ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
7 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 53 34 15 8 11 15 19 55-45 10 17 6 7 4 7 10 28-25 17 9 1 7 8 9 27-20
1 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 61 34 17 10 7 33 1 26-12 14 17 8 4 5 16 1 13 -8 17 9 6 2 17 0 13 -4
15 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 40 34 9 13 12 27 7 29-33 -4 17 4 8 5 14 3 15 -17 17 5 5 7 13 4 14 -16
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
15 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 5 6 1 2 3
I
Η
Ν
Η
Η
I
3 3 7 -7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 14/08/2017 - 20:00 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 0-2 - - -
2 20/08/2017 - 20:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1-1 1-1 1,62 3,35 4,25
3 25/08/2017 - 15:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 2-1 - - -
4 10/09/2017 - 18:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0-1 3-4 2,70 3,40 2,05
5 16/09/2017 - 17:00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-2 1-4 - - -
6 23/09/2017 - 15:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 1-0 3-0 - - -
7 29/09/2017 - 18:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 1-2 1,95 3,20 3,10
8 15/10/2017 - 15:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 1-1 - - -
9 21/10/2017 - 13:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-0 2-0 - - -
10 28/10/2017 - 19:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-0 2,00 3,40 2,80
11 04/11/2017 - 14:30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-0 2-0 2,50 3,15 2,30
12 19/11/2017 - 14:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 2-0 3-3 2,70 3,00 2,25
13 26/11/2017 - 12:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-0 2-0 1,85 3,05 3,50
14 01/12/2017 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 0-1 0-2 - - -
15 10/12/2017 - 14:30 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 1-2 2,15 3,15 2,70
16 17/12/2017 - 12:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-0 1-1 2,12 3,40 2,60
17 24/12/2017 - 12:00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-0 2-1 2,02 3,05 3,05
18 21/01/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 1-0 2-1 2,08 3,00 3,00
19 27/01/2018 - 14:30 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 0-2 1,60 3,25 4,50
20 05/02/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 2-0 2-1 2,30 3,05 2,55
21 10/02/2018 - 14:30 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 0-3 1,50 3,65 4,70
22 16/02/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 1-1 1,60 3,40 4,25
23 20/02/2018 - 18:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 0-1 11,00 5,20 1,16
24 26/02/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0-2 1-5 2,25 2,95 2,70
25 04/03/2018 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-2 1-3 2,25 3,05 2,60
26 08/03/2018 - 15:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 2-1 3-1 2,25 2,85 2,80
27 12/03/2018 - 17:00 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-1 2-4 1,95 3,35 2,95
28 17/03/2018 - 14:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-0 2-1 - - -
29 31/03/2018 - 15:00 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-0 0-0 1,85 3,25 3,30
30 08/04/2018 - 18:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 0-1 1-2 2,30 3,05 2,60
31 14/04/2018 - 15:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-1 3-2 1,57 3,50 4,40
32 20/04/2018 - 18:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 2-0 3-0 1,05 7,50 15,50
33 28/04/2018 - 15:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-0 1-0 2,35 3,05 2,55
34 05/05/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 0-0 1-1 2,60 3,50 2,08
2 20/08/2017 - 20:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1-1 1-1 1,62 3,35 4,25
4 10/09/2017 - 18:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0-1 3-4 2,70 3,40 2,05
6 23/09/2017 - 15:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 1-0 3-0 - - -
8 15/10/2017 - 15:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 0-1 1-1 - - -
10 28/10/2017 - 19:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 0-0 0-0 2,00 3,40 2,80
12 19/11/2017 - 14:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 2-0 3-3 2,70 3,00 2,25
14 01/12/2017 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 0-1 0-2 - - -
16 17/12/2017 - 12:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-0 1-1 2,12 3,40 2,60
18 21/01/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 1-0 2-1 2,08 3,00 3,00
20 05/02/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 2-0 2-1 2,30 3,05 2,55
22 16/02/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-0 1-1 1,60 3,40 4,25
24 26/02/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0-2 1-5 2,25 2,95 2,70
26 08/03/2018 - 15:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 2-1 3-1 2,25 2,85 2,80
28 17/03/2018 - 14:30 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-0 2-1 - - -
30 08/04/2018 - 18:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 0-1 1-2 2,30 3,05 2,60
32 20/04/2018 - 18:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 2-0 3-0 1,05 7,50 15,50
34 05/05/2018 - 17:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 0-0 1-1 2,60 3,50 2,08
1 14/08/2017 - 20:00 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 0-2 - - -
3 25/08/2017 - 15:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 2-1 - - -
5 16/09/2017 - 17:00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-2 1-4 - - -
7 29/09/2017 - 18:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 1-2 1,95 3,20 3,10
9 21/10/2017 - 13:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-0 2-0 - - -
11 04/11/2017 - 14:30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-0 2-0 2,50 3,15 2,30
13 26/11/2017 - 12:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-0 2-0 1,85 3,05 3,50
15 10/12/2017 - 14:30 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 1-2 2,15 3,15 2,70
17 24/12/2017 - 12:00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-0 2-1 2,02 3,05 3,05
19 27/01/2018 - 14:30 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 0-2 1,60 3,25 4,50
21 10/02/2018 - 14:30 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 0-3 1,50 3,65 4,70
23 20/02/2018 - 18:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-1 0-1 11,00 5,20 1,16
25 04/03/2018 - 14:30 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-2 1-3 2,25 3,05 2,60
27 12/03/2018 - 17:00 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-1 2-4 1,95 3,35 2,95
29 31/03/2018 - 15:00 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-0 0-0 1,85 3,25 3,30
31 14/04/2018 - 15:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-1 3-2 1,57 3,50 4,40
33 28/04/2018 - 15:30 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 0-0 1-0 2,35 3,05 2,55
OVER/UNDER
Over 0.5 32 94.12% Under 0.5 2 5.88%
Over 1.5 30 88.24% Under 1.5 4 11.76%
Over 2.5 19 55.88% Under 2.5 15 44.12%
Over 3.5 8 23.53% Under 3.5 26 76.47%
Over 4.5 6 17.65% Under 4.5 28 82.35%
Over 5.5 4 11.76% Under 5.5 30 88.24%
Over 6.5 1 2.94% Under 6.5 33 97.06%
Over 0.5 27 79.41% Under 0.5 7 20.59%
Over 1.5 10 29.41% Under 1.5 24 70.59%
Over 2.5 1 2.94% Under 2.5 33 97.06%
Over 3.5 0 0.00% Under 3.5 34 100.00%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 34 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
Over 0.5 30 88.24% Under 0.5 4 11.76%
Over 1.5 19 55.88% Under 1.5 15 44.12%
Over 2.5 7 20.59% Under 2.5 27 79.41%
Over 3.5 4 11.76% Under 3.5 30 88.24%
Over 4.5 1 97.06% Under 4.5 33 97.06%
Over 5.5 1 2.94% Under 5.5 33 97.06%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 21 61.76% No Goal 13 38.24%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
4 22 7 1
11.76% 64.71% 20.59% 2.94%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
2 2 11 11 2 2 4
5.88% 5.88% 32.35% 32.35% 5.88% 5.88% 11.76%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
7 17 9 1 4 11 12 7
20.59% 50.00% 26.47% 2.94% 11.76% 32.35% 35.29% 20.59%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 12 35.29% 1 & UNDER 1.5 1 2.94%
X & OVER 1.5 6 17.65% X & UNDER 1.5 2 5.88%
2 & OVER 1.5 12 35.29% 2 & UNDER 1.5 1 2.94%
1 & OVER 2.5 9 26.47% 1 & UNDER 2.5 4 11.76%
X & OVER 2.5 1 2.94% X & UNDER 2.5 7 20.59%
2 & OVER 2.5 9 26.47% 2 & UNDER 2.5 4 11.76%
1 & OVER 3.5 2 5.88% 1 & UNDER 3.5 11 32.35%
X & OVER 3.5 1 2.94% X & UNDER 3.5 7 20.59%
2 & OVER 3.5 5 14.71% 2 & UNDER 3.5 8 23.53%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 7 20.59% 1 & NO GOAL 6 17.65%
X & GOAL 6 17.65% X & NO GOAL 2 5.88%
2 & GOAL 8 23.53% 2 & NO GOAL 5 14.71%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 16 47.06% GOAL & UNDER 2.5 5 14.71%
GOAL & OVER 3.5 8 23.53% GOAL & UNDER 3.5 13 38.24%
GOAL & OVER 4.5 6 17.65% GOAL & UNDER 4.5 15 44.12%
NO GOAL & OVER 2.5 3 8.82% NO GOAL & UNDER 2.5 10 29.41%
NO GOAL & OVER 3.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 3.5 13 38.24%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 13 38.24%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 16 47.06% ΖΥΓΑ 18 52.94%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
7 - 3 10 - 2 9 - 7 5 - 12 10 - 11 14 - 10
10.00% 12.00% 16.00% 17.00% 21.00% 24.00%
4 - 3 4 - 2 5 - 3 3 - 8 5 - 4 7 - 5
13.21% 11.32% 15.09% 20.75% 16.98% 22.64%
3 - 0 6 - 0 4 - 4 2 - 4 5 - 7 7 - 5
6.38% 12.77% 17.02% 12.77% 25.53% 25.53%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
4 - 1 6 - 2 7 - 2 5 - 4 6 - 6 3 - 9 6 - 9 6 - 3 12 - 9
5.00% 8.00% 9.00% 9.00% 12.00% 12.00% 15.00% 9.00% 21.00%
2 - 1 3 - 2 3 - 2 2 - 1 4 - 4 2 - 6 2 - 3 3 - 2 7 - 4
5.66% 9.43% 9.43% 5.66% 15.09% 15.09% 9.43% 9.43% 20.75%
2 - 0 3 - 0 4 - 0 3 - 3 2 - 2 1 - 3 4 - 6 3 - 1 5 - 5
4.26% 6.38% 8.51% 12.77% 8.51% 8.51% 21.28% 8.51% 21.28%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 29.41%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 29.41%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 14 41.18%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 8 23.53% 1/X 2 5.88% 1/2 0 0.00%
X/1 4 11.76% X/X 5 14.71% X/2 1 2.94%
2/1 1 2.94% 2/X 1 2.94% 2/2 12 35.29%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 1 2.94 % 0-0 2 5.88 % 0-1 1 2.94 %
2-0 3 8.82 % 1-1 5 14.71 % 0-2 3 8.82 %
2-1 5 14.71 % 2-2 0 0 % 1-2 3 8.82 %
3-0 2 5.88 % 3-3 1 2.94 % 0-3 1 2.94 %
3-1 1 2.94 % 4-4 0 0 % 1-3 1 2.94 %
3-2 1 2.94 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 1 2.94 %
4-2 0 0 % 2-4 1 2.94 %
4-3 0 0 % 3-4 1 2.94 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 1 2.94 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 6 17.65 % 0-0 7 20.59 % 0-1 11 32.35 %
2-0 3 8.82 % 1-1 3 8.82 % 0-2 3 8.82 %
2-1 1 2.94 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 6 17.65 % 0-0 4 11.76 % 0-1 5 14.71 %
2-0 3 8.82 % 1-1 8 23.53 % 0-2 1 2.94 %
2-1 2 5.88 % 2-2 0 0 % 1-2 1 2.94 %
3-0 0 0 % 3-3 1 2.94 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 3 8.82 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%