ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
9 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 50 34 14 8 12 16 18 45-39 6 17 9 4 4 6 11 32-18 17 5 4 8 10 7 13-21
15 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 34 34 5 19 10 32 2 13-17 -4 17 5 7 5 17 0 9 -7 17 0 12 5 15 2 4 -10
3 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 58 34 16 10 8 25 9 32-22 10 17 10 6 1 11 6 23 -11 17 6 4 7 14 3 9 -11
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
11 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 8 6 2 2 2
I
Ν
Η
Ν
I
Η
1 5 13 -8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 12/08/2017 - 21:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 0-1 2-2 - - -
2 18/08/2017 - 19:45 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-1 2,30 2,95 2,60
3 27/08/2017 - 15:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-1 0-1 - - -
4 10/09/2017 - 18:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,10 3,15 2,80
5 15/09/2017 - 20:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 0-0 1-0 2,55 2,90 2,40
6 23/09/2017 - 21:00 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 1-2 - - -
7 30/09/2017 - 13:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-1 2-2 2,35 3,05 2,55
8 13/10/2017 - 18:00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
9 21/10/2017 - 13:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-0 2-0 - - -
10 30/10/2017 - 17:00 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 1-0 1-0 1,81 3,05 3,70
11 05/11/2017 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 2-0 4-1 2,30 3,00 2,60
12 19/11/2017 - 17:00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 3-0 1,57 3,35 4,60
13 25/11/2017 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-1 1-1 2,05 2,95 3,10
14 03/12/2017 - 12:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 1-1 1-1 6,50 3,80 1,35
15 10/12/2017 - 14:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
16 18/12/2017 - 17:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-0 1,78 3,35 3,45
17 23/12/2017 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 0-1 1-2 2,18 2,85 2,90
18 20/01/2018 - 14:30 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 1-2 1,72 3,20 3,85
19 29/01/2018 - 17:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-0 2-1 1,67 3,15 4,30
20 04/02/2018 - 17:00 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-1 - - -
21 11/02/2018 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 0-0 2-1 2,18 2,95 2,85
22 18/02/2018 - 14:30 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 1-0 2-0 1,75 3,00 4,00
23 21/02/2018 - 18:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,37 3,70 6,50
24 25/02/2018 - 17:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 1-1 2-1 - - -
25 04/03/2018 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 1-1 2-2 1,81 3,05 3,70
26 08/03/2018 - 15:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 2-1 3-1 2,25 2,85 2,80
27 12/03/2018 - 17:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0-0 1-2 2,00 2,90 3,25
28 18/03/2018 - 12:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-1 - - -
29 01/04/2018 - 15:30 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0-1 2-3 2,65 3,00 2,30
30 08/04/2018 - 15:30 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-0 2,65 2,75 2,45
31 13/04/2018 - 18:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 2-0 4-0 1,05 7,00 20,00
32 21/04/2018 - 15:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 2-1 3-1 1,75 3,05 3,95
33 28/04/2018 - 15:30 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-0 4-0 1,67 3,50 3,80
34 04/05/2018 - 17:30 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 2-0 2-2 2,25 3,25 2,50
1 12/08/2017 - 21:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 0-1 2-2 - - -
3 27/08/2017 - 15:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-1 0-1 - - -
5 15/09/2017 - 20:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. 0-0 1-0 2,55 2,90 2,40
7 30/09/2017 - 13:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1-1 2-2 2,35 3,05 2,55
9 21/10/2017 - 13:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1-0 2-0 - - -
11 05/11/2017 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 2-0 4-1 2,30 3,00 2,60
13 25/11/2017 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 0-1 1-1 2,05 2,95 3,10
15 10/12/2017 - 14:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
17 23/12/2017 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 0-1 1-2 2,18 2,85 2,90
19 29/01/2018 - 17:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1-0 2-1 1,67 3,15 4,30
21 11/02/2018 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ 0-0 2-1 2,18 2,95 2,85
23 21/02/2018 - 18:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 0-0 1-0 1,37 3,70 6,50
25 04/03/2018 - 12:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ 1-1 2-2 1,81 3,05 3,70
27 12/03/2018 - 17:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0-0 1-2 2,00 2,90 3,25
29 01/04/2018 - 15:30 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0-1 2-3 2,65 3,00 2,30
31 13/04/2018 - 18:00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 2-0 4-0 1,05 7,00 20,00
33 28/04/2018 - 15:30 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 1-0 4-0 1,67 3,50 3,80
2 18/08/2017 - 19:45 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-1 2,30 2,95 2,60
4 10/09/2017 - 18:00 ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 1-0 2,10 3,15 2,80
6 23/09/2017 - 21:00 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 1-2 - - -
8 13/10/2017 - 18:00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 1-0 - - -
10 30/10/2017 - 17:00 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 1-0 1-0 1,81 3,05 3,70
12 19/11/2017 - 17:00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 3-0 1,57 3,35 4,60
14 03/12/2017 - 12:00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 1-1 1-1 6,50 3,80 1,35
16 18/12/2017 - 17:00 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-0 1,78 3,35 3,45
18 20/01/2018 - 14:30 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 1-2 1,72 3,20 3,85
20 04/02/2018 - 17:00 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-1 - - -
22 18/02/2018 - 14:30 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 1-0 2-0 1,75 3,00 4,00
24 25/02/2018 - 17:00 ΑΔ. ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 1-1 2-1 - - -
26 08/03/2018 - 15:00 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 2-1 3-1 2,25 2,85 2,80
28 18/03/2018 - 12:00 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-1 - - -
30 08/04/2018 - 15:30 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 0-0 0-0 2,65 2,75 2,45
32 21/04/2018 - 15:00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 2-1 3-1 1,75 3,05 3,95
34 04/05/2018 - 17:30 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 2-0 2-2 2,25 3,25 2,50
OVER/UNDER
Over 0.5 32 94.12% Under 0.5 2 5.88%
Over 1.5 22 64.71% Under 1.5 12 35.29%
Over 2.5 18 52.94% Under 2.5 16 47.06%
Over 3.5 10 29.41% Under 3.5 24 70.59%
Over 4.5 2 5.88% Under 4.5 32 94.12%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
Over 0.5 19 55.88% Under 0.5 15 44.12%
Over 1.5 9 26.47% Under 1.5 25 73.53%
Over 2.5 2 5.88% Under 2.5 32 94.12%
Over 3.5 0 0.00% Under 3.5 34 100.00%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 34 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
Over 0.5 29 85.29% Under 0.5 5 14.71%
Over 1.5 15 44.12% Under 1.5 19 55.88%
Over 2.5 9 26.47% Under 2.5 25 73.53%
Over 3.5 1 2.94% Under 3.5 33 97.06%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 34 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 34 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 34 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 17 50.00% No Goal 17 50.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
12 12 10 0
35.29% 35.29% 29.41% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
2 10 4 8 8 2 0
5.88% 29.41% 11.76% 23.53% 23.53% 5.88% 0.00%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
15 10 7 2 5 14 6 9
44.12% 29.41% 20.59% 5.88% 14.71% 41.18% 17.65% 26.47%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 11 32.35% 1 & UNDER 1.5 6 17.65%
X & OVER 1.5 6 17.65% X & UNDER 1.5 2 5.88%
2 & OVER 1.5 5 14.71% 2 & UNDER 1.5 4 11.76%
1 & OVER 2.5 9 26.47% 1 & UNDER 2.5 8 23.53%
X & OVER 2.5 4 11.76% X & UNDER 2.5 4 11.76%
2 & OVER 2.5 5 14.71% 2 & UNDER 2.5 4 11.76%
1 & OVER 3.5 5 14.71% 1 & UNDER 3.5 12 35.29%
X & OVER 3.5 4 11.76% X & UNDER 3.5 4 11.76%
2 & OVER 3.5 1 2.94% 2 & UNDER 3.5 8 23.53%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 6 17.65% 1 & NO GOAL 11 32.35%
X & GOAL 6 17.65% X & NO GOAL 2 5.88%
2 & GOAL 5 14.71% 2 & NO GOAL 4 11.76%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 15 44.12% GOAL & UNDER 2.5 2 5.88%
GOAL & OVER 3.5 8 23.53% GOAL & UNDER 3.5 9 26.47%
GOAL & OVER 4.5 2 5.88% GOAL & UNDER 4.5 15 44.12%
NO GOAL & OVER 2.5 3 8.82% NO GOAL & UNDER 2.5 14 41.18%
NO GOAL & OVER 3.5 2 5.88% NO GOAL & UNDER 3.5 15 44.12%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 17 50.00%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 20 58.82% ΖΥΓΑ 14 41.18%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
5 - 5 3 - 4 5 - 8 10 - 8 9 - 3 12 - 11
12.05% 8.43% 15.66% 21.69% 14.46% 27.71%
2 - 3 2 - 1 5 - 3 7 - 3 8 - 3 7 - 5
10.20% 6.12% 16.33% 20.41% 22.45% 24.49%
3 - 2 1 - 3 0 - 5 3 - 5 1 - 0 5 - 6
14.71% 11.76% 14.71% 23.53% 2.94% 32.35%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
4 - 5 2 - 2 2 - 2 2 - 4 5 - 5 8 - 7 5 - 2 5 - 3 11 - 9
10.84% 4.82% 4.82% 7.23% 12.05% 18.07% 8.43% 9.64% 24.10%
2 - 3 1 - 1 1 - 0 2 - 1 5 - 3 5 - 2 4 - 2 5 - 2 6 - 4
10.20% 4.08% 2.04% 6.12% 16.33% 14.29% 12.24% 14.29% 20.41%
2 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 3 0 - 2 3 - 5 1 - 0 0 - 1 5 - 5
11.76% 5.88% 8.82% 8.82% 5.88% 23.53% 2.94% 2.94% 29.41%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 29.41%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 19 55.88%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 14.71%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 9 26.47% 1/X 1 2.94% 1/2 0 0.00%
X/1 8 23.53% X/X 5 14.71% X/2 6 17.65%
2/1 0 0.00% 2/X 2 5.88% 2/2 3 8.82%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 6 17.65 % 0-0 2 5.88 % 0-1 4 11.76 %
2-0 2 5.88 % 1-1 2 5.88 % 0-2 0 0 %
2-1 3 8.82 % 2-2 4 11.76 % 1-2 4 11.76 %
3-0 1 2.94 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 2 5.88 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 1 2.94 %
4-0 2 5.88 % 0-4 0 0 %
4-1 1 2.94 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 5 14.71 % 0-0 15 44.12 % 0-1 5 14.71 %
2-0 3 8.82 % 1-1 4 11.76 % 0-2 0 0 %
2-1 2 5.88 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 11 32.35 % 0-0 5 14.71 % 0-1 3 8.82 %
2-0 1 2.94 % 1-1 4 11.76 % 0-2 1 2.94 %
2-1 3 8.82 % 2-2 1 2.94 % 1-2 3 8.82 %
3-0 2 5.88 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%