ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - Α' ΚΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
10 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 22 18 6 4 8 5 13 33-39 -6 9 3 2 4 4 5 18-20 9 3 2 4 1 8 15-19
11 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 21 18 5 6 7 12 6 16-18 -2 9 3 4 2 6 3 9 -6 9 2 2 5 6 3 7 -12
8 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 23 18 6 5 7 13 5 17-21 -4 9 3 1 5 6 3 9 -14 9 3 4 2 7 2 8 -7
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
15 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 5 6 1 2 3
Η
Η
Η
Ν
I
I
1 5 10 -14
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 02/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 3-2 4-5 1,52 3,90 4,25
2 10/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 0-0 2-0 1,33 4,40 5,90
3 18/03/2018 - 09:30 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 2-3 2-5 2,70 3,50 2,02
4 31/03/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 0-0 1-2 2,50 3,25 2,25
5 06/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 0-2 1,72 3,60 3,45
6 14/04/2018 - 10:30 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 2-1 2-1 2,55 3,30 2,20
7 21/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-0 2-4 2,30 3,30 2,40
8 29/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 0-1 0-1 2,40 3,35 2,30
9 05/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-0 4-2 2,05 3,25 2,80
10 11/05/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-1 2-2 1,65 3,65 3,60
11 19/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 0-0 1-1 1,62 3,65 3,85
12 17/07/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 2-0 2-1 2,10 3,35 2,70
13 22/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 1-1 1,30 4,25 6,75
14 28/07/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-2 2-2 1,77 3,40 3,40
15 01/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 2-1 4-1 1,52 3,65 4,50
16 05/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1-1 2-4 4,25 3,75 1,55
17 10/08/2018 - 14:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-0 3-0 2,45 3,40 2,25
18 15/08/2018 - 13:00 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 2-0 3-1 1,32 4,75 5,75
19 18/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - 1,95 3,40 2,95
20 26/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
21 01/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - - - - -
22 16/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
23 23/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
24 30/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
25 07/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
26 21/10/2018 - 13:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
27 27/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
2 10/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 0-0 2-0 1,33 4,40 5,90
3 18/03/2018 - 09:30 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 2-3 2-5 2,70 3,50 2,02
5 06/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 0-2 1,72 3,60 3,45
7 21/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-0 2-4 2,30 3,30 2,40
9 05/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-0 4-2 2,05 3,25 2,80
11 19/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 0-0 1-1 1,62 3,65 3,85
13 22/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 1-1 1,30 4,25 6,75
15 01/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 2-1 4-1 1,52 3,65 4,50
16 05/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1-1 2-4 4,25 3,75 1,55
19 18/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - 1,95 3,40 2,95
21 01/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - - - - -
23 23/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
25 07/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
27 27/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - - - - -
1 02/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 3-2 4-5 1,52 3,90 4,25
4 31/03/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 0-0 1-2 2,50 3,25 2,25
6 14/04/2018 - 10:30 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 2-1 2-1 2,55 3,30 2,20
8 29/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 0-1 0-1 2,40 3,35 2,30
10 11/05/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-1 2-2 1,65 3,65 3,60
12 17/07/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 2-0 2-1 2,10 3,35 2,70
14 28/07/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-2 2-2 1,77 3,40 3,40
17 10/08/2018 - 14:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-0 3-0 2,45 3,40 2,25
18 15/08/2018 - 13:00 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 2-0 3-1 1,32 4,75 5,75
20 26/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
22 16/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
24 30/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
26 21/10/2018 - 13:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 18 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 17 94.44% Under 1.5 1 5.56%
Over 2.5 13 72.22% Under 2.5 5 27.78%
Over 3.5 9 50.00% Under 3.5 9 50.00%
Over 4.5 6 33.33% Under 4.5 12 66.67%
Over 5.5 5 27.78% Under 5.5 13 72.22%
Over 6.5 2 11.11% Under 6.5 16 88.89%
Over 0.5 14 77.78% Under 0.5 4 22.22%
Over 1.5 10 55.56% Under 1.5 8 44.44%
Over 2.5 6 33.33% Under 2.5 12 66.67%
Over 3.5 2 11.11% Under 3.5 16 88.89%
Over 4.5 2 11.11% Under 4.5 16 88.89%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
Over 0.5 16 88.89% Under 0.5 2 11.11%
Over 1.5 13 72.22% Under 1.5 5 27.78%
Over 2.5 5 27.78% Under 2.5 13 72.22%
Over 3.5 3 16.67% Under 3.5 15 83.33%
Over 4.5 1 94.44% Under 4.5 17 94.44%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 14 77.78% No Goal 4 22.22%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
1 8 7 2
5.56% 44.44% 38.89% 11.11%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 1 4 4 3 1 5
0.00% 5.56% 22.22% 22.22% 16.67% 5.56% 27.78%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
4 4 4 6 2 3 8 5
22.22% 22.22% 22.22% 33.33% 11.11% 16.67% 44.44% 27.78%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 7 38.89% 1 & UNDER 1.5 0 0.00%
X & OVER 1.5 4 22.22% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 6 33.33% 2 & UNDER 1.5 1 5.56%
1 & OVER 2.5 6 33.33% 1 & UNDER 2.5 1 5.56%
X & OVER 2.5 2 11.11% X & UNDER 2.5 2 11.11%
2 & OVER 2.5 5 27.78% 2 & UNDER 2.5 2 11.11%
1 & OVER 3.5 3 16.67% 1 & UNDER 3.5 4 22.22%
X & OVER 3.5 2 11.11% X & UNDER 3.5 2 11.11%
2 & OVER 3.5 4 22.22% 2 & UNDER 3.5 3 16.67%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 5 27.78% 1 & NO GOAL 2 11.11%
X & GOAL 4 22.22% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 5 27.78% 2 & NO GOAL 2 11.11%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 12 66.67% GOAL & UNDER 2.5 2 11.11%
GOAL & OVER 3.5 9 50.00% GOAL & UNDER 3.5 5 27.78%
GOAL & OVER 4.5 6 33.33% GOAL & UNDER 4.5 8 44.44%
NO GOAL & OVER 2.5 1 5.56% NO GOAL & UNDER 2.5 3 16.67%
NO GOAL & OVER 3.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 3.5 4 22.22%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 4 22.22%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 8 44.44% ΖΥΓΑ 10 55.56%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
7 - 4 6 - 8 3 - 6 3 - 7 4 - 9 10 - 5
15.28% 19.44% 12.50% 13.89% 18.06% 20.83%
3 - 1 5 - 4 1 - 1 2 - 5 2 - 6 5 - 3
10.53% 23.68% 5.26% 18.42% 21.05% 21.05%
4 - 3 1 - 4 2 - 5 1 - 2 2 - 3 5 - 2
20.59% 14.71% 20.59% 8.82% 14.71% 20.59%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
6 - 2 3 - 4 4 - 6 3 - 3 1 - 5 2 - 5 2 - 8 4 - 2 8 - 4
11.11% 9.72% 13.89% 8.33% 8.33% 9.72% 13.89% 8.33% 16.67%
3 - 0 1 - 2 4 - 3 1 - 1 0 - 2 2 - 3 1 - 5 1 - 1 5 - 3
7.89% 7.89% 18.42% 5.26% 5.26% 13.16% 15.79% 5.26% 21.05%
3 - 2 2 - 2 0 - 3 2 - 2 1 - 3 0 - 2 1 - 3 3 - 1 3 - 1
14.71% 11.76% 8.82% 11.76% 11.76% 5.88% 11.76% 11.76% 11.76%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 8 44.44%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 33.33%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4 22.22%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 6 33.33% 1/X 0 0.00% 1/2 2 11.11%
X/1 1 5.56% X/X 2 11.11% X/2 3 16.67%
2/1 0 0.00% 2/X 2 11.11% 2/2 2 11.11%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 0 0 % 0-0 0 0 % 0-1 1 5.56 %
2-0 1 5.56 % 1-1 2 11.11 % 0-2 1 5.56 %
2-1 2 11.11 % 2-2 2 11.11 % 1-2 1 5.56 %
3-0 1 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 5.56 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 1 5.56 % 1-4 0 0 %
4-2 1 5.56 % 2-4 2 11.11 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 1 5.56 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 1 5.56 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 2 11.11 % 0-0 4 22.22 % 0-1 2 11.11 %
2-0 2 11.11 % 1-1 2 11.11 % 0-2 0 0 %
2-1 2 11.11 % 2-2 0 0 % 1-2 1 5.56 %
3-0 1 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 5.56 % 5-5 0 0 % 2-3 1 5.56 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 2 11.11 % 0-0 2 11.11 % 0-1 1 5.56 %
2-0 3 16.67 % 1-1 3 16.67 % 0-2 2 11.11 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 2 11.11 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 2 11.11 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 1 5.56 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΗΤΤΕΣ
3
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ
3
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
5
ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
4
OVER 2.5
5
OVER 2.5 ΕΚΤΟΣ
5
OVER 1.5 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
4
OVER 1.5 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΕΝΤΟΣ
5
GOAL - GOAL ΕΝΤΟΣ
6