ΡΟΥΝΤΑΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
5 ΡΟΥΝΤΑΡ 50 36 15 5 16 14 22 50-49 1 18 7 3 8 7 11 25-24 18 8 2 8 7 11 25-25
4 ΡΟΥΝΤΑΡ 49 36 12 13 11 34 2 23-21 2 18 5 8 5 17 1 10 -9 18 7 5 6 17 1 13 -12
4 ΡΟΥΝΤΑΡ 45 36 11 12 13 29 7 27-28 -1 18 6 5 7 13 5 15 -15 18 5 7 6 16 2 12 -13
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
7 ΡΟΥΝΤΑΡ 7 6 2 1 3
Η
Ν
Η
Ν
I
Η
4 2 7 -6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 16/07/2017 - 19:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 1-1 2-1 3,45 3,20 1,82
2 22/07/2017 - 21:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 1-0 3-1 1,38 3,80 5,90
3 29/07/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΡΟΥΝΤΑΡ 1-0 1-0 1,33 4,10 6,50
4 05/08/2017 - 21:30 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΚΡΣΚΟ 0-0 0-1 1,42 3,60 5,70
5 12/08/2017 - 21:20 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 2-0 4-0 1,45 3,65 5,50
6 21/08/2017 - 21:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΤΣΕΛΙΕ 2-0 2-1 2,08 3,00 3,00
7 26/08/2017 - 21:20 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 1-0 1,81 3,10 3,65
8 08/09/2017 - 19:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 0-0 1,78 3,30 3,50
9 16/09/2017 - 15:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-1 1-2 2,35 3,00 2,55
10 24/09/2017 - 19:45 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-1 0-1 - - -
11 30/09/2017 - 16:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-1 0-3 4,25 3,35 1,63
12 13/10/2017 - 21:20 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 1-0 1-2 - - -
13 24/10/2017 - 18:30 ΚΡΣΚΟ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-2 0-3 - - -
14 29/10/2017 - 17:50 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 0-0 0-0 3,60 3,10 1,82
15 03/11/2017 - 19:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 2-0 2-1 2,55 2,90 2,45
16 20/11/2017 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 2-0 2,20 2,95 2,80
17 26/11/2017 - 19:45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 0-2 2,75 3,10 2,15
18 02/12/2017 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-1 1-2 1,38 3,75 6,50
19 06/03/2018 - 17:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 2-2 1,45 3,60 5,40
20 10/03/2018 - 14:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΚΡΣΚΟ 0-0 3-0 - - -
21 14/03/2018 - 17:00 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 1-0 4-0 1,35 4,00 6,25
22 17/03/2018 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 2-1 - - -
23 30/03/2018 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-1 1-1 2,30 2,90 2,65
24 04/04/2018 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 0-2 1-4 3,15 3,05 1,98
25 07/04/2018 - 19:45 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-0 4-2 1,52 3,40 5,10
26 12/04/2018 - 18:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 2-1 2-3 1,40 3,90 5,50
27 15/04/2018 - 14:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-2 0-2 3,65 3,20 1,77
28 22/04/2018 - 20:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 2-0 3-0 1,35 4,10 5,80
29 28/04/2018 - 16:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΡΟΥΝΤΑΡ 3-2 3-2 5,20 3,65 1,47
30 02/05/2018 - 17:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-1 1-3 4,50 3,30 1,60
31 05/05/2018 - 20:00 ΚΡΣΚΟ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 1-0 2,55 3,15 2,25
32 09/05/2018 - 21:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 0-1 1-1 5,00 3,50 1,50
33 13/05/2018 - 21:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-2 1-3 1,80 3,25 3,45
34 18/05/2018 - 19:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-1 0-1 1,77 3,30 3,50
35 23/05/2018 - 17:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΡΟΥΝΤΑΡ 1-1 1-3 2,95 3,20 2,00
36 27/05/2018 - 17:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 0-1 1,55 3,30 4,80
1 16/07/2017 - 19:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 1-1 2-1 3,45 3,20 1,82
2 22/07/2017 - 21:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 1-0 3-1 1,38 3,80 5,90
4 05/08/2017 - 21:30 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΚΡΣΚΟ 0-0 0-1 1,42 3,60 5,70
6 21/08/2017 - 21:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΤΣΕΛΙΕ 2-0 2-1 2,08 3,00 3,00
8 08/09/2017 - 19:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 0-0 1,78 3,30 3,50
12 13/10/2017 - 21:20 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 1-0 1-2 - - -
14 29/10/2017 - 17:50 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 0-0 0-0 3,60 3,10 1,82
16 20/11/2017 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 2-0 2,20 2,95 2,80
18 02/12/2017 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-1 1-2 1,38 3,75 6,50
20 10/03/2018 - 14:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΚΡΣΚΟ 0-0 3-0 - - -
22 17/03/2018 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 2-1 - - -
24 04/04/2018 - 16:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 0-2 1-4 3,15 3,05 1,98
25 07/04/2018 - 19:45 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-0 4-2 1,52 3,40 5,10
26 12/04/2018 - 18:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 2-1 2-3 1,40 3,90 5,50
30 02/05/2018 - 17:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-1 1-3 4,50 3,30 1,60
32 09/05/2018 - 21:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 0-1 1-1 5,00 3,50 1,50
34 18/05/2018 - 19:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-1 0-1 1,77 3,30 3,50
36 27/05/2018 - 17:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 0-1 1,55 3,30 4,80
3 29/07/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΡΟΥΝΤΑΡ 1-0 1-0 1,33 4,10 6,50
5 12/08/2017 - 21:20 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 2-0 4-0 1,45 3,65 5,50
7 26/08/2017 - 21:20 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 1-0 1,81 3,10 3,65
9 16/09/2017 - 15:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-1 1-2 2,35 3,00 2,55
10 24/09/2017 - 19:45 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-1 0-1 - - -
11 30/09/2017 - 16:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-1 0-3 4,25 3,35 1,63
13 24/10/2017 - 18:30 ΚΡΣΚΟ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-2 0-3 - - -
15 03/11/2017 - 19:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 2-0 2-1 2,55 2,90 2,45
17 26/11/2017 - 19:45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 0-2 2,75 3,10 2,15
19 06/03/2018 - 17:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 2-2 1,45 3,60 5,40
21 14/03/2018 - 17:00 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 1-0 4-0 1,35 4,00 6,25
23 30/03/2018 - 17:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-1 1-1 2,30 2,90 2,65
27 15/04/2018 - 14:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-2 0-2 3,65 3,20 1,77
28 22/04/2018 - 20:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 2-0 3-0 1,35 4,10 5,80
29 28/04/2018 - 16:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΡΟΥΝΤΑΡ 3-2 3-2 5,20 3,65 1,47
31 05/05/2018 - 20:00 ΚΡΣΚΟ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 1-0 2,55 3,15 2,25
33 13/05/2018 - 21:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-2 1-3 1,80 3,25 3,45
35 23/05/2018 - 17:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΡΟΥΝΤΑΡ 1-1 1-3 2,95 3,20 2,00
OVER/UNDER
Over 0.5 34 94.44% Under 0.5 2 5.56%
Over 1.5 27 75.00% Under 1.5 9 25.00%
Over 2.5 22 61.11% Under 2.5 14 38.89%
Over 3.5 11 30.56% Under 3.5 25 69.44%
Over 4.5 4 11.11% Under 4.5 32 88.89%
Over 5.5 1 2.78% Under 5.5 35 97.22%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
Over 0.5 26 72.22% Under 0.5 10 27.78%
Over 1.5 14 38.89% Under 1.5 22 61.11%
Over 2.5 2 5.56% Under 2.5 34 94.44%
Over 3.5 1 2.78% Under 3.5 35 97.22%
Over 4.5 1 2.78% Under 4.5 35 97.22%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 36 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
Over 0.5 29 80.56% Under 0.5 7 19.44%
Over 1.5 17 47.22% Under 1.5 19 52.78%
Over 2.5 7 19.44% Under 2.5 29 80.56%
Over 3.5 2 5.56% Under 3.5 34 94.44%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 36 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 36 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 18 50.00% No Goal 18 50.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
9 16 11 0
25.00% 44.44% 30.56% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
2 7 5 11 7 3 1
5.56% 19.44% 13.89% 30.56% 19.44% 8.33% 2.78%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
10 12 12 2 7 12 10 7
27.78% 33.33% 33.33% 5.56% 19.44% 33.33% 27.78% 19.44%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 12 33.33% 1 & UNDER 1.5 3 8.33%
X & OVER 1.5 3 8.33% X & UNDER 1.5 2 5.56%
2 & OVER 1.5 12 33.33% 2 & UNDER 1.5 4 11.11%
1 & OVER 2.5 11 30.56% 1 & UNDER 2.5 4 11.11%
X & OVER 2.5 1 2.78% X & UNDER 2.5 4 11.11%
2 & OVER 2.5 10 27.78% 2 & UNDER 2.5 6 16.67%
1 & OVER 3.5 5 13.89% 1 & UNDER 3.5 10 27.78%
X & OVER 3.5 1 2.78% X & UNDER 3.5 4 11.11%
2 & OVER 3.5 5 13.89% 2 & UNDER 3.5 11 30.56%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 7 19.44% 1 & NO GOAL 8 22.22%
X & GOAL 3 8.33% X & NO GOAL 2 5.56%
2 & GOAL 8 22.22% 2 & NO GOAL 8 22.22%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 16 44.44% GOAL & UNDER 2.5 2 5.56%
GOAL & OVER 3.5 9 25.00% GOAL & UNDER 3.5 9 25.00%
GOAL & OVER 4.5 4 11.11% GOAL & UNDER 4.5 14 38.89%
NO GOAL & OVER 2.5 6 16.67% NO GOAL & UNDER 2.5 12 33.33%
NO GOAL & OVER 3.5 2 5.56% NO GOAL & UNDER 3.5 16 44.44%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 18 50.00%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 21 58.33% ΖΥΓΑ 15 41.67%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
4 - 3 3 - 8 16 - 10 10 - 9 7 - 6 10 - 13
7.07% 11.11% 26.26% 19.19% 13.13% 23.23%
4 - 1 1 - 3 5 - 5 6 - 6 3 - 4 6 - 5
10.20% 8.16% 20.41% 24.49% 14.29% 22.45%
0 - 2 2 - 5 11 - 5 4 - 3 4 - 2 4 - 8
4.00% 14.00% 32.00% 14.00% 12.00% 24.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
4 - 2 2 - 2 1 - 7 9 - 6 10 - 8 7 - 5 4 - 3 4 - 6 9 - 10
6.06% 4.04% 8.08% 15.15% 18.18% 12.12% 7.07% 10.10% 19.19%
4 - 1 1 - 1 0 - 2 5 - 3 2 - 5 4 - 3 2 - 2 2 - 3 5 - 4
10.20% 4.08% 4.08% 16.33% 14.29% 14.29% 8.16% 10.20% 18.37%
0 - 1 1 - 1 1 - 5 4 - 3 8 - 3 3 - 2 2 - 1 2 - 3 4 - 6
2.00% 4.00% 12.00% 14.00% 22.00% 10.00% 6.00% 10.00% 20.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 11 30.56%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 13 36.11%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 12 33.33%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 9 25.00% 1/X 0 0.00% 1/2 2 5.56%
X/1 6 16.67% X/X 3 8.33% X/2 4 11.11%
2/1 0 0.00% 2/X 2 5.56% 2/2 10 27.78%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 3 8.33 % 0-0 2 5.56 % 0-1 4 11.11 %
2-0 1 2.78 % 1-1 2 5.56 % 0-2 2 5.56 %
2-1 4 11.11 % 2-2 1 2.78 % 1-2 3 8.33 %
3-0 2 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 2 5.56 %
3-1 1 2.78 % 4-4 0 0 % 1-3 3 8.33 %
3-2 1 2.78 % 5-5 0 0 % 2-3 1 2.78 %
4-0 2 5.56 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 1 2.78 %
4-2 1 2.78 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 4 11.11 % 0-0 10 27.78 % 0-1 8 22.22 %
2-0 5 13.89 % 1-1 3 8.33 % 0-2 4 11.11 %
2-1 1 2.78 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 2.78 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 7 19.44 % 0-0 7 19.44 % 0-1 5 13.89 %
2-0 2 5.56 % 1-1 3 8.33 % 0-2 5 13.89 %
2-1 1 2.78 % 2-2 2 5.56 % 1-2 2 5.56 %
3-0 2 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%