ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
7 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 33 26 9 6 11 14 12 28-35 -7 13 5 4 4 7 6 17-15 13 4 2 7 7 6 11-20
9 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 29 26 5 14 7 25 1 11-15 -4 13 3 8 2 12 1 6 -5 13 2 6 5 13 0 5 -10
9 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 30 26 7 9 10 22 4 17-20 -3 13 4 4 5 10 3 11 -10 13 3 5 5 12 1 6 -10
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
6 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 9 6 3 0 3
Η
Ν
Ν
Η
Η
Ν
1 5 9 -10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 19/08/2017 - 18:00 ΑΣΧΟΝΤ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 1-0 1-2 - - -
2 26/08/2017 - 20:30 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠ. ΧΑΪΦΑ 0-1 0-2 2,12 2,90 3,00
3 11/09/2017 - 21:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡ. 1-1 1-2 3,85 3,10 1,75
4 16/09/2017 - 18:00 ΧΑΠ. ΙΡΟΝΙ Κ.Σ. - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 2-0 3-1 - - -
5 24/09/2017 - 19:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 0-0 1-0 - - -
6 02/10/2017 - 20:15 ΜΑΚ. ΝΕΤΑΝΙΑ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-0 4-0 1,98 3,05 3,15
7 14/10/2017 - 18:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΑΚ. ΧΑΪΦΑ 1-0 2-2 - - -
8 22/10/2017 - 19:00 ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΧΕΛΟΝ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-2 1-3 - - -
9 30/10/2017 - 21:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧ. 0-1 1-2 1,95 3,10 3,20
10 05/11/2017 - 20:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠ. ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ 0-0 0-2 - - -
11 25/11/2017 - 20:30 ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-0 0-1 - - -
12 03/12/2017 - 19:00 ΧΑΠ. ΡΑΝΑΝΑ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-0 0-0 2,95 2,95 2,10
13 11/12/2017 - 21:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. 0-0 0-0 3,60 3,30 1,75
14 16/12/2017 - 16:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΑΣΧΟΝΤ 1-0 1-1 1,90 2,95 3,50
15 23/12/2017 - 18:15 ΧΑΠ. ΧΑΪΦΑ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 1-0 2-0 3,15 3,00 2,00
16 30/12/2017 - 20:30 ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡ. - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-0 1-0 1,75 3,25 3,65
17 09/01/2018 - 19:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠ. ΙΡΟΝΙ Κ.Σ. 0-0 2-0 2,45 2,80 2,55
18 13/01/2018 - 18:00 ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-1 0-2 2,20 2,85 2,90
19 21/01/2018 - 19:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΑΚ. ΝΕΤΑΝΙΑ 0-0 1-1 3,00 3,00 2,05
20 27/01/2018 - 18:15 ΜΑΚ. ΧΑΪΦΑ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 1-1 1-1 1,95 2,90 3,40
21 05/02/2018 - 20:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΧΕΛΟΝ 0-0 3-0 1,70 3,20 4,00
22 10/02/2018 - 18:00 ΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧ. - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 1-1 2-1 2,30 2,90 2,65
23 17/02/2018 - 20:30 ΧΑΠ. ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 2-0 3-0 1,45 3,65 5,25
24 26/02/2018 - 20:15 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ 2-1 2-1 1,55 3,25 5,00
25 03/03/2018 - 16:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠ. ΡΑΝΑΝΑ 1-1 3-2 1,67 3,40 3,90
26 12/03/2018 - 21:00 ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 2-0 2-0 - - -
2 26/08/2017 - 20:30 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠ. ΧΑΪΦΑ 0-1 0-2 2,12 2,90 3,00
3 11/09/2017 - 21:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡ. 1-1 1-2 3,85 3,10 1,75
5 24/09/2017 - 19:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 0-0 1-0 - - -
7 14/10/2017 - 18:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΑΚ. ΧΑΪΦΑ 1-0 2-2 - - -
9 30/10/2017 - 21:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧ. 0-1 1-2 1,95 3,10 3,20
10 05/11/2017 - 20:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠ. ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ 0-0 0-2 - - -
13 11/12/2017 - 21:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. 0-0 0-0 3,60 3,30 1,75
14 16/12/2017 - 16:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΑΣΧΟΝΤ 1-0 1-1 1,90 2,95 3,50
17 09/01/2018 - 19:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠ. ΙΡΟΝΙ Κ.Σ. 0-0 2-0 2,45 2,80 2,55
19 21/01/2018 - 19:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΜΑΚ. ΝΕΤΑΝΙΑ 0-0 1-1 3,00 3,00 2,05
21 05/02/2018 - 20:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΧΕΛΟΝ 0-0 3-0 1,70 3,20 4,00
24 26/02/2018 - 20:15 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ 2-1 2-1 1,55 3,25 5,00
25 03/03/2018 - 16:00 ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ - ΧΑΠ. ΡΑΝΑΝΑ 1-1 3-2 1,67 3,40 3,90
1 19/08/2017 - 18:00 ΑΣΧΟΝΤ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 1-0 1-2 - - -
4 16/09/2017 - 18:00 ΧΑΠ. ΙΡΟΝΙ Κ.Σ. - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 2-0 3-1 - - -
6 02/10/2017 - 20:15 ΜΑΚ. ΝΕΤΑΝΙΑ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-0 4-0 1,98 3,05 3,15
8 22/10/2017 - 19:00 ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΧΕΛΟΝ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-2 1-3 - - -
11 25/11/2017 - 20:30 ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-0 0-1 - - -
12 03/12/2017 - 19:00 ΧΑΠ. ΡΑΝΑΝΑ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-0 0-0 2,95 2,95 2,10
15 23/12/2017 - 18:15 ΧΑΠ. ΧΑΪΦΑ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 1-0 2-0 3,15 3,00 2,00
16 30/12/2017 - 20:30 ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡ. - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-0 1-0 1,75 3,25 3,65
18 13/01/2018 - 18:00 ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 0-1 0-2 2,20 2,85 2,90
20 27/01/2018 - 18:15 ΜΑΚ. ΧΑΪΦΑ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 1-1 1-1 1,95 2,90 3,40
22 10/02/2018 - 18:00 ΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧ. - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 1-1 2-1 2,30 2,90 2,65
23 17/02/2018 - 20:30 ΧΑΠ. ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 2-0 3-0 1,45 3,65 5,25
26 12/03/2018 - 21:00 ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. - ΜΑΚ. Π. ΤΙΚΒΑ 2-0 2-0 - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 24 92.31% Under 0.5 2 7.69%
Over 1.5 21 80.77% Under 1.5 5 19.23%
Over 2.5 12 46.15% Under 2.5 14 53.85%
Over 3.5 5 19.23% Under 3.5 21 80.77%
Over 4.5 1 3.85% Under 4.5 25 96.15%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 26 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 26 100.00%
Over 0.5 16 61.54% Under 0.5 10 38.46%
Over 1.5 9 34.62% Under 1.5 17 65.38%
Over 2.5 1 3.85% Under 2.5 25 96.15%
Over 3.5 0 0.00% Under 3.5 26 100.00%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 26 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 26 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 26 100.00%
Over 0.5 21 80.77% Under 0.5 5 19.23%
Over 1.5 11 42.31% Under 1.5 15 57.69%
Over 2.5 4 15.38% Under 2.5 22 84.62%
Over 3.5 1 3.85% Under 3.5 25 96.15%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 26 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 26 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 26 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 12 46.15% No Goal 14 53.85%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
5 16 5 0
19.23% 61.54% 19.23% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
2 3 9 7 4 1 0
7.69% 11.54% 34.62% 26.92% 15.38% 3.85% 0.00%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
10 7 8 1 5 10 7 4
38.46% 26.92% 30.77% 3.85% 19.23% 38.46% 26.92% 15.38%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 10 38.46% 1 & UNDER 1.5 2 7.69%
X & OVER 1.5 4 15.38% X & UNDER 1.5 2 7.69%
2 & OVER 1.5 7 26.92% 2 & UNDER 1.5 1 3.85%
1 & OVER 2.5 7 26.92% 1 & UNDER 2.5 5 19.23%
X & OVER 2.5 1 3.85% X & UNDER 2.5 5 19.23%
2 & OVER 2.5 4 15.38% 2 & UNDER 2.5 4 15.38%
1 & OVER 3.5 3 11.54% 1 & UNDER 3.5 9 34.62%
X & OVER 3.5 1 3.85% X & UNDER 3.5 5 19.23%
2 & OVER 3.5 1 3.85% 2 & UNDER 3.5 7 26.92%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 4 15.38% 1 & NO GOAL 8 30.77%
X & GOAL 4 15.38% X & NO GOAL 2 7.69%
2 & GOAL 4 15.38% 2 & NO GOAL 4 15.38%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 9 34.62% GOAL & UNDER 2.5 3 11.54%
GOAL & OVER 3.5 4 15.38% GOAL & UNDER 3.5 8 30.77%
GOAL & OVER 4.5 1 3.85% GOAL & UNDER 4.5 11 42.31%
NO GOAL & OVER 2.5 3 11.54% NO GOAL & UNDER 2.5 11 42.31%
NO GOAL & OVER 3.5 1 3.85% NO GOAL & UNDER 3.5 13 50.00%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 14 53.85%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 11 42.31% ΖΥΓΑ 15 57.69%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
2 - 2 4 - 7 5 - 6 8 - 6 6 - 5 3 - 9
6.35% 17.46% 17.46% 22.22% 17.46% 19.05%
1 - 1 2 - 4 3 - 0 6 - 2 4 - 3 1 - 5
6.25% 18.75% 9.38% 25.00% 21.88% 18.75%
1 - 1 2 - 3 2 - 6 2 - 4 2 - 2 2 - 4
6.45% 16.13% 25.81% 19.35% 12.90% 19.35%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
1 - 1 1 - 4 4 - 4 2 - 2 6 - 6 5 - 4 3 - 4 4 - 5 2 - 5
3.17% 7.94% 12.70% 6.35% 19.05% 14.29% 11.11% 14.29% 11.11%
0 - 1 1 - 1 2 - 3 1 - 0 4 - 0 4 - 2 1 - 3 3 - 4 1 - 1
3.13% 6.25% 15.63% 3.13% 12.50% 18.75% 12.50% 21.88% 6.25%
1 - 0 0 - 3 2 - 1 1 - 2 2 - 6 1 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 4
3.23% 9.68% 9.68% 9.68% 25.81% 9.68% 9.68% 6.45% 16.13%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 8 30.77%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 14 53.85%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4 15.38%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 5 19.23% 1/X 2 7.69% 1/2 1 3.85%
X/1 7 26.92% X/X 4 15.38% X/2 3 11.54%
2/1 0 0.00% 2/X 0 0.00% 2/2 4 15.38%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 2 7.69 % 0-0 2 7.69 % 0-1 1 3.85 %
2-0 3 11.54 % 1-1 3 11.54 % 0-2 3 11.54 %
2-1 2 7.69 % 2-2 1 3.85 % 1-2 3 11.54 %
3-0 2 7.69 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 3.85 % 4-4 0 0 % 1-3 1 3.85 %
3-2 1 3.85 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 3.85 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 4 15.38 % 0-0 10 38.46 % 0-1 3 11.54 %
2-0 3 11.54 % 1-1 4 15.38 % 0-2 1 3.85 %
2-1 1 3.85 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 5 19.23 % 0-0 5 19.23 % 0-1 5 19.23 %
2-0 1 3.85 % 1-1 4 15.38 % 0-2 2 7.69 %
2-1 1 3.85 % 2-2 0 0 % 1-2 1 3.85 %
3-0 1 3.85 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 3.85 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%