ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - Α' ΚΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
14 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 16 18 4 4 10 8 10 22-31 -9 8 2 1 5 4 4 12-14 10 2 3 5 4 6 10-17
13 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 21 18 5 6 7 14 4 12-16 -4 8 3 2 3 6 2 7 -8 10 2 4 4 8 2 5 -8
13 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 18 18 4 6 8 14 4 10-15 -5 8 2 2 4 7 1 5 -6 10 2 4 4 7 3 5 -9
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
13 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 5 6 1 2 3
I
Η
I
Η
Η
Ν
3 3 6 -13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 03/03/2018 - 09:30 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-0 1-0 2,00 2,95 3,20
2 10/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 1-0 2-0 1,40 3,80 5,60
3 17/03/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 2-1 4-1 2,50 3,10 2,30
4 30/03/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 2-1 2-1 - - -
5 07/04/2018 - 10:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 1-0 2-2 2,20 3,10 2,65
6 15/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 3-2 3-3 2,75 3,15 2,12
7 20/04/2018 - 14:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-1 0-2 2,35 2,90 2,60
8 29/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 0-1 0-1 2,40 3,35 2,30
9 05/05/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΙΑΝΖΙΝ 0-0 0-1 2,25 3,15 2,55
10 12/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 2-1 1,72 3,45 3,60
11 19/05/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 1-1 2-1 1,53 3,60 4,60
12 17/07/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-1 1-2 2,20 3,10 2,65
13 21/07/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 1-2 1-2 1,95 3,10 3,20
14 29/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 2-0 5-0 1,17 5,25 9,25
15 01/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-2 3-4 2,00 3,25 2,90
16 04/08/2018 - 14:35 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 1-1 1,95 3,25 3,05
17 11/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 0-1 0-2 3,40 3,45 1,75
18 15/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 0-0 1,48 3,75 4,75
19 18/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - - 7,00 5,15 1,23
20 25/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - - - - -
21 01/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
22 15/09/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - - - - -
23 23/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
24 30/09/2018 - 13:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
25 06/10/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
26 20/10/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - - - - -
27 27/10/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
28 03/11/2018 - 12:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
1 03/03/2018 - 09:30 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-0 1-0 2,00 2,95 3,20
3 17/03/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 2-1 4-1 2,50 3,10 2,30
6 15/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 3-2 3-3 2,75 3,15 2,12
8 29/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 0-1 0-1 2,40 3,35 2,30
9 05/05/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΙΑΝΖΙΝ 0-0 0-1 2,25 3,15 2,55
12 17/07/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-1 1-2 2,20 3,10 2,65
15 01/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-2 3-4 2,00 3,25 2,90
17 11/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 0-1 0-2 3,40 3,45 1,75
19 18/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - - 7,00 5,15 1,23
20 25/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - - - - -
22 15/09/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - - - - -
25 06/10/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
26 20/10/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - - - - -
28 03/11/2018 - 12:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
2 10/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 1-0 2-0 1,40 3,80 5,60
4 30/03/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 2-1 2-1 - - -
5 07/04/2018 - 10:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 1-0 2-2 2,20 3,10 2,65
7 20/04/2018 - 14:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-1 0-2 2,35 2,90 2,60
10 12/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 2-1 1,72 3,45 3,60
11 19/05/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 1-1 2-1 1,53 3,60 4,60
13 21/07/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 1-2 1-2 1,95 3,10 3,20
14 29/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 2-0 5-0 1,17 5,25 9,25
16 04/08/2018 - 14:35 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 1-1 1,95 3,25 3,05
18 15/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 0-0 1,48 3,75 4,75
21 01/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
23 23/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
24 30/09/2018 - 13:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
27 27/10/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 17 94.44% Under 0.5 1 5.56%
Over 1.5 14 77.78% Under 1.5 4 22.22%
Over 2.5 10 55.56% Under 2.5 8 44.44%
Over 3.5 5 27.78% Under 3.5 13 72.22%
Over 4.5 4 22.22% Under 4.5 14 77.78%
Over 5.5 2 11.11% Under 5.5 16 88.89%
Over 6.5 1 5.56% Under 6.5 17 94.44%
Over 0.5 14 77.78% Under 0.5 4 22.22%
Over 1.5 8 44.44% Under 1.5 10 55.56%
Over 2.5 4 22.22% Under 2.5 14 77.78%
Over 3.5 1 5.56% Under 3.5 17 94.44%
Over 4.5 1 5.56% Under 4.5 17 94.44%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
Over 0.5 13 72.22% Under 0.5 5 27.78%
Over 1.5 6 33.33% Under 1.5 12 66.67%
Over 2.5 4 22.22% Under 2.5 14 77.78%
Over 3.5 1 5.56% Under 3.5 17 94.44%
Over 4.5 1 94.44% Under 4.5 17 94.44%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 10 55.56% No Goal 8 44.44%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
4 9 4 1
22.22% 50.00% 22.22% 5.56%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
1 3 4 5 1 2 2
5.56% 16.67% 22.22% 27.78% 5.56% 11.11% 11.11%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
4 6 4 4 5 7 2 4
22.22% 33.33% 22.22% 22.22% 27.78% 38.89% 11.11% 22.22%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 6 33.33% 1 & UNDER 1.5 1 5.56%
X & OVER 1.5 3 16.67% X & UNDER 1.5 1 5.56%
2 & OVER 1.5 5 27.78% 2 & UNDER 1.5 2 11.11%
1 & OVER 2.5 5 27.78% 1 & UNDER 2.5 2 11.11%
X & OVER 2.5 2 11.11% X & UNDER 2.5 2 11.11%
2 & OVER 2.5 3 16.67% 2 & UNDER 2.5 4 22.22%
1 & OVER 3.5 2 11.11% 1 & UNDER 3.5 5 27.78%
X & OVER 3.5 2 11.11% X & UNDER 3.5 2 11.11%
2 & OVER 3.5 1 5.56% 2 & UNDER 3.5 6 33.33%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 4 22.22% 1 & NO GOAL 3 16.67%
X & GOAL 3 16.67% X & NO GOAL 1 5.56%
2 & GOAL 3 16.67% 2 & NO GOAL 4 22.22%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 9 50.00% GOAL & UNDER 2.5 1 5.56%
GOAL & OVER 3.5 4 22.22% GOAL & UNDER 3.5 6 33.33%
GOAL & OVER 4.5 3 16.67% GOAL & UNDER 4.5 7 38.89%
NO GOAL & OVER 2.5 1 5.56% NO GOAL & UNDER 2.5 7 38.89%
NO GOAL & OVER 3.5 1 5.56% NO GOAL & UNDER 3.5 7 38.89%
NO GOAL & OVER 4.5 1 5.56% NO GOAL & UNDER 4.5 7 38.89%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 11 61.11% ΖΥΓΑ 7 38.89%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
5 - 4 6 - 8 1 - 4 5 - 5 2 - 7 3 - 3
16.98% 26.42% 9.43% 18.87% 16.98% 11.32%
3 - 1 4 - 5 0 - 2 3 - 3 1 - 2 1 - 1
15.38% 34.62% 7.69% 23.08% 11.54% 7.69%
2 - 3 2 - 3 1 - 2 2 - 2 1 - 5 2 - 2
18.52% 18.52% 11.11% 14.81% 22.22% 14.81%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
4 - 3 5 - 5 2 - 4 0 - 4 1 - 1 5 - 4 1 - 5 1 - 3 3 - 2
13.21% 18.87% 11.32% 7.55% 3.77% 16.98% 11.32% 7.55% 9.43%
3 - 1 2 - 2 2 - 3 0 - 2 0 - 1 3 - 2 0 - 1 1 - 1 1 - 1
15.38% 15.38% 19.23% 7.69% 3.85% 19.23% 3.85% 7.69% 7.69%
1 - 2 3 - 3 0 - 1 0 - 2 1 - 0 2 - 2 1 - 4 0 - 2 2 - 1
11.11% 22.22% 3.70% 7.41% 3.70% 14.81% 18.52% 7.41% 11.11%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7 38.89%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 33.33%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 27.78%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 5 27.78% 1/X 2 11.11% 1/2 0 0.00%
X/1 2 11.11% X/X 2 11.11% X/2 2 11.11%
2/1 0 0.00% 2/X 0 0.00% 2/2 5 27.78%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 1 5.56 % 0-0 1 5.56 % 0-1 2 11.11 %
2-0 1 5.56 % 1-1 1 5.56 % 0-2 2 11.11 %
2-1 3 16.67 % 2-2 1 5.56 % 1-2 2 11.11 %
3-0 0 0 % 3-3 1 5.56 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 1 5.56 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 1 5.56 %
5-0 1 5.56 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 16.67 % 0-0 4 22.22 % 0-1 3 16.67 %
2-0 1 5.56 % 1-1 2 11.11 % 0-2 1 5.56 %
2-1 2 11.11 % 2-2 0 0 % 1-2 1 5.56 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 5.56 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 2 11.11 % 0-0 5 27.78 % 0-1 5 27.78 %
2-0 1 5.56 % 1-1 1 5.56 % 0-2 0 0 %
2-1 1 5.56 % 2-2 0 0 % 1-2 1 5.56 %
3-0 1 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 5.56 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΗΤΤΕΣ ΕΝΤΟΣ
5
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ
5
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ
6
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
3
UNDER 2.5
3
UNDER 3.5
3
UNDER 1.5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3
ΖΥΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΚΟΛ
3