ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
8 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 33 36 8 9 19 17 19 40-63 -23 18 4 4 10 9 9 21-30 18 4 5 9 8 10 19-33
6 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 44 36 9 17 10 32 4 15-22 -7 18 5 11 2 18 0 8 -6 18 4 6 8 14 4 7 -16
9 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 35 36 9 8 19 28 8 25-41 -16 18 4 2 12 14 4 13 -24 18 5 6 7 14 4 12 -17
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
6 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 7 6 2 1 3
Η
Η
Ν
Η
Ν
I
2 4 8 -9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 15/07/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,20 4,90 8,75
2 21/07/2017 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΚΡΣΚΟ 1-0 4-2 1,95 3,00 3,30
3 30/07/2017 - 17:50 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 3-0 4-0 1,33 4,00 6,75
4 04/08/2017 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 2-2 2,30 2,90 2,65
5 12/08/2017 - 19:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,72 3,30 3,75
6 20/08/2017 - 21:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-1 2-2 1,27 4,50 7,00
7 27/08/2017 - 17:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 2-0 1,72 3,25 3,85
8 08/09/2017 - 19:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 0-0 1,78 3,30 3,50
9 16/09/2017 - 17:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 1-0 1-1 1,45 3,60 5,30
10 22/09/2017 - 21:20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 1-0 2-3 - - -
11 30/09/2017 - 18:00 ΚΡΣΚΟ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-0 2-0 2,15 3,05 2,80
12 14/10/2017 - 21:20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 1-1 1-2 - - -
13 21/10/2017 - 14:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 1-0 1-2 1,87 3,05 3,45
14 29/10/2017 - 19:45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-2 0-3 3,10 2,95 2,02
15 04/11/2017 - 16:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 0-0 0-1 3,20 3,30 1,87
16 18/11/2017 - 15:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-1 0-3 2,40 3,00 2,50
17 26/11/2017 - 19:45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 0-2 2,75 3,10 2,15
18 10/12/2017 - 18:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 0-0 - - -
19 20/02/2018 - 14:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-1 1-1 2,80 3,10 2,12
20 07/03/2018 - 19:00 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-1 5-1 1,20 4,50 10,00
21 11/03/2018 - 18:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 1-2 - - -
22 15/03/2018 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,60 3,40 4,25
23 18/03/2018 - 18:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 1-0 6-1 - - -
24 30/03/2018 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 3-1 1,98 3,10 3,15
25 07/04/2018 - 19:45 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-0 4-2 1,52 3,40 5,10
26 15/04/2018 - 19:45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 1-0 1-1 1,45 3,60 5,30
27 21/04/2018 - 17:50 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 0-2 - - -
28 25/04/2018 - 18:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΚΡΣΚΟ 0-0 1-1 2,20 3,05 2,70
29 29/04/2018 - 20:00 ΚΡΣΚΟ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 1-2 1-2 1,98 3,05 3,20
30 03/05/2018 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 0-1 0-2 5,70 3,45 1,45
31 06/05/2018 - 20:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 2-2 1,33 4,00 6,75
32 10/05/2018 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-0 2,50 2,90 2,45
33 13/05/2018 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 0-0 1-2 4,80 3,90 1,45
34 19/05/2018 - 17:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-1 0-2 2,18 3,15 2,65
35 23/05/2018 - 17:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΡΟΥΝΤΑΡ 1-1 1-3 2,95 3,20 2,00
36 27/05/2018 - 17:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-0 2-1 2,00 3,45 2,75
2 21/07/2017 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΚΡΣΚΟ 1-0 4-2 1,95 3,00 3,30
4 04/08/2017 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΤΣΕΛΙΕ 1-1 2-2 2,30 2,90 2,65
7 27/08/2017 - 17:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 2-0 1,72 3,25 3,85
9 16/09/2017 - 17:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 1-0 1-1 1,45 3,60 5,30
10 22/09/2017 - 21:20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 1-0 2-3 - - -
12 14/10/2017 - 21:20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 1-1 1-2 - - -
14 29/10/2017 - 19:45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-2 0-3 3,10 2,95 2,02
15 04/11/2017 - 16:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 0-0 0-1 3,20 3,30 1,87
17 26/11/2017 - 19:45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΡΟΥΝΤΑΡ 0-0 0-2 2,75 3,10 2,15
21 11/03/2018 - 18:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΤΣΕΛΙΕ 1-0 1-2 - - -
24 30/03/2018 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0-0 3-1 1,98 3,10 3,15
26 15/04/2018 - 19:45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ 1-0 1-1 1,45 3,60 5,30
27 21/04/2018 - 17:50 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ 0-0 0-2 - - -
28 25/04/2018 - 18:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΚΡΣΚΟ 0-0 1-1 2,20 3,05 2,70
30 03/05/2018 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. 0-1 0-2 5,70 3,45 1,45
32 10/05/2018 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. 0-0 1-0 2,50 2,90 2,45
33 13/05/2018 - 19:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 0-0 1-2 4,80 3,90 1,45
35 23/05/2018 - 17:00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ - ΡΟΥΝΤΑΡ 1-1 1-3 2,95 3,20 2,00
1 15/07/2017 - 21:20 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,20 4,90 8,75
3 30/07/2017 - 17:50 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 3-0 4-0 1,33 4,00 6,75
5 12/08/2017 - 19:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,72 3,30 3,75
6 20/08/2017 - 21:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-1 2-2 1,27 4,50 7,00
8 08/09/2017 - 19:00 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 0-0 1,78 3,30 3,50
11 30/09/2017 - 18:00 ΚΡΣΚΟ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-0 2-0 2,15 3,05 2,80
13 21/10/2017 - 14:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 1-0 1-2 1,87 3,05 3,45
16 18/11/2017 - 15:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-1 0-3 2,40 3,00 2,50
18 10/12/2017 - 18:00 ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 0-0 - - -
19 20/02/2018 - 14:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-1 1-1 2,80 3,10 2,12
20 07/03/2018 - 19:00 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-1 5-1 1,20 4,50 10,00
22 15/03/2018 - 16:00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΛ. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 1-0 1,60 3,40 4,25
23 18/03/2018 - 18:00 ΝΤΟΜΖΑΛΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 1-0 6-1 - - -
25 07/04/2018 - 19:45 ΡΟΥΝΤΑΡ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-0 4-2 1,52 3,40 5,10
29 29/04/2018 - 20:00 ΚΡΣΚΟ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 1-2 1-2 1,98 3,05 3,20
31 06/05/2018 - 20:00 ΤΣΕΛΙΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-0 2-2 1,33 4,00 6,75
34 19/05/2018 - 17:00 NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0-1 0-2 2,18 3,15 2,65
36 27/05/2018 - 17:00 ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 2-0 2-1 2,00 3,45 2,75
OVER/UNDER
Over 0.5 34 94.44% Under 0.5 2 5.56%
Over 1.5 29 80.56% Under 1.5 7 19.44%
Over 2.5 19 52.78% Under 2.5 17 47.22%
Over 3.5 11 30.56% Under 3.5 25 69.44%
Over 4.5 5 13.89% Under 4.5 31 86.11%
Over 5.5 4 11.11% Under 5.5 32 88.89%
Over 6.5 1 2.78% Under 6.5 35 97.22%
Over 0.5 22 61.11% Under 0.5 14 38.89%
Over 1.5 11 30.56% Under 1.5 25 69.44%
Over 2.5 4 11.11% Under 2.5 32 88.89%
Over 3.5 0 0.00% Under 3.5 36 100.00%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 36 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 36 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
Over 0.5 32 88.89% Under 0.5 4 11.11%
Over 1.5 17 47.22% Under 1.5 19 52.78%
Over 2.5 8 22.22% Under 2.5 28 77.78%
Over 3.5 6 16.67% Under 3.5 30 83.33%
Over 4.5 2 94.44% Under 4.5 34 94.44%
Over 5.5 1 2.78% Under 5.5 35 97.22%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 36 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 20 55.56% No Goal 16 44.44%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
7 18 10 1
19.44% 50.00% 27.78% 2.78%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
2 5 10 8 6 1 4
5.56% 13.89% 27.78% 22.22% 16.67% 2.78% 11.11%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
14 11 7 4 4 15 9 8
38.89% 30.56% 19.44% 11.11% 11.11% 41.67% 25.00% 22.22%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 9 25.00% 1 & UNDER 1.5 4 11.11%
X & OVER 1.5 7 19.44% X & UNDER 1.5 2 5.56%
2 & OVER 1.5 13 36.11% 2 & UNDER 1.5 1 2.78%
1 & OVER 2.5 7 19.44% 1 & UNDER 2.5 6 16.67%
X & OVER 2.5 3 8.33% X & UNDER 2.5 6 16.67%
2 & OVER 2.5 9 25.00% 2 & UNDER 2.5 5 13.89%
1 & OVER 3.5 6 16.67% 1 & UNDER 3.5 7 19.44%
X & OVER 3.5 3 8.33% X & UNDER 3.5 6 16.67%
2 & OVER 3.5 2 5.56% 2 & UNDER 3.5 12 33.33%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 6 16.67% 1 & NO GOAL 7 19.44%
X & GOAL 7 19.44% X & NO GOAL 2 5.56%
2 & GOAL 7 19.44% 2 & NO GOAL 7 19.44%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 16 44.44% GOAL & UNDER 2.5 4 11.11%
GOAL & OVER 3.5 10 27.78% GOAL & UNDER 3.5 10 27.78%
GOAL & OVER 4.5 5 13.89% GOAL & UNDER 4.5 15 41.67%
NO GOAL & OVER 2.5 3 8.33% NO GOAL & UNDER 2.5 13 36.11%
NO GOAL & OVER 3.5 1 2.78% NO GOAL & UNDER 3.5 15 41.67%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 16 44.44%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 15 41.67% ΖΥΓΑ 21 58.33%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
6 - 9 4 - 9 5 - 4 4 - 13 5 - 12 16 - 16
14.56% 12.62% 8.74% 16.50% 16.50% 31.07%
3 - 2 3 - 2 2 - 2 2 - 8 2 - 6 9 - 10
9.80% 9.80% 7.84% 19.61% 15.69% 37.25%
3 - 7 1 - 7 3 - 2 2 - 5 3 - 6 7 - 6
19.23% 15.38% 9.62% 13.46% 17.31% 25.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
5 - 6 2 - 8 3 - 4 3 - 2 3 - 6 3 - 9 4 - 8 5 - 10 12 - 10
10.68% 9.71% 6.80% 4.85% 8.74% 11.65% 11.65% 14.56% 21.36%
2 - 0 2 - 3 2 - 1 1 - 1 1 - 3 2 - 6 2 - 3 2 - 7 7 - 6
3.92% 9.80% 5.88% 3.92% 7.84% 15.69% 9.80% 17.65% 25.49%
3 - 6 0 - 5 1 - 3 2 - 1 2 - 3 1 - 3 2 - 5 3 - 3 5 - 4
17.31% 9.62% 7.69% 5.77% 9.62% 7.69% 13.46% 11.54% 17.31%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 13 36.11%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 17 47.22%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 16.67%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 7 19.44% 1/X 3 8.33% 1/2 3 8.33%
X/1 6 16.67% X/X 5 13.89% X/2 6 16.67%
2/1 0 0.00% 2/X 1 2.78% 2/2 5 13.89%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 4 11.11 % 0-0 2 5.56 % 0-1 1 2.78 %
2-0 2 5.56 % 1-1 4 11.11 % 0-2 4 11.11 %
2-1 1 2.78 % 2-2 3 8.33 % 1-2 5 13.89 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 2 5.56 %
3-1 1 2.78 % 4-4 0 0 % 1-3 1 2.78 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 1 2.78 %
4-0 1 2.78 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 2 5.56 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 1 2.78 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 1 2.78 %
1-0 7 19.44 % 0-0 14 38.89 % 0-1 4 11.11 %
2-0 3 8.33 % 1-1 3 8.33 % 0-2 1 2.78 %
2-1 2 5.56 % 2-2 0 0 % 1-2 1 2.78 %
3-0 1 2.78 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 6 16.67 % 0-0 4 11.11 % 0-1 9 25.00 %
2-0 1 2.78 % 1-1 2 5.56 % 0-2 6 16.67 %
2-1 0 0 % 2-2 2 5.56 % 1-2 1 2.78 %
3-0 1 2.78 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 2.78 % 4-4 0 0 % 1-3 1 2.78 %
3-2 1 2.78 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 1 2.78 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%