ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - Α Γεωργίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
8 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 21 28 5 6 17 12 16 24-49 -25 14 2 4 8 8 6 11-22 14 3 2 9 4 10 13-27
9 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 25 28 5 10 13 24 4 13-24 -11 14 2 6 6 13 1 6 -12 14 3 4 7 11 3 7 -12
9 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 24 28 4 12 12 24 4 11-25 -14 14 1 8 5 11 3 5 -10 14 3 4 7 13 1 6 -15
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
11 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1 6 0 1 5
Η
Η
Η
I
Η
Η
2 4 3 -13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 02/09/2018 - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-2 0-4 - - -
2 05/03/2018 - 17:00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-1 3-1 - - -
3 11/03/2018 - 16:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 0-1 - - -
4 18/03/2018 - 13:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 0-0 - - -
5 31/03/2018 - 17:30 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 3-0 3-2 - - -
6 04/04/2018 - 15:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-1 0-2 - - -
7 14/04/2018 - 14:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-2 1-2 - - -
8 21/04/2018 - 15:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-2 - - -
9 27/04/2018 - 19:30 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 3-0 - - -
10 01/05/2018 - 14:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΚΙΡ 0-2 0-2 - - -
11 05/05/2018 - 15:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 0-2 0-2 - - -
12 12/05/2018 - 14:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-1 1-1 - - -
13 19/05/2018 - 19:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 2-0 - - -
14 25/05/2018 - 16:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 2-2 3,50 3,30 1,77
15 09/06/2018 - 19:00 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-1 2-2 1,70 3,30 3,85
16 17/06/2018 - 17:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1-0 1-0 3,25 2,90 2,00
17 23/06/2018 - 19:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 2-1 1,20 4,75 9,00
18 29/06/2018 - 16:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-0 1-2 2,95 3,15 2,02
19 05/07/2018 - 17:00 ΣΑΚΙΡ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 2-0 4-0 - - -
20 04/08/2018 - 20:00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 3-0 - - -
21 10/08/2018 - 16:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-3 0-4 - - -
22 17/08/2018 - 16:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 2-0 - - -
23 26/08/2018 - 17:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 0-0 - - -
24 15/09/2018 - 15:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 1-0 - - -
25 23/09/2018 - 15:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 0-0 - - -
26 27/09/2018 - 19:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 3-0 - - -
27 01/10/2018 - 14:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΚΙΡ 0-1 1-2 - - -
28 06/10/2018 - 14:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 2-2 2-3 - - -
1 02/09/2018 - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-2 0-4 - - -
4 18/03/2018 - 13:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 0-0 - - -
6 04/04/2018 - 15:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-1 0-2 - - -
8 21/04/2018 - 15:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-2 - - -
10 01/05/2018 - 14:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΚΙΡ 0-2 0-2 - - -
11 05/05/2018 - 15:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 0-2 0-2 - - -
12 12/05/2018 - 14:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-1 1-1 - - -
14 25/05/2018 - 16:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 2-2 3,50 3,30 1,77
16 17/06/2018 - 17:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1-0 1-0 3,25 2,90 2,00
18 29/06/2018 - 16:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-0 1-2 2,95 3,15 2,02
22 17/08/2018 - 16:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 2-0 - - -
25 23/09/2018 - 15:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-0 0-0 - - -
27 01/10/2018 - 14:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΚΙΡ 0-1 1-2 - - -
28 06/10/2018 - 14:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 2-2 2-3 - - -
2 05/03/2018 - 17:00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-1 3-1 - - -
3 11/03/2018 - 16:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 0-1 - - -
5 31/03/2018 - 17:30 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 3-0 3-2 - - -
7 14/04/2018 - 14:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-2 1-2 - - -
9 27/04/2018 - 19:30 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 3-0 - - -
13 19/05/2018 - 19:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 2-0 - - -
15 09/06/2018 - 19:00 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-1 2-2 1,70 3,30 3,85
17 23/06/2018 - 19:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 2-1 1,20 4,75 9,00
19 05/07/2018 - 17:00 ΣΑΚΙΡ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 2-0 4-0 - - -
20 04/08/2018 - 20:00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 3-0 - - -
21 10/08/2018 - 16:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-3 0-4 - - -
23 26/08/2018 - 17:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 0-0 - - -
24 15/09/2018 - 15:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 1-0 - - -
26 27/09/2018 - 19:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 3-0 - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 25 89.29% Under 0.5 3 10.71%
Over 1.5 22 78.57% Under 1.5 6 21.43%
Over 2.5 16 57.14% Under 2.5 12 42.86%
Over 3.5 8 28.57% Under 3.5 20 71.43%
Over 4.5 2 7.14% Under 4.5 26 92.86%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 28 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 28 100.00%
Over 0.5 21 75.00% Under 0.5 7 25.00%
Over 1.5 11 39.29% Under 1.5 17 60.71%
Over 2.5 4 14.29% Under 2.5 24 85.71%
Over 3.5 1 3.57% Under 3.5 27 96.43%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 28 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 28 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 28 100.00%
Over 0.5 19 67.86% Under 0.5 9 32.14%
Over 1.5 13 46.43% Under 1.5 15 53.57%
Over 2.5 4 14.29% Under 2.5 24 85.71%
Over 3.5 0 0.00% Under 3.5 28 100.00%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 28 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 28 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 28 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 11 39.29% No Goal 17 60.71%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
6 14 8 0
21.43% 50.00% 28.57% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
3 3 6 8 6 2 0
10.71% 10.71% 21.43% 28.57% 21.43% 7.14% 0.00%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
7 10 7 4 9 6 9 4
25.00% 35.71% 25.00% 14.29% 32.14% 21.43% 32.14% 14.29%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 9 32.14% 1 & UNDER 1.5 2 7.14%
X & OVER 1.5 3 10.71% X & UNDER 1.5 3 10.71%
2 & OVER 1.5 10 35.71% 2 & UNDER 1.5 1 3.57%
1 & OVER 2.5 7 25.00% 1 & UNDER 2.5 4 14.29%
X & OVER 2.5 2 7.14% X & UNDER 2.5 4 14.29%
2 & OVER 2.5 7 25.00% 2 & UNDER 2.5 4 14.29%
1 & OVER 3.5 3 10.71% 1 & UNDER 3.5 8 28.57%
X & OVER 3.5 2 7.14% X & UNDER 3.5 4 14.29%
2 & OVER 3.5 3 10.71% 2 & UNDER 3.5 8 28.57%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 3 10.71% 1 & NO GOAL 8 28.57%
X & GOAL 3 10.71% X & NO GOAL 3 10.71%
2 & GOAL 5 17.86% 2 & NO GOAL 6 21.43%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 10 35.71% GOAL & UNDER 2.5 1 3.57%
GOAL & OVER 3.5 5 17.86% GOAL & UNDER 3.5 6 21.43%
GOAL & OVER 4.5 2 7.14% GOAL & UNDER 4.5 9 32.14%
NO GOAL & OVER 2.5 6 21.43% NO GOAL & UNDER 2.5 11 39.29%
NO GOAL & OVER 3.5 3 10.71% NO GOAL & UNDER 3.5 14 50.00%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 17 60.71%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 13 46.43% ΖΥΓΑ 15 53.57%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
1 - 9 6 - 7 6 - 8 5 - 7 2 - 9 4 - 9
13.70% 17.81% 19.18% 16.44% 15.07% 17.81%
0 - 3 4 - 4 2 - 5 3 - 1 1 - 6 1 - 3
9.09% 24.24% 21.21% 12.12% 21.21% 12.12%
1 - 6 2 - 3 4 - 3 2 - 6 1 - 3 3 - 6
17.50% 12.50% 17.50% 20.00% 10.00% 22.50%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
0 - 5 5 - 4 2 - 7 3 - 6 5 - 5 3 - 4 0 - 6 4 - 5 2 - 7
6.85% 12.33% 12.33% 12.33% 13.70% 9.59% 8.22% 12.33% 12.33%
0 - 1 2 - 2 2 - 4 1 - 4 2 - 1 2 - 1 0 - 4 2 - 2 0 - 3
3.03% 12.12% 18.18% 15.15% 9.09% 9.09% 12.12% 12.12% 9.09%
0 - 4 3 - 2 0 - 3 2 - 2 3 - 4 1 - 3 0 - 2 2 - 3 2 - 4
10.00% 12.50% 7.50% 10.00% 17.50% 10.00% 5.00% 12.50% 15.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 9 32.14%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 35.71%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 9 32.14%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 9 32.14% 1/X 0 0.00% 1/2 0 0.00%
X/1 1 3.57% X/X 5 17.86% X/2 4 14.29%
2/1 1 3.57% 2/X 1 3.57% 2/2 7 25.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 2 7.14 % 0-0 3 10.71 % 0-1 1 3.57 %
2-0 2 7.14 % 1-1 1 3.57 % 0-2 3 10.71 %
2-1 1 3.57 % 2-2 2 7.14 % 1-2 4 14.29 %
3-0 3 10.71 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 3.57 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 3.57 % 5-5 0 0 % 2-3 1 3.57 %
4-0 1 3.57 % 0-4 2 7.14 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 6 21.43 % 0-0 7 25.00 % 0-1 4 14.29 %
2-0 2 7.14 % 1-1 2 7.14 % 0-2 3 10.71 %
2-1 0 0 % 2-2 1 3.57 % 1-2 1 3.57 %
3-0 1 3.57 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.57 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 2 7.14 % 0-0 9 32.14 % 0-1 4 14.29 %
2-0 4 14.29 % 1-1 3 10.71 % 0-2 2 7.14 %
2-1 1 3.57 % 2-2 0 0 % 1-2 2 7.14 %
3-0 1 3.57 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΗΤΤΕΣ
3
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ
7
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ
4
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
3
ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
3
OVER 2.5
3
UNDER 3.5 ΕΚΤΟΣ
3
ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΚΟΛ
3
NO GOAL ΕΚΤΟΣ
6