVER 3.5 3 8.33% 2 & UNDER 3.5 9 25.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 7 19.44% 1 & NO GOAL 12 33.33%
X & GOAL 4 11.11% X & NO GOAL 1 2.78%
2 & GOAL 2 5.56% 2 & NO GOAL 10 27.78%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 10 27.78% GOAL & UNDER 2.5 3 8.33%
GOAL & OVER 3.5 5 13.89% GOAL & UNDER 3.5 8 22.22%
GOAL & OVER 4.5 2 5.56% GOAL & UNDER 4.5 11 30.56%
NO GOAL & OVER 2.5 6 16.67% NO GOAL & UNDER 2.5 17 47.22%
NO GOAL & OVER 3.5 1 2.78% NO GOAL & UNDER 3.5 22 61.11%
NO GOAL & OVER 4.5 1 2.78% NO GOAL & UNDER 4.5 22 61.11%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 20 55.56% ΖΥΓΑ 16 44.44%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
4 - 2 6 - 8 3 - 7 10 - 12 7 - 6 10 - 13
6.82% 15.91% 11.36% 25.00% 14.77% 26.14%
2 - 1 4 - 5 1 - 5 6 - 5 4 - 3 7 - 8
5.88% 17.65% 11.76% 21.57% 13.73% 29.41%
2 - 1 2 - 3 2 - 2 4 - 7 3 - 3 3 - 5
8.11% 13.51% 10.81% 29.73% 16.22% 21.62%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
2 - 2 5 - 1 3 - 7 3 - 3 2 - 6 8 - 10 3 - 4 7 - 6 7 - 9
4.55% 6.82% 11.36% 6.82% 9.09% 20.45% 7.95% 14.77% 18.18%
2 - 1 2 - 0 2 - 5 1 - 3 1 - 3 5 - 4 2 - 2 5 - 5 4 - 4
5.88% 3.92% 13.73% 7.84% 7.84% 17.65% 7.84% 19.61% 15.69%
0 - 1 3 - 1 1 - 2 2 - 0 1 - 3 3 - 6 1 - 2 2 - 1 3 - 5
2.70% 10.81% 8.11% 5.41% 10.81% 24.32% 8.11% 8.11% 21.62%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 8 22.22%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 21 58.33%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7 19.44%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 7 19.44% 1/X 0 0.00% 1/2 1 2.78%
X/1 12 33.33% X/X 4 11.11% X/2 5 13.89%
2/1 0 0.00% 2/X 1 2.78% 2/2 6 16.67%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 6 16.67 % 0-0 1 2.78 % 0-1 2 5.56 %
2-0 4 11.11 % 1-1 3 8.33 % 0-2 4 11.11 %
2-1 5 13.89 % 2-2 1 2.78 % 1-2 0 0 %
3-0 2 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 3 8.33 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 2 5.56 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 2 5.56 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 1 2.78 %
1-0 7 19.44 % 0-0 17 47.22 % 0-1 3 8.33 %
2-0 1 2.78 % 1-1 4 11.11 % 0-2 3 8.33 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 1 2.78 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 11 30.56 % 0-0 4 11.11 % 0-1 4 11.11 %
2-0 2 5.56 % 1-1 4 11.11 % 0-2 4 11.11 %
2-1 1 2.78 % 2-2 1 2.78 % 1-2 0 0 %
3-0 2 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 2 5.56 %
3-1 1 2.78 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%