ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
8 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 52 34 16 7 11 15 19 56-46 10 17 8 5 4 10 7 27-18 17 8 2 7 5 12 29-28
12 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 41 34 9 14 11 28 6 21-22 -1 17 4 8 5 12 5 12 -12 17 5 6 6 16 1 9 -10
4 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 56 34 15 11 8 24 10 35-24 11 17 7 7 3 16 1 15 -6 17 8 4 5 8 9 20 -18
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ: -3
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
4 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 13 6 4 1 1
Ν
Ν
I
Η
Ν
Ν
3 3 11 -5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 13/08/2017 - 21:45 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 2-2 2-2 - - -
2 19/08/2017 - 19:30 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-1 4-3 2,12 3,05 2,85
3 25/08/2017 - 15:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 2-1 - - -
4 10/09/2017 - 18:00 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-2 2,10 3,20 2,75
5 15/09/2017 - 20:00 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-0 2-2 1,77 3,30 3,60
6 25/09/2017 - 19:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0-0 1-1 3,15 3,30 1,88
7 01/10/2017 - 13:00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 2-1 2,12 3,10 2,80
8 14/10/2017 - 15:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 2-0 2-0 - - -
9 22/10/2017 - 18:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-3 2-4 1,88 3,25 3,20
10 28/10/2017 - 13:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-1 4-1 2,05 3,20 2,85
11 05/11/2017 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 2-0 4-1 2,30 3,00 2,60
12 19/11/2017 - 12:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 1-2 2-3 2,25 3,35 2,45
13 27/11/2017 - 17:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-2 0-2 2,30 3,20 2,45
14 03/12/2017 - 14:30 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 0-0 2,35 3,05 2,50
15 10/12/2017 - 14:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-0 2-2 - - -
16 15/12/2017 - 17:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 0-0 1-0 2,25 3,25 2,50
17 24/12/2017 - 17:00 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-0 3-1 2,65 3,15 2,18
18 20/01/2018 - 12:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-2 2,12 3,10 2,80
19 26/01/2018 - 17:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 1-0 2-0 1,87 3,20 3,30
20 05/02/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 2-0 2-1 2,30 3,05 2,55
21 11/02/2018 - 17:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1-2 1-3 2,10 3,05 2,90
22 17/02/2018 - 12:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 0-0 1-1 1,85 3,10 3,45
23 20/02/2018 - 15:00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 3-0 1,72 3,35 3,65
24 24/02/2018 - 14:30 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 2-0 - - -
25 03/03/2018 - 12:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-1 1-3 9,00 4,90 1,20
26 07/03/2018 - 18:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0-1 0-2 2,50 3,00 2,40
27 12/03/2018 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-1 1,85 3,30 3,25
28 18/03/2018 - 12:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-1 - - -
29 01/04/2018 - 18:00 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-1 1-3 1,62 3,70 3,85
30 09/04/2018 - 18:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-1 2-1 1,87 3,25 3,25
31 15/04/2018 - 18:00 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-0 1-0 1,77 3,35 3,50
32 22/04/2018 - 18:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 0-1 1-1 2,70 3,15 2,15
33 28/04/2018 - 15:30 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-1 0-1 1,40 4,00 5,30
34 04/05/2018 - 17:30 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 2-1 4-1 1,05 7,25 16,50
1 13/08/2017 - 21:45 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 2-2 2-2 - - -
3 25/08/2017 - 15:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 2-1 - - -
6 25/09/2017 - 19:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0-0 1-1 3,15 3,30 1,88
8 14/10/2017 - 15:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 2-0 2-0 - - -
10 28/10/2017 - 13:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-1 4-1 2,05 3,20 2,85
12 19/11/2017 - 12:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 1-2 2-3 2,25 3,35 2,45
14 03/12/2017 - 14:30 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 0-0 2,35 3,05 2,50
16 15/12/2017 - 17:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 0-0 1-0 2,25 3,25 2,50
19 26/01/2018 - 17:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 1-0 2-0 1,87 3,20 3,30
21 11/02/2018 - 17:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1-2 1-3 2,10 3,05 2,90
22 17/02/2018 - 12:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 0-0 1-1 1,85 3,10 3,45
24 24/02/2018 - 14:30 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 2-0 - - -
26 07/03/2018 - 18:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0-1 0-2 2,50 3,00 2,40
28 18/03/2018 - 12:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-1 - - -
30 09/04/2018 - 18:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2-1 2-1 1,87 3,25 3,25
32 22/04/2018 - 18:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 0-1 1-1 2,70 3,15 2,15
34 04/05/2018 - 17:30 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 2-1 4-1 1,05 7,25 16,50
2 19/08/2017 - 19:30 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-1 4-3 2,12 3,05 2,85
4 10/09/2017 - 18:00 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-2 2,10 3,20 2,75
5 15/09/2017 - 20:00 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-0 2-2 1,77 3,30 3,60
7 01/10/2017 - 13:00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 2-1 2,12 3,10 2,80
9 22/10/2017 - 18:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-3 2-4 1,88 3,25 3,20
11 05/11/2017 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 2-0 4-1 2,30 3,00 2,60
13 27/11/2017 - 17:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-2 0-2 2,30 3,20 2,45
15 10/12/2017 - 14:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-0 2-2 - - -
17 24/12/2017 - 17:00 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-0 3-1 2,65 3,15 2,18
18 20/01/2018 - 12:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-2 2,12 3,10 2,80
20 05/02/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 2-0 2-1 2,30 3,05 2,55
23 20/02/2018 - 15:00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 3-0 1,72 3,35 3,65
25 03/03/2018 - 12:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-1 1-3 9,00 4,90 1,20
27 12/03/2018 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-1 1,85 3,30 3,25
29 01/04/2018 - 18:00 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-1 1-3 1,62 3,70 3,85
31 15/04/2018 - 18:00 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1-0 1-0 1,77 3,35 3,50
33 28/04/2018 - 15:30 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-1 0-1 1,40 4,00 5,30
OVER/UNDER
Over 0.5 33 97.06% Under 0.5 1 2.94%
Over 1.5 28 82.35% Under 1.5 6 17.65%
Over 2.5 19 55.88% Under 2.5 15 44.12%
Over 3.5 13 38.24% Under 3.5 21 61.76%
Over 4.5 6 17.65% Under 4.5 28 82.35%
Over 5.5 2 5.88% Under 5.5 32 94.12%
Over 6.5 1 2.94% Under 6.5 33 97.06%
Over 0.5 23 67.65% Under 0.5 11 32.35%
Over 1.5 12 35.29% Under 1.5 22 64.71%
Over 2.5 6 17.65% Under 2.5 28 82.35%
Over 3.5 2 5.88% Under 3.5 32 94.12%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 34 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
Over 0.5 27 79.41% Under 0.5 7 20.59%
Over 1.5 19 55.88% Under 1.5 15 44.12%
Over 2.5 10 29.41% Under 2.5 24 70.59%
Over 3.5 1 2.94% Under 3.5 33 97.06%
Over 4.5 1 97.06% Under 4.5 33 97.06%
Over 5.5 1 2.94% Under 5.5 33 97.06%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 21 61.76% No Goal 13 38.24%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
6 15 12 1
17.65% 44.12% 35.29% 2.94%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
1 5 9 6 7 4 2
2.94% 14.71% 26.47% 17.65% 20.59% 11.76% 5.88%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
11 11 6 6 7 8 9 10
32.35% 32.35% 17.65% 17.65% 20.59% 23.53% 26.47% 29.41%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 13 38.24% 1 & UNDER 1.5 2 5.88%
X & OVER 1.5 6 17.65% X & UNDER 1.5 1 2.94%
2 & OVER 1.5 9 26.47% 2 & UNDER 1.5 3 8.82%
1 & OVER 2.5 10 29.41% 1 & UNDER 2.5 5 14.71%
X & OVER 2.5 3 8.82% X & UNDER 2.5 4 11.76%
2 & OVER 2.5 6 17.65% 2 & UNDER 2.5 6 17.65%
1 & OVER 3.5 5 14.71% 1 & UNDER 3.5 10 29.41%
X & OVER 3.5 3 8.82% X & UNDER 3.5 4 11.76%
2 & OVER 3.5 5 14.71% 2 & UNDER 3.5 7 20.59%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 9 26.47% 1 & NO GOAL 6 17.65%
X & GOAL 6 17.65% X & NO GOAL 1 2.94%
2 & GOAL 6 17.65% 2 & NO GOAL 6 17.65%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 18 52.94% GOAL & UNDER 2.5 3 8.82%
GOAL & OVER 3.5 13 38.24% GOAL & UNDER 3.5 8 23.53%
GOAL & OVER 4.5 6 17.65% GOAL & UNDER 4.5 15 44.12%
NO GOAL & OVER 2.5 1 2.94% NO GOAL & UNDER 2.5 12 35.29%
NO GOAL & OVER 3.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 3.5 13 38.24%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 13 38.24%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 16 47.06% ΖΥΓΑ 18 52.94%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
4 - 10 8 - 4 9 - 8 10 - 7 11 - 7 14 - 10
13.73% 11.76% 16.67% 16.67% 17.65% 23.53%
2 - 4 6 - 3 4 - 5 4 - 3 4 - 0 7 - 3
13.33% 20.00% 20.00% 15.56% 8.89% 22.22%
2 - 6 2 - 1 5 - 3 6 - 4 7 - 7 7 - 7
14.04% 5.26% 14.04% 17.54% 24.56% 24.56%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
3 - 7 5 - 4 4 - 3 5 - 4 7 - 7 7 - 4 5 - 4 9 - 7 11 - 6
9.80% 8.82% 6.86% 8.82% 13.73% 10.78% 8.82% 15.69% 16.67%
1 - 3 4 - 2 3 - 2 2 - 2 3 - 5 3 - 1 1 - 0 5 - 2 5 - 1
8.89% 13.33% 11.11% 8.89% 17.78% 8.89% 2.22% 15.56% 13.33%
2 - 4 1 - 2 1 - 1 3 - 2 4 - 2 4 - 3 4 - 4 4 - 5 6 - 5
10.53% 5.26% 3.51% 8.77% 10.53% 12.28% 14.04% 15.79% 19.30%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 29.41%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 14 41.18%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 29.41%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 8 23.53% 1/X 2 5.88% 1/2 0 0.00%
X/1 5 14.71% X/X 4 11.76% X/2 5 14.71%
2/1 2 5.88% 2/X 1 2.94% 2/2 7 20.59%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 2 5.88 % 0-0 1 2.94 % 0-1 3 8.82 %
2-0 3 8.82 % 1-1 3 8.82 % 0-2 3 8.82 %
2-1 4 11.76 % 2-2 3 8.82 % 1-2 1 2.94 %
3-0 1 2.94 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 2.94 % 4-4 0 0 % 1-3 3 8.82 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 1 2.94 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 3 8.82 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 1 2.94 %
4-3 1 2.94 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 5 14.71 % 0-0 11 32.35 % 0-1 6 17.65 %
2-0 3 8.82 % 1-1 2 5.88 % 0-2 1 2.94 %
2-1 2 5.88 % 2-2 1 2.94 % 1-2 2 5.88 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 1 2.94 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 8.82 % 0-0 7 20.59 % 0-1 5 14.71 %
2-0 3 8.82 % 1-1 4 11.76 % 0-2 2 5.88 %
2-1 3 8.82 % 2-2 0 0 % 1-2 4 11.76 %
3-0 2 5.88 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 1 2.94 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%