ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
12 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 43 34 12 7 15 12 22 41-56 -15 17 8 4 5 6 11 25-25 17 4 3 10 6 11 16-31
13 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 41 34 7 20 7 31 3 15-18 -3 17 2 12 3 15 2 6 -9 17 5 8 4 16 1 9 -9
14 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 42 34 11 9 14 23 11 26-38 -12 17 8 6 3 10 7 19 -16 17 3 3 11 13 4 7 -22
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
8 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 9 6 3 0 3
Η
Η
Ν
Η
Ν
Ν
0 6 10 -13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 12/08/2017 - 21:45 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-0 3-0 - - -
2 19/08/2017 - 20:00 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 3-0 2,10 3,05 2,90
3 27/08/2017 - 15:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 1-1 2-1 - - -
4 08/09/2017 - 18:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 2-0 4-0 1,75 3,30 3,60
5 16/09/2017 - 20:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
6 25/09/2017 - 20:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,18 3,20 2,65
7 01/10/2017 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 0-0 2-1 1,81 3,20 3,50
8 15/10/2017 - 15:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 1-1 - - -
9 20/10/2017 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0-0 0-0 1,98 3,10 3,10
10 28/10/2017 - 13:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-1 4-1 2,05 3,20 2,85
11 05/11/2017 - 17:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2-1 3-2 2,40 3,15 2,40
12 19/11/2017 - 12:00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 0-0 2,10 3,05 2,90
13 25/11/2017 - 12:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 1-1 3-2 1,15 5,10 11,50
14 03/12/2017 - 12:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,88 3,20 3,25
15 09/12/2017 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 0-0 2-2 1,67 3,30 4,00
16 18/12/2017 - 17:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-0 1,78 3,35 3,45
17 23/12/2017 - 14:30 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-1 1-2 1,70 3,35 3,70
18 22/01/2018 - 17:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-0 3-1 2,35 3,00 2,50
19 28/01/2018 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-1 1-1 2,35 2,95 2,60
20 03/02/2018 - 12:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
21 12/02/2018 - 17:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 0-3 2-5 2,60 2,95 2,35
22 17/02/2018 - 14:30 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 1-2 4,75 3,35 1,55
23 22/02/2018 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,02 3,05 3,05
24 26/02/2018 - 17:00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 2-1 1,92 3,10 3,25
25 04/03/2018 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-2 1-3 2,25 3,05 2,60
26 08/03/2018 - 18:00 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-0 2-1 1,77 3,20 3,70
27 12/03/2018 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-1 1,85 3,30 3,25
28 17/03/2018 - 12:00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 1-1 - - -
29 02/04/2018 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 2-1 1,95 2,95 3,35
30 07/04/2018 - 13:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 0-3 10,00 4,90 1,18
31 16/04/2018 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0-0 2-3 2,90 3,05 2,08
32 21/04/2018 - 13:00 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 2-2 2-3 1,57 3,60 4,30
33 28/04/2018 - 15:30 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-0 4-0 1,67 3,50 3,80
34 04/05/2018 - 17:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-3 1,37 4,40 5,10
1 12/08/2017 - 21:45 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-0 3-0 - - -
3 27/08/2017 - 15:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 1-1 2-1 - - -
5 16/09/2017 - 20:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
7 01/10/2017 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 0-0 2-1 1,81 3,20 3,50
9 20/10/2017 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0-0 0-0 1,98 3,10 3,10
11 05/11/2017 - 17:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2-1 3-2 2,40 3,15 2,40
13 25/11/2017 - 12:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 1-1 3-2 1,15 5,10 11,50
15 09/12/2017 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 0-0 2-2 1,67 3,30 4,00
16 18/12/2017 - 17:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-0 1,78 3,35 3,45
19 28/01/2018 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-1 1-1 2,35 2,95 2,60
21 12/02/2018 - 17:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 0-3 2-5 2,60 2,95 2,35
23 22/02/2018 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,02 3,05 3,05
25 04/03/2018 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-2 1-3 2,25 3,05 2,60
27 12/03/2018 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-1 1,85 3,30 3,25
29 02/04/2018 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 2-1 1,95 2,95 3,35
31 16/04/2018 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0-0 2-3 2,90 3,05 2,08
34 04/05/2018 - 17:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-3 1,37 4,40 5,10
2 19/08/2017 - 20:00 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 3-0 2,10 3,05 2,90
4 08/09/2017 - 18:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 2-0 4-0 1,75 3,30 3,60
6 25/09/2017 - 20:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,18 3,20 2,65
8 15/10/2017 - 15:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 1-1 - - -
10 28/10/2017 - 13:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-1 4-1 2,05 3,20 2,85
12 19/11/2017 - 12:00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 0-0 2,10 3,05 2,90
14 03/12/2017 - 12:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,88 3,20 3,25
17 23/12/2017 - 14:30 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-1 1-2 1,70 3,35 3,70
18 22/01/2018 - 17:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-0 3-1 2,35 3,00 2,50
20 03/02/2018 - 12:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
22 17/02/2018 - 14:30 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 1-2 4,75 3,35 1,55
24 26/02/2018 - 17:00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 2-1 1,92 3,10 3,25
26 08/03/2018 - 18:00 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-0 2-1 1,77 3,20 3,70
28 17/03/2018 - 12:00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 1-1 - - -
30 07/04/2018 - 13:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 0-3 10,00 4,90 1,18
32 21/04/2018 - 13:00 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 2-2 2-3 1,57 3,60 4,30
33 28/04/2018 - 15:30 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-0 4-0 1,67 3,50 3,80
OVER/UNDER
Over 0.5 31 91.18% Under 0.5 3 8.82%
Over 1.5 25 73.53% Under 1.5 9 26.47%
Over 2.5 22 64.71% Under 2.5 12 35.29%
Over 3.5 11 32.35% Under 3.5 23 67.65%
Over 4.5 6 17.65% Under 4.5 28 82.35%
Over 5.5 1 2.94% Under 5.5 33 97.06%
Over 6.5 1 2.94% Under 6.5 33 97.06%
Over 0.5 19 55.88% Under 0.5 15 44.12%
Over 1.5 10 29.41% Under 1.5 24 70.59%
Over 2.5 3 8.82% Under 2.5 31 91.18%
Over 3.5 1 2.94% Under 3.5 33 97.06%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 34 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
Over 0.5 31 91.18% Under 0.5 3 8.82%
Over 1.5 18 52.94% Under 1.5 16 47.06%
Over 2.5 11 32.35% Under 2.5 23 67.65%
Over 3.5 3 8.82% Under 3.5 31 91.18%
Over 4.5 1 97.06% Under 4.5 33 97.06%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 19 55.88% No Goal 15 44.12%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
9 14 10 1
26.47% 41.18% 29.41% 2.94%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
3 6 3 11 5 5 1
8.82% 17.65% 8.82% 32.35% 14.71% 14.71% 2.94%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
15 9 7 3 3 13 7 11
44.12% 26.47% 20.59% 8.82% 8.82% 38.24% 20.59% 32.35%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 13 38.24% 1 & UNDER 1.5 5 14.71%
X & OVER 1.5 4 11.76% X & UNDER 1.5 3 8.82%
2 & OVER 1.5 8 23.53% 2 & UNDER 1.5 1 2.94%
1 & OVER 2.5 13 38.24% 1 & UNDER 2.5 5 14.71%
X & OVER 2.5 1 2.94% X & UNDER 2.5 6 17.65%
2 & OVER 2.5 8 23.53% 2 & UNDER 2.5 1 2.94%
1 & OVER 3.5 6 17.65% 1 & UNDER 3.5 12 35.29%
X & OVER 3.5 1 2.94% X & UNDER 3.5 6 17.65%
2 & OVER 3.5 4 11.76% 2 & UNDER 3.5 5 14.71%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 9 26.47% 1 & NO GOAL 9 26.47%
X & GOAL 4 11.76% X & NO GOAL 3 8.82%
2 & GOAL 6 17.65% 2 & NO GOAL 3 8.82%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 16 47.06% GOAL & UNDER 2.5 3 8.82%
GOAL & OVER 3.5 9 26.47% GOAL & UNDER 3.5 10 29.41%
GOAL & OVER 4.5 6 17.65% GOAL & UNDER 4.5 13 38.24%
NO GOAL & OVER 2.5 6 17.65% NO GOAL & UNDER 2.5 9 26.47%
NO GOAL & OVER 3.5 2 5.88% NO GOAL & UNDER 3.5 13 38.24%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 15 44.12%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 23 67.65% ΖΥΓΑ 11 32.35%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
4 - 3 5 - 7 6 - 6 5 - 10 9 - 8 12 - 18
7.53% 12.90% 12.90% 16.13% 18.28% 32.26%
2 - 1 2 - 4 2 - 4 4 - 4 7 - 4 8 - 8
6.00% 12.00% 12.00% 16.00% 22.00% 32.00%
2 - 2 3 - 3 4 - 2 1 - 6 2 - 4 4 - 10
9.30% 13.95% 13.95% 16.28% 13.95% 32.56%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
4 - 2 1 - 4 4 - 4 3 - 3 4 - 6 4 - 7 6 - 4 5 - 8 10 - 14
6.45% 5.38% 8.60% 6.45% 10.75% 11.83% 10.75% 13.98% 25.81%
2 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 3 4 - 3 5 - 2 4 - 3 6 - 7
6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.00% 14.00% 14.00% 14.00% 26.00%
2 - 1 0 - 2 3 - 2 2 - 1 3 - 3 0 - 4 1 - 2 1 - 5 4 - 7
6.98% 4.65% 11.63% 6.98% 13.95% 9.30% 6.98% 13.95% 25.58%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 17.65%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 20 58.82%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 8 23.53%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 6 17.65% 1/X 0 0.00% 1/2 0 0.00%
X/1 11 32.35% X/X 4 11.76% X/2 5 14.71%
2/1 1 2.94% 2/X 3 8.82% 2/2 4 11.76%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 5 14.71 % 0-0 3 8.82 % 0-1 1 2.94 %
2-0 0 0 % 1-1 3 8.82 % 0-2 0 0 %
2-1 5 14.71 % 2-2 1 2.94 % 1-2 2 5.88 %
3-0 2 5.88 % 3-3 0 0 % 0-3 2 5.88 %
3-1 1 2.94 % 4-4 0 0 % 1-3 1 2.94 %
3-2 2 5.88 % 5-5 0 0 % 2-3 2 5.88 %
4-0 2 5.88 % 0-4 0 0 %
4-1 1 2.94 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 1 2.94 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 8.82 % 0-0 15 44.12 % 0-1 6 17.65 %
2-0 2 5.88 % 1-1 4 11.76 % 0-2 1 2.94 %
2-1 1 2.94 % 2-2 1 2.94 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 1 2.94 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 10 29.41 % 0-0 3 8.82 % 0-1 3 8.82 %
2-0 2 5.88 % 1-1 4 11.76 % 0-2 1 2.94 %
2-1 4 11.76 % 2-2 2 5.88 % 1-2 0 0 %
3-0 3 8.82 % 3-3 0 0 % 0-3 1 2.94 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 1 2.94 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%