ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - Α Γεωργίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
3 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 49 28 13 10 5 13 15 48-34 14 14 7 6 1 8 6 24-13 14 6 4 4 5 9 24-21
3 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 42 28 10 12 6 25 3 18-15 3 14 5 6 3 13 1 10 -5 14 5 6 3 12 2 8 -10
2 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 46 28 12 10 6 20 8 30-19 11 14 6 6 2 11 3 14 -8 14 6 4 4 9 5 16 -11
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
1 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 13 6 4 1 1
I
Ν
Η
Ν
Ν
Ν
4 2 11 -5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 01/09/2018 - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 0-2 - - -
2 02/03/2018 - 16:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 1-1 2-3 1,25 4,30 8,00
3 09/03/2018 - 17:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΑΚΙΡ 0-0 1-1 2,20 3,10 2,70
4 18/03/2018 - 16:30 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 1-0 2-0 - - -
5 31/03/2018 - 17:30 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 3-0 3-2 - - -
6 05/04/2018 - 17:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 0-3 - - -
7 15/04/2018 - 14:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 0-0 - - -
8 21/04/2018 - 19:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 1-0 2-2 - - -
9 26/04/2018 - 14:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 1-2 1-3 2,30 3,30 2,40
10 02/05/2018 - 19:30 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 1-1 - - -
11 06/05/2018 - 19:30 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-1 1-1 - - -
12 12/05/2018 - 16:00 ΣΑΚΙΡ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 0-3 - - -
13 20/05/2018 - 20:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 1-0 4-1 - - -
14 25/05/2018 - 16:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 2-2 3,50 3,30 1,77
15 09/06/2018 - 20:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 2-0 1,25 4,25 8,50
16 16/06/2018 - 16:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 2-0 3-0 1,27 4,25 7,75
17 22/06/2018 - 20:00 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 1-1 2-2 5,00 3,50 1,50
18 27/06/2018 - 19:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-1 3-2 - - -
19 05/07/2018 - 20:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 4-0 5-0 - - -
20 06/08/2018 - 19:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 2-0 2-0 - - -
21 12/08/2018 - 20:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΑΚΙΡ 0-2 1-3 - - -
22 19/08/2018 - 18:00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 0-0 1,47 3,60 5,25
23 26/08/2018 - 17:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 0-0 - - -
24 14/09/2018 - 15:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 3-5 - - -
25 23/09/2018 - 17:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 2-0 2-0 - - -
26 27/09/2018 - 14:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 2-1 - - -
27 30/09/2018 - 18:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
28 07/10/2018 - 18:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-0 0-0 - - -
3 09/03/2018 - 17:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΑΚΙΡ 0-0 1-1 2,20 3,10 2,70
5 31/03/2018 - 17:30 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 3-0 3-2 - - -
8 21/04/2018 - 19:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 1-0 2-2 - - -
10 02/05/2018 - 19:30 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 1-1 - - -
11 06/05/2018 - 19:30 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-1 1-1 - - -
13 20/05/2018 - 20:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 1-0 4-1 - - -
15 09/06/2018 - 20:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 2-0 1,25 4,25 8,50
16 16/06/2018 - 16:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 2-0 3-0 1,27 4,25 7,75
18 27/06/2018 - 19:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-1 3-2 - - -
21 12/08/2018 - 20:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΑΚΙΡ 0-2 1-3 - - -
23 26/08/2018 - 17:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 0-0 - - -
25 23/09/2018 - 17:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 2-0 2-0 - - -
27 30/09/2018 - 18:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
28 07/10/2018 - 18:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-0 0-0 - - -
1 01/09/2018 - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 0-2 - - -
2 02/03/2018 - 16:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 1-1 2-3 1,25 4,30 8,00
4 18/03/2018 - 16:30 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 1-0 2-0 - - -
6 05/04/2018 - 17:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 0-3 - - -
7 15/04/2018 - 14:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 0-0 - - -
9 26/04/2018 - 14:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 1-2 1-3 2,30 3,30 2,40
12 12/05/2018 - 16:00 ΣΑΚΙΡ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 0-3 - - -
14 25/05/2018 - 16:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 2-2 3,50 3,30 1,77
17 22/06/2018 - 20:00 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 1-1 2-2 5,00 3,50 1,50
19 05/07/2018 - 20:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 4-0 5-0 - - -
20 06/08/2018 - 19:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 2-0 2-0 - - -
22 19/08/2018 - 18:00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 0-0 1,47 3,60 5,25
24 14/09/2018 - 15:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 3-5 - - -
26 27/09/2018 - 14:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 2-1 - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 24 85.71% Under 0.5 4 14.29%
Over 1.5 23 82.14% Under 1.5 5 17.86%
Over 2.5 15 53.57% Under 2.5 13 46.43%
Over 3.5 11 39.29% Under 3.5 17 60.71%
Over 4.5 6 21.43% Under 4.5 22 78.57%
Over 5.5 1 3.57% Under 5.5 27 96.43%
Over 6.5 1 3.57% Under 6.5 27 96.43%
Over 0.5 19 67.86% Under 0.5 9 32.14%
Over 1.5 10 35.71% Under 1.5 18 64.29%
Over 2.5 3 10.71% Under 2.5 25 89.29%
Over 3.5 1 3.57% Under 3.5 27 96.43%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 28 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 28 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 28 100.00%
Over 0.5 21 75.00% Under 0.5 7 25.00%
Over 1.5 14 50.00% Under 1.5 14 50.00%
Over 2.5 8 28.57% Under 2.5 20 71.43%
Over 3.5 3 10.71% Under 3.5 25 89.29%
Over 4.5 1 96.43% Under 4.5 27 96.43%
Over 5.5 1 3.57% Under 5.5 27 96.43%
Over 6.5 1 3.57% Under 6.5 27 96.43%
GOAL / NO GOAL
Goal 14 50.00% No Goal 14 50.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
5 12 10 1
17.86% 42.86% 35.71% 3.57%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
4 1 8 4 5 5 1
14.29% 3.57% 28.57% 14.29% 17.86% 17.86% 3.57%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
9 9 7 3 7 7 6 8
32.14% 32.14% 25.00% 10.71% 25.00% 25.00% 21.43% 28.57%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 10 35.71% 1 & UNDER 1.5 1 3.57%
X & OVER 1.5 6 21.43% X & UNDER 1.5 4 14.29%
2 & OVER 1.5 7 25.00% 2 & UNDER 1.5 0 0.00%
1 & OVER 2.5 6 21.43% 1 & UNDER 2.5 5 17.86%
X & OVER 2.5 3 10.71% X & UNDER 2.5 7 25.00%
2 & OVER 2.5 6 21.43% 2 & UNDER 2.5 1 3.57%
1 & OVER 3.5 4 14.29% 1 & UNDER 3.5 7 25.00%
X & OVER 3.5 3 10.71% X & UNDER 3.5 7 25.00%
2 & OVER 3.5 4 14.29% 2 & UNDER 3.5 3 10.71%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 4 14.29% 1 & NO GOAL 7 25.00%
X & GOAL 6 21.43% X & NO GOAL 4 14.29%
2 & GOAL 4 14.29% 2 & NO GOAL 3 10.71%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 11 39.29% GOAL & UNDER 2.5 3 10.71%
GOAL & OVER 3.5 10 35.71% GOAL & UNDER 3.5 4 14.29%
GOAL & OVER 4.5 5 17.86% GOAL & UNDER 4.5 9 32.14%
NO GOAL & OVER 2.5 4 14.29% NO GOAL & UNDER 2.5 10 35.71%
NO GOAL & OVER 3.5 1 3.57% NO GOAL & UNDER 3.5 13 46.43%
NO GOAL & OVER 4.5 1 3.57% NO GOAL & UNDER 4.5 13 46.43%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 10 35.71% ΖΥΓΑ 18 64.29%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
7 - 4 5 - 4 6 - 7 9 - 7 9 - 2 12 - 10
13.41% 10.98% 15.85% 19.51% 13.41% 26.83%
4 - 1 2 - 2 4 - 2 4 - 0 3 - 2 7 - 6
13.51% 10.81% 16.22% 10.81% 13.51% 35.14%
3 - 3 3 - 2 2 - 5 5 - 7 6 - 0 5 - 4
13.33% 11.11% 15.56% 26.67% 13.33% 20.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
6 - 2 2 - 3 4 - 3 4 - 4 4 - 4 7 - 6 3 - 2 9 - 1 9 - 9
9.76% 6.10% 8.54% 9.76% 9.76% 15.85% 6.10% 12.20% 21.95%
3 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 2 1 - 0 4 - 0 0 - 2 6 - 0 4 - 6
10.81% 5.41% 8.11% 13.51% 2.70% 10.81% 5.41% 16.22% 27.03%
3 - 1 1 - 2 2 - 2 1 - 2 3 - 4 3 - 6 3 - 0 3 - 1 5 - 3
8.89% 6.67% 8.89% 6.67% 15.56% 20.00% 6.67% 8.89% 17.78%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 8 28.57%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 12 42.86%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 8 28.57%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 7 25.00% 1/X 1 3.57% 1/2 0 0.00%
X/1 3 10.71% X/X 7 25.00% X/2 2 7.14%
2/1 1 3.57% 2/X 2 7.14% 2/2 5 17.86%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 1 3.57 % 0-0 4 14.29 % 0-1 0 0 %
2-0 4 14.29 % 1-1 3 10.71 % 0-2 1 3.57 %
2-1 1 3.57 % 2-2 3 10.71 % 1-2 0 0 %
3-0 1 3.57 % 3-3 0 0 % 0-3 2 7.14 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 2 7.14 %
3-2 2 7.14 % 5-5 0 0 % 2-3 1 3.57 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 1 3.57 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 3.57 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 1 3.57 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 10.71 % 0-0 9 32.14 % 0-1 6 21.43 %
2-0 3 10.71 % 1-1 3 10.71 % 0-2 1 3.57 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 1 3.57 %
3-0 1 3.57 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 3.57 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 5 17.86 % 0-0 7 25.00 % 0-1 2 7.14 %
2-0 1 3.57 % 1-1 3 10.71 % 0-2 2 7.14 %
2-1 2 7.14 % 2-2 0 0 % 1-2 2 7.14 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.57 %
3-1 2 7.14 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 1 3.57 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
4
UNDER 2.5 ΕΝΤΟΣ
4
UNDER 3.5
4
UNDER 3.5 ΕΝΤΟΣ
4
UNDER 1.5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3
NO GOAL ΕΝΤΟΣ
4
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3