ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - Α' ΚΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
5 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 29 18 8 5 5 11 7 24-18 6 9 5 3 1 5 4 15-6 9 3 2 4 6 3 9-12
7 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 22 18 4 10 4 15 3 9-8 1 9 2 6 1 8 1 5 -3 9 2 4 3 7 2 4 -5
5 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 30 18 8 6 4 15 3 15-10 5 9 5 4 0 7 2 10 -3 9 3 2 4 8 1 5 -7
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
7 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 9 6 2 3 1
I
Η
Ν
Ν
I
I
4 2 6 -5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 04/03/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-2 1-3 2,12 3,05 2,85
2 11/03/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 1-2 2,20 3,05 2,70
3 17/03/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 2-1 4-1 2,50 3,10 2,30
4 01/04/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 0-0 2-1 1,68 3,35 3,90
5 06/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 0-2 1,72 3,60 3,45
6 13/04/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-0 1-1 1,91 3,25 3,15
7 22/04/2018 - 13:00 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-1 5-1 1,78 3,30 3,50
8 28/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 1-0 1,52 3,80 4,40
9 06/05/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-0 1,52 3,60 4,70
10 13/05/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 0-0 1-0 1,50 3,65 4,60
11 20/05/2018 - 15:00 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 2-0 1,70 3,50 3,60
12 17/07/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 0-0 0-0 1,55 3,40 4,85
13 22/07/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 0-0 1,95 3,40 2,90
14 28/07/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-1 1-1 2,15 3,00 2,85
15 01/08/2018 - 14:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-1 0-1 2,80 3,00 2,15
16 05/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 3-1 1,32 4,15 6,50
17 10/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-0 3-1 1,42 3,95 5,25
18 15/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 0-0 1,48 3,75 4,75
19 18/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - 2,25 3,15 2,55
20 26/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
21 02/09/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
22 15/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
24 29/09/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
25 06/10/2018 - 09:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
26 21/10/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - - - - -
27 27/10/2018 - 09:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
28 03/11/2018 - 12:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - - - - -
2 11/03/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 1-2 2,20 3,05 2,70
4 01/04/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 0-0 2-1 1,68 3,35 3,90
7 22/04/2018 - 13:00 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-1 5-1 1,78 3,30 3,50
9 06/05/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-0 1,52 3,60 4,70
10 13/05/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 0-0 1-0 1,50 3,65 4,60
12 17/07/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 0-0 0-0 1,55 3,40 4,85
14 28/07/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-1 1-1 2,15 3,00 2,85
16 05/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 3-1 1,32 4,15 6,50
18 15/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 0-0 1,48 3,75 4,75
20 26/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
21 02/09/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
26 21/10/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - - - - -
28 03/11/2018 - 12:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - - - - -
1 04/03/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-2 1-3 2,12 3,05 2,85
3 17/03/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 2-1 4-1 2,50 3,10 2,30
5 06/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 0-2 1,72 3,60 3,45
6 13/04/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-0 1-1 1,91 3,25 3,15
8 28/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 1-0 1,52 3,80 4,40
11 20/05/2018 - 15:00 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 2-0 1,70 3,50 3,60
13 22/07/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 0-0 1,95 3,40 2,90
15 01/08/2018 - 14:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-1 0-1 2,80 3,00 2,15
17 10/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-0 3-1 1,42 3,95 5,25
19 18/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - 2,25 3,15 2,55
22 15/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
24 29/09/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
25 06/10/2018 - 09:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
27 27/10/2018 - 09:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 15 83.33% Under 0.5 3 16.67%
Over 1.5 12 66.67% Under 1.5 6 33.33%
Over 2.5 7 38.89% Under 2.5 11 61.11%
Over 3.5 5 27.78% Under 3.5 13 72.22%
Over 4.5 2 11.11% Under 4.5 16 88.89%
Over 5.5 1 5.56% Under 5.5 17 94.44%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
Over 0.5 9 50.00% Under 0.5 9 50.00%
Over 1.5 4 22.22% Under 1.5 14 77.78%
Over 2.5 3 16.67% Under 2.5 15 83.33%
Over 3.5 1 5.56% Under 3.5 17 94.44%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 18 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
Over 0.5 13 72.22% Under 0.5 5 27.78%
Over 1.5 8 44.44% Under 1.5 10 55.56%
Over 2.5 3 16.67% Under 2.5 15 83.33%
Over 3.5 1 5.56% Under 3.5 17 94.44%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 18 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 9 50.00% No Goal 9 50.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
6 7 5 0
33.33% 38.89% 27.78% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
3 3 5 2 3 1 1
16.67% 16.67% 27.78% 11.11% 16.67% 5.56% 5.56%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
9 5 1 3 5 5 5 3
50.00% 27.78% 5.56% 16.67% 27.78% 27.78% 27.78% 16.67%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 7 38.89% 1 & UNDER 1.5 2 11.11%
X & OVER 1.5 2 11.11% X & UNDER 1.5 3 16.67%
2 & OVER 1.5 3 16.67% 2 & UNDER 1.5 1 5.56%
1 & OVER 2.5 5 27.78% 1 & UNDER 2.5 4 22.22%
X & OVER 2.5 0 0.00% X & UNDER 2.5 5 27.78%
2 & OVER 2.5 2 11.11% 2 & UNDER 2.5 2 11.11%
1 & OVER 3.5 4 22.22% 1 & UNDER 3.5 5 27.78%
X & OVER 3.5 0 0.00% X & UNDER 3.5 5 27.78%
2 & OVER 3.5 1 5.56% 2 & UNDER 3.5 3 16.67%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 5 27.78% 1 & NO GOAL 4 22.22%
X & GOAL 2 11.11% X & NO GOAL 3 16.67%
2 & GOAL 2 11.11% 2 & NO GOAL 2 11.11%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 7 38.89% GOAL & UNDER 2.5 2 11.11%
GOAL & OVER 3.5 5 27.78% GOAL & UNDER 3.5 4 22.22%
GOAL & OVER 4.5 2 11.11% GOAL & UNDER 4.5 7 38.89%
NO GOAL & OVER 2.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 2.5 9 50.00%
NO GOAL & OVER 3.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 3.5 9 50.00%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 9 50.00%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 6 33.33% ΖΥΓΑ 12 66.67%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
3 - 2 2 - 5 4 - 1 4 - 3 6 - 3 5 - 4
11.90% 16.67% 11.90% 16.67% 21.43% 21.43%
1 - 1 1 - 2 3 - 0 3 - 0 5 - 2 2 - 1
9.52% 14.29% 14.29% 14.29% 33.33% 14.29%
2 - 1 1 - 3 1 - 1 1 - 3 1 - 1 3 - 3
14.29% 19.05% 9.52% 19.05% 9.52% 28.57%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
2 - 1 2 - 2 1 - 4 2 - 0 3 - 2 3 - 2 3 - 2 5 - 1 3 - 4
7.14% 9.52% 11.90% 4.76% 11.90% 11.90% 11.90% 14.29% 16.67%
1 - 0 0 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 2 4 - 0 1 - 1
4.76% 4.76% 14.29% 4.76% 9.52% 14.29% 19.05% 19.05% 9.52%
1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 3
9.52% 14.29% 9.52% 4.76% 14.29% 9.52% 4.76% 9.52% 23.81%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 27.78%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 55.56%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3 16.67%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 4 22.22% 1/X 1 5.56% 1/2 0 0.00%
X/1 5 27.78% X/X 4 22.22% X/2 1 5.56%
2/1 0 0.00% 2/X 0 0.00% 2/2 3 16.67%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 2 11.11 % 0-0 3 16.67 % 0-1 1 5.56 %
2-0 2 11.11 % 1-1 2 11.11 % 0-2 1 5.56 %
2-1 1 5.56 % 2-2 0 0 % 1-2 1 5.56 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 2 11.11 % 4-4 0 0 % 1-3 1 5.56 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 1 5.56 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 1 5.56 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 16.67 % 0-0 9 50.00 % 0-1 2 11.11 %
2-0 0 0 % 1-1 1 5.56 % 0-2 0 0 %
2-1 1 5.56 % 2-2 0 0 % 1-2 1 5.56 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 5.56 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 16.67 % 0-0 5 27.78 % 0-1 2 11.11 %
2-0 3 16.67 % 1-1 1 5.56 % 0-2 1 5.56 %
2-1 2 11.11 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 5.56 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
8
UNDER 1.5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
4
ΖΥΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΚΟΛ
3
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΕΝΤΟΣ
5