ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
2 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 60 33 18 6 9 13 20 61-36 25 17 7 4 6 6 11 32-25 16 11 2 3 7 9 29-11
2 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 52 33 13 13 7 28 5 27-16 11 17 4 8 5 13 4 12 -11 16 9 5 2 15 1 15 -5
2 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 56 33 15 11 7 25 8 34-20 14 17 8 5 4 12 5 20 -14 16 7 6 3 13 3 14 -6
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
3 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 11 6 3 2 1
I
Ν
I
Ν
Ν
Η
4 2 6 -3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 27/07/2017 - 19:00 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 1-1 2-1 1,80 3,15 3,65
2 06/08/2017 - 15:30 ΒΙΜΠΟΡΓΚ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 0-2 1,85 3,10 3,45
3 13/08/2017 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΒΕΪΛΕ 1-2 1-2 - - -
4 20/08/2017 - 15:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΘΙΣΤΙΝΤ 0-2 1-2 1,65 3,50 3,80
5 24/08/2017 - 19:00 ΣΚΙΒΕ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 1-1 1-2 2,55 3,25 2,20
6 27/08/2017 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 0-0 1-3 1,60 3,60 4,00
7 03/09/2017 - 14:45 ΦΡ. ΑΜΑΓΚΕΡ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 1-0 1-0 2,60 3,10 2,25
8 10/09/2017 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 1-1 2-2 1,75 3,35 3,60
9 17/09/2017 - 14:45 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-2 0-2 4,10 3,50 1,60
10 24/09/2017 - 14:00 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΚΟΓΚΕ 0-0 1-1 1,80 3,30 3,40
11 02/10/2017 - 20:00 ΒΕΝΤΣΑΪΣΕΛ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-3 1-3 2,30 3,15 2,50
12 15/10/2017 - 15:30 ΒΕΪΛΕ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-2 1-3 2,05 3,15 2,90
13 22/10/2017 - 15:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΦΡ. ΑΜΑΓΚΕΡ 1-0 5-2 1,55 3,50 4,40
14 25/10/2017 - 19:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΒΙΜΠΟΡΓΚ 0-0 0-0 2,30 3,25 2,45
15 29/10/2017 - 15:30 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-0 0-0 3,10 3,45 1,85
16 05/11/2017 - 15:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΒΕΝΤΣΑΪΣΕΛ 0-1 2-4 2,00 3,10 3,00
17 12/11/2017 - 14:45 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 0-4 2,75 3,15 2,15
18 19/11/2017 - 15:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3-0 4-0 1,33 4,20 6,00
19 26/11/2017 - 15:30 ΚΟΓΚΕ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2-0 3-0 3,00 2,90 2,10
20 04/03/2018 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΣΚΙΒΕ 1-0 2-0 1,35 4,15 5,80
21 18/03/2018 - 14:45 ΘΙΣΤΙΝΤ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 0-3 2,90 3,20 2,00
22 29/03/2018 - 14:45 ΒΕΝΤΣΑΪΣΕΛ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 1-1 3-2 2,45 3,10 2,40
23 02/04/2018 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3-1 5-2 - - -
24 08/04/2018 - 14:45 ΦΡ. ΑΜΑΓΚΕΡ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 0-1 3,30 3,15 1,88
25 11/04/2018 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 1-2 2-4 - - -
26 15/04/2018 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΘΙΣΤΙΝΤ 0-0 2-0 1,52 3,65 4,70
27 20/04/2018 - 19:00 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 0-3 5,50 3,85 1,40
28 24/04/2018 - 19:00 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΒΕΪΛΕ 0-0 0-1 1,95 3,10 3,20
29 29/04/2018 - 14:45 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 1-3 - - -
30 05/05/2018 - 16:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 0-1 2-1 1,50 3,75 4,60
31 12/05/2018 - 16:30 ΒΙΜΠΟΡΓΚ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-0 0-0 2,05 3,00 3,05
32 16/05/2018 - 19:30 ΣΚΙΒΕ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-0 0-1 5,25 3,65 1,45
33 20/05/2018 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΚΟΓΚΕ 0-0 0-0 1,98 3,05 3,15
1 27/07/2017 - 19:00 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 1-1 2-1 1,80 3,15 3,65
3 13/08/2017 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΒΕΪΛΕ 1-2 1-2 - - -
4 20/08/2017 - 15:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΘΙΣΤΙΝΤ 0-2 1-2 1,65 3,50 3,80
6 27/08/2017 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 0-0 1-3 1,60 3,60 4,00
8 10/09/2017 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 1-1 2-2 1,75 3,35 3,60
10 24/09/2017 - 14:00 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΚΟΓΚΕ 0-0 1-1 1,80 3,30 3,40
13 22/10/2017 - 15:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΦΡ. ΑΜΑΓΚΕΡ 1-0 5-2 1,55 3,50 4,40
14 25/10/2017 - 19:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΒΙΜΠΟΡΓΚ 0-0 0-0 2,30 3,25 2,45
16 05/11/2017 - 15:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΒΕΝΤΣΑΪΣΕΛ 0-1 2-4 2,00 3,10 3,00
18 19/11/2017 - 15:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3-0 4-0 1,33 4,20 6,00
20 04/03/2018 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΣΚΙΒΕ 1-0 2-0 1,35 4,15 5,80
23 02/04/2018 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3-1 5-2 - - -
25 11/04/2018 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 1-2 2-4 - - -
26 15/04/2018 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΘΙΣΤΙΝΤ 0-0 2-0 1,52 3,65 4,70
28 24/04/2018 - 19:00 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΒΕΪΛΕ 0-0 0-1 1,95 3,10 3,20
30 05/05/2018 - 16:30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 0-1 2-1 1,50 3,75 4,60
33 20/05/2018 - 14:45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΚΟΓΚΕ 0-0 0-0 1,98 3,05 3,15
2 06/08/2017 - 15:30 ΒΙΜΠΟΡΓΚ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 0-2 1,85 3,10 3,45
5 24/08/2017 - 19:00 ΣΚΙΒΕ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 1-1 1-2 2,55 3,25 2,20
7 03/09/2017 - 14:45 ΦΡ. ΑΜΑΓΚΕΡ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 1-0 1-0 2,60 3,10 2,25
9 17/09/2017 - 14:45 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-2 0-2 4,10 3,50 1,60
11 02/10/2017 - 20:00 ΒΕΝΤΣΑΪΣΕΛ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-3 1-3 2,30 3,15 2,50
12 15/10/2017 - 15:30 ΒΕΪΛΕ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-2 1-3 2,05 3,15 2,90
15 29/10/2017 - 15:30 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-0 0-0 3,10 3,45 1,85
17 12/11/2017 - 14:45 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 0-4 2,75 3,15 2,15
19 26/11/2017 - 15:30 ΚΟΓΚΕ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2-0 3-0 3,00 2,90 2,10
21 18/03/2018 - 14:45 ΘΙΣΤΙΝΤ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 0-3 2,90 3,20 2,00
22 29/03/2018 - 14:45 ΒΕΝΤΣΑΪΣΕΛ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 1-1 3-2 2,45 3,10 2,40
24 08/04/2018 - 14:45 ΦΡ. ΑΜΑΓΚΕΡ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 0-1 3,30 3,15 1,88
27 20/04/2018 - 19:00 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 0-3 5,50 3,85 1,40
29 29/04/2018 - 14:45 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-1 1-3 - - -
31 12/05/2018 - 16:30 ΒΙΜΠΟΡΓΚ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-0 0-0 2,05 3,00 3,05
32 16/05/2018 - 19:30 ΣΚΙΒΕ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 0-0 0-1 5,25 3,65 1,45
OVER/UNDER
Over 0.5 29 87.88% Under 0.5 4 12.12%
Over 1.5 25 75.76% Under 1.5 8 24.24%
Over 2.5 20 60.61% Under 2.5 13 39.39%
Over 3.5 12 36.36% Under 3.5 21 63.64%
Over 4.5 5 15.15% Under 4.5 28 84.85%
Over 5.5 4 12.12% Under 5.5 29 87.88%
Over 6.5 2 6.06% Under 6.5 31 93.94%
Over 0.5 24 72.73% Under 0.5 9 27.27%
Over 1.5 13 39.39% Under 1.5 20 60.61%
Over 2.5 5 15.15% Under 2.5 28 84.85%
Over 3.5 1 3.03% Under 3.5 32 96.97%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 33 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 33 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 33 100.00%
Over 0.5 25 75.76% Under 0.5 8 24.24%
Over 1.5 15 45.45% Under 1.5 18 54.55%
Over 2.5 8 24.24% Under 2.5 25 75.76%
Over 3.5 3 9.09% Under 3.5 30 90.91%
Over 4.5 2 93.94% Under 4.5 31 93.94%
Over 5.5 1 3.03% Under 5.5 32 96.97%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 33 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 16 48.48% No Goal 17 51.52%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
8 13 10 2
24.24% 39.39% 30.30% 6.06%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
4 4 5 8 7 1 4
12.12% 12.12% 15.15% 24.24% 21.21% 3.03% 12.12%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
9 11 8 5 8 10 7 8
27.27% 33.33% 24.24% 15.15% 24.24% 30.30% 21.21% 24.24%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 9 27.27% 1 & UNDER 1.5 1 3.03%
X & OVER 1.5 2 6.06% X & UNDER 1.5 4 12.12%
2 & OVER 1.5 14 42.42% 2 & UNDER 1.5 3 9.09%
1 & OVER 2.5 7 21.21% 1 & UNDER 2.5 3 9.09%
X & OVER 2.5 1 3.03% X & UNDER 2.5 5 15.15%
2 & OVER 2.5 12 36.36% 2 & UNDER 2.5 5 15.15%
1 & OVER 3.5 4 12.12% 1 & UNDER 3.5 6 18.18%
X & OVER 3.5 1 3.03% X & UNDER 3.5 5 15.15%
2 & OVER 3.5 7 21.21% 2 & UNDER 3.5 10 30.30%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 5 15.15% 1 & NO GOAL 5 15.15%
X & GOAL 2 6.06% X & NO GOAL 4 12.12%
2 & GOAL 9 27.27% 2 & NO GOAL 8 24.24%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 15 45.45% GOAL & UNDER 2.5 1 3.03%
GOAL & OVER 3.5 10 30.30% GOAL & UNDER 3.5 6 18.18%
GOAL & OVER 4.5 5 15.15% GOAL & UNDER 4.5 11 33.33%
NO GOAL & OVER 2.5 5 15.15% NO GOAL & UNDER 2.5 12 36.36%
NO GOAL & OVER 3.5 2 6.06% NO GOAL & UNDER 3.5 15 45.45%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 17 51.52%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 15 45.45% ΖΥΓΑ 18 54.55%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
7 - 6 11 - 4 8 - 4 7 - 4 9 - 10 17 - 4
14.29% 16.48% 13.19% 12.09% 20.88% 23.08%
2 - 4 3 - 2 6 - 3 5 - 4 6 - 6 8 - 2
11.76% 9.80% 17.65% 17.65% 23.53% 19.61%
5 - 2 8 - 2 2 - 1 2 - 0 3 - 4 9 - 2
17.50% 25.00% 7.50% 5.00% 17.50% 27.50%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
2 - 3 8 - 4 8 - 3 6 - 3 2 - 3 7 - 2 5 - 9 5 - 3 16 - 2
5.49% 13.19% 12.09% 9.89% 5.49% 9.89% 15.38% 8.79% 19.78%
1 - 2 1 - 2 3 - 2 5 - 3 1 - 2 5 - 2 3 - 6 4 - 1 7 - 1
5.88% 5.88% 9.80% 15.69% 5.88% 13.73% 17.65% 9.80% 15.69%
1 - 1 7 - 2 5 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 3 1 - 2 9 - 1
5.00% 22.50% 15.00% 2.50% 5.00% 5.00% 12.50% 7.50% 25.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 18.18%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 13 39.39%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 14 42.42%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 6 18.18% 1/X 0 0.00% 1/2 0 0.00%
X/1 3 9.09% X/X 6 18.18% X/2 4 12.12%
2/1 1 3.03% 2/X 0 0.00% 2/2 13 39.39%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 1 3.03 % 0-0 4 12.12 % 0-1 3 9.09 %
2-0 2 6.06 % 1-1 1 3.03 % 0-2 2 6.06 %
2-1 2 6.06 % 2-2 1 3.03 % 1-2 3 9.09 %
3-0 1 3.03 % 3-3 0 0 % 0-3 2 6.06 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 4 12.12 %
3-2 1 3.03 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 3.03 % 0-4 1 3.03 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 2 6.06 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 2 6.06 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 9.09 % 0-0 9 27.27 % 0-1 8 24.24 %
2-0 1 3.03 % 1-1 4 12.12 % 0-2 3 9.09 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 2 6.06 %
3-0 1 3.03 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.03 %
3-1 1 3.03 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 6 18.18 % 0-0 8 24.24 % 0-1 4 12.12 %
2-0 2 6.06 % 1-1 3 9.09 % 0-2 2 6.06 %
2-1 2 6.06 % 2-2 0 0 % 1-2 2 6.06 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.03 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 1 3.03 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 1 3.03 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 1 3.03 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%