ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
13 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 41 34 11 8 15 15 19 44-47 -3 17 8 3 6 5 12 27-25 17 3 5 9 10 7 17-22
16 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 33 34 5 18 11 32 2 16-23 -7 17 2 8 7 16 1 7 -13 17 3 10 4 16 1 9 -10
11 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 46 34 12 10 12 30 4 28-24 4 17 9 4 4 14 3 20 -12 17 3 6 8 16 1 8 -12
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
13 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 7 6 2 1 3
I
Ν
Η
Η
Ν
Η
3 3 7 -8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 13/08/2017 - 21:45 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 2-2 2-2 - - -
2 19/08/2017 - 21:45 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 1-2 1-3 2,75 3,15 2,15
3 27/08/2017 - 15:00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-1 0-1 - - -
4 11/09/2017 - 20:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 1-0 3-1 1,30 4,25 6,75
5 16/09/2017 - 17:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 2-0 3-1 - - -
6 25/09/2017 - 20:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,18 3,20 2,65
7 30/09/2017 - 13:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-1 2-2 2,35 3,05 2,55
8 15/10/2017 - 18:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 2-0 3-1 - - -
9 21/10/2017 - 13:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
10 29/10/2017 - 14:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-2 1-2 2,35 3,05 2,50
11 04/11/2017 - 12:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,00 3,15 3,00
12 18/11/2017 - 14:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 1-1 2-2 - - -
13 24/11/2017 - 17:00 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-1 2-1 2,65 3,15 2,18
14 03/12/2017 - 14:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 0-2 2-2 2,05 3,10 2,95
15 10/12/2017 - 14:00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-0 2-0 - - -
16 17/12/2017 - 12:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-0 1-1 2,12 3,40 2,60
17 23/12/2017 - 14:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0-1 2-1 2,65 3,00 2,30
18 20/01/2018 - 12:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-2 2,12 3,10 2,80
19 28/01/2018 - 12:00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,50 3,70 4,50
20 04/02/2018 - 12:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 1-1 - - -
21 09/02/2018 - 17:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-1 0-3 5,90 4,30 1,33
22 18/02/2018 - 17:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0-1 1-3 2,60 3,05 2,25
23 22/02/2018 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,02 3,05 3,05
24 25/02/2018 - 17:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 1-1 2-1 - - -
25 03/03/2018 - 14:30 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-1 2-2 1,85 3,35 3,20
26 07/03/2018 - 15:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-1 3-1 1,98 3,00 3,20
27 11/03/2018 - 14:30 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-2 0-2 - - -
28 16/03/2018 - 17:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 0-0 0-1 2,35 3,05 2,55
29 02/04/2018 - 18:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,42 3,75 5,60
30 07/04/2018 - 15:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 0-1 2-1 1,13 5,90 11,00
31 15/04/2018 - 13:00 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 2-1 1,67 3,40 3,90
32 22/04/2018 - 15:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 0-1 2-3 2,55 3,20 2,25
33 28/04/2018 - 15:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-0 1-0 2,35 3,05 2,55
34 07/05/2018 - 19:00 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-0 1-1 1,38 4,10 5,40
2 19/08/2017 - 21:45 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 1-2 1-3 2,75 3,15 2,15
4 11/09/2017 - 20:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 1-0 3-1 1,30 4,25 6,75
6 25/09/2017 - 20:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,18 3,20 2,65
8 15/10/2017 - 18:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 2-0 3-1 - - -
10 29/10/2017 - 14:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-2 1-2 2,35 3,05 2,50
12 18/11/2017 - 14:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 1-1 2-2 - - -
14 03/12/2017 - 14:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 0-2 2-2 2,05 3,10 2,95
17 23/12/2017 - 14:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0-1 2-1 2,65 3,00 2,30
18 20/01/2018 - 12:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-2 2,12 3,10 2,80
20 04/02/2018 - 12:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 1-1 - - -
22 18/02/2018 - 17:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0-1 1-3 2,60 3,05 2,25
24 25/02/2018 - 17:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 1-1 2-1 - - -
26 07/03/2018 - 15:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-1 3-1 1,98 3,00 3,20
28 16/03/2018 - 17:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 0-0 0-1 2,35 3,05 2,55
30 07/04/2018 - 15:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 0-1 2-1 1,13 5,90 11,00
32 22/04/2018 - 15:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 0-1 2-3 2,55 3,20 2,25
33 28/04/2018 - 15:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-0 1-0 2,35 3,05 2,55
1 13/08/2017 - 21:45 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 2-2 2-2 - - -
3 27/08/2017 - 15:00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-1 0-1 - - -
5 16/09/2017 - 17:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 2-0 3-1 - - -
7 30/09/2017 - 13:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-1 2-2 2,35 3,05 2,55
9 21/10/2017 - 13:00 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
11 04/11/2017 - 12:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,00 3,15 3,00
13 24/11/2017 - 17:00 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-1 2-1 2,65 3,15 2,18
15 10/12/2017 - 14:00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-0 2-0 - - -
16 17/12/2017 - 12:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-0 1-1 2,12 3,40 2,60
19 28/01/2018 - 12:00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,50 3,70 4,50
21 09/02/2018 - 17:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-1 0-3 5,90 4,30 1,33
23 22/02/2018 - 18:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,02 3,05 3,05
25 03/03/2018 - 14:30 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-1 2-2 1,85 3,35 3,20
27 11/03/2018 - 14:30 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-2 0-2 - - -
29 02/04/2018 - 18:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,42 3,75 5,60
31 15/04/2018 - 13:00 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 0-0 2-1 1,67 3,40 3,90
34 07/05/2018 - 19:00 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-0 1-1 1,38 4,10 5,40
OVER/UNDER
Over 0.5 34 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 25 73.53% Under 1.5 9 26.47%
Over 2.5 19 55.88% Under 2.5 15 44.12%
Over 3.5 12 35.29% Under 3.5 22 64.71%
Over 4.5 1 2.94% Under 4.5 33 97.06%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
Over 0.5 23 67.65% Under 0.5 11 32.35%
Over 1.5 13 38.24% Under 1.5 21 61.76%
Over 2.5 2 5.88% Under 2.5 32 94.12%
Over 3.5 1 2.94% Under 3.5 33 97.06%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 34 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
Over 0.5 31 91.18% Under 0.5 3 8.82%
Over 1.5 16 47.06% Under 1.5 18 52.94%
Over 2.5 4 11.76% Under 2.5 30 88.24%
Over 3.5 1 2.94% Under 3.5 33 97.06%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 34 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 21 61.76% No Goal 13 38.24%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
9 13 12 0
26.47% 38.24% 35.29% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 9 6 7 11 1 0
0.00% 26.47% 17.65% 20.59% 32.35% 2.94% 0.00%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
11 10 11 2 3 15 12 4
32.35% 29.41% 32.35% 5.88% 8.82% 44.12% 35.29% 11.76%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 10 29.41% 1 & UNDER 1.5 7 20.59%
X & OVER 1.5 8 23.53% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 7 20.59% 2 & UNDER 1.5 2 5.88%
1 & OVER 2.5 9 26.47% 1 & UNDER 2.5 8 23.53%
X & OVER 2.5 5 14.71% X & UNDER 2.5 3 8.82%
2 & OVER 2.5 5 14.71% 2 & UNDER 2.5 4 11.76%
1 & OVER 3.5 4 11.76% 1 & UNDER 3.5 13 38.24%
X & OVER 3.5 5 14.71% X & UNDER 3.5 3 8.82%
2 & OVER 3.5 3 8.82% 2 & UNDER 3.5 6 17.65%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 9 26.47% 1 & NO GOAL 8 23.53%
X & GOAL 8 23.53% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 4 11.76% 2 & NO GOAL 5 14.71%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 18 52.94% GOAL & UNDER 2.5 3 8.82%
GOAL & OVER 3.5 12 35.29% GOAL & UNDER 3.5 9 26.47%
GOAL & OVER 4.5 1 2.94% GOAL & UNDER 4.5 20 58.82%
NO GOAL & OVER 2.5 1 2.94% NO GOAL & UNDER 2.5 12 35.29%
NO GOAL & OVER 3.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 3.5 13 38.24%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 13 38.24%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 17 50.00% ΖΥΓΑ 17 50.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
4 - 7 5 - 10 7 - 6 11 - 5 5 - 11 12 - 8
12.09% 16.48% 14.29% 17.58% 17.58% 21.98%
1 - 4 4 - 6 2 - 3 8 - 4 5 - 4 7 - 4
9.62% 19.23% 9.62% 23.08% 17.31% 21.15%
3 - 3 1 - 4 5 - 3 3 - 1 0 - 7 5 - 4
15.38% 12.82% 20.51% 10.26% 17.95% 23.08%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
2 - 3 4 - 10 3 - 4 3 - 2 9 - 7 6 - 2 3 - 10 4 - 3 10 - 6
5.49% 15.38% 7.69% 5.49% 17.58% 8.79% 14.29% 7.69% 17.58%
0 - 2 2 - 5 3 - 3 1 - 2 5 - 3 4 - 2 3 - 4 2 - 1 7 - 3
3.85% 13.46% 11.54% 5.77% 15.38% 11.54% 13.46% 5.77% 19.23%
2 - 1 2 - 5 0 - 1 2 - 0 4 - 4 2 - 0 0 - 6 2 - 2 3 - 3
7.69% 17.95% 2.56% 5.13% 20.51% 5.13% 15.38% 10.26% 15.38%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 17.65%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 18 52.94%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 29.41%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 4 11.76% 1/X 2 5.88% 1/2 0 0.00%
X/1 11 32.35% X/X 5 14.71% X/2 2 5.88%
2/1 2 5.88% 2/X 1 2.94% 2/2 7 20.59%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 7 20.59 % 0-0 0 0 % 0-1 2 5.88 %
2-0 1 2.94 % 1-1 3 8.82 % 0-2 2 5.88 %
2-1 5 14.71 % 2-2 5 14.71 % 1-2 1 2.94 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 1 2.94 %
3-1 4 11.76 % 4-4 0 0 % 1-3 2 5.88 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 1 2.94 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 4 11.76 % 0-0 11 32.35 % 0-1 6 17.65 %
2-0 2 5.88 % 1-1 6 17.65 % 0-2 3 8.82 %
2-1 0 0 % 2-2 1 2.94 % 1-2 1 2.94 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 11 32.35 % 0-0 3 8.82 % 0-1 4 11.76 %
2-0 4 11.76 % 1-1 6 17.65 % 0-2 2 5.88 %
2-1 2 5.88 % 2-2 1 2.94 % 1-2 1 2.94 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%