ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - Α' ΚΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
3 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 22 11 6 4 1 2 9 25-16 9 5 2 3 0 1 4 13-8 6 4 1 1 1 5 12-8
3 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 18 11 5 3 3 9 2 12-9 3 5 2 3 0 4 1 6 -3 6 3 0 3 5 1 6 -6
4 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 19 11 5 4 2 8 3 13-7 6 5 1 3 1 2 3 7 -5 6 4 1 1 6 0 6 -2
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
2 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 12 6 3 3 0
Ν
I
Ν
Ν
I
I
1 5 15 -11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 04/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 2-0 3-0 2,15 3,10 2,75
2 11/03/2018 - 13:35 ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 1-2 2,20 3,05 2,70
3 16/03/2018 - 13:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-2 0-3 3,60 3,30 1,75
4 31/03/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ 1-0 4-0 1,52 3,50 4,90
5 06/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 1-1 1-1 1,47 3,75 4,90
6 15/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 3-2 3-3 2,75 3,15 2,12
7 22/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 2,35 3,15 2,45
8 29/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ 3-1 4-3 1,33 4,25 6,25
9 05/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-0 1-2 1,35 3,90 6,25
10 11/05/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-1 2-2 1,65 3,65 3,60
11 19/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-2 2,75 3,20 2,10
12 18/07/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ - - - - -
13 22/07/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
14 28/07/2018 - 14:00 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
15 02/08/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΜΠΕΪ ΖΧ. - - - - -
16 05/08/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - - - - -
17 10/08/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
18 14/08/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡ. - - - - -
19 18/08/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
20 25/08/2018 - 13:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
21 01/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
22 14/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
24 29/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ - - - - -
25 07/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
26 21/10/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
27 28/10/2018 - 12:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧ. - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΧΕΜΠΕΪ ΖΧ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
4 31/03/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ 1-0 4-0 1,52 3,50 4,90
5 06/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 1-1 1-1 1,47 3,75 4,90
7 22/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 2,35 3,15 2,45
8 29/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ 3-1 4-3 1,33 4,25 6,25
10 11/05/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-1 2-2 1,65 3,65 3,60
12 18/07/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ - - - - -
13 22/07/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
15 02/08/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΜΠΕΪ ΖΧ. - - - - -
16 05/08/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - - - - -
17 10/08/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
18 14/08/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡ. - - - - -
21 01/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
24 29/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ - - - - -
26 21/10/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧ. - - - - -
1 04/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 2-0 3-0 2,15 3,10 2,75
2 11/03/2018 - 13:35 ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 1-2 2,20 3,05 2,70
3 16/03/2018 - 13:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-2 0-3 3,60 3,30 1,75
6 15/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 3-2 3-3 2,75 3,15 2,12
9 05/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-0 1-2 1,35 3,90 6,25
11 19/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-2 2,75 3,20 2,10
14 28/07/2018 - 14:00 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
19 18/08/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
20 25/08/2018 - 13:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
22 14/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
25 07/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
27 28/10/2018 - 12:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΧΕΜΠΕΪ ΖΧ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 11 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 11 100.00% Under 1.5 0 0.00%
Over 2.5 9 81.82% Under 2.5 2 18.18%
Over 3.5 5 45.45% Under 3.5 6 54.55%
Over 4.5 2 18.18% Under 4.5 9 81.82%
Over 5.5 2 18.18% Under 5.5 9 81.82%
Over 6.5 1 9.09% Under 6.5 10 90.91%
Over 0.5 10 90.91% Under 0.5 1 9.09%
Over 1.5 6 54.55% Under 1.5 5 45.45%
Over 2.5 2 18.18% Under 2.5 9 81.82%
Over 3.5 2 18.18% Under 3.5 9 81.82%
Over 4.5 1 9.09% Under 4.5 10 90.91%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 11 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 11 100.00%
Over 0.5 10 90.91% Under 0.5 1 9.09%
Over 1.5 6 54.55% Under 1.5 5 45.45%
Over 2.5 3 27.27% Under 2.5 8 72.73%
Over 3.5 1 9.09% Under 3.5 10 90.91%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 11 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 11 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 11 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 7 63.64% No Goal 4 36.36%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
0 6 4 1
0.00% 54.55% 36.36% 9.09%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 2 4 3 0 2
0.00% 0.00% 18.18% 36.36% 27.27% 0.00% 18.18%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
1 4 4 2 1 4 3 3
9.09% 36.36% 36.36% 18.18% 9.09% 36.36% 27.27% 27.27%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 3 27.27% 1 & UNDER 1.5 0 0.00%
X & OVER 1.5 4 36.36% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 4 36.36% 2 & UNDER 1.5 0 0.00%
1 & OVER 2.5 3 27.27% 1 & UNDER 2.5 0 0.00%
X & OVER 2.5 3 27.27% X & UNDER 2.5 1 9.09%
2 & OVER 2.5 3 27.27% 2 & UNDER 2.5 1 9.09%
1 & OVER 3.5 2 18.18% 1 & UNDER 3.5 1 9.09%
X & OVER 3.5 3 27.27% X & UNDER 3.5 1 9.09%
2 & OVER 3.5 0 0.00% 2 & UNDER 3.5 4 36.36%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 1 9.09% 1 & NO GOAL 2 18.18%
X & GOAL 4 36.36% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 2 18.18% 2 & NO GOAL 2 18.18%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 6 54.55% GOAL & UNDER 2.5 1 9.09%
GOAL & OVER 3.5 4 36.36% GOAL & UNDER 3.5 3 27.27%
GOAL & OVER 4.5 2 18.18% GOAL & UNDER 4.5 5 45.45%
NO GOAL & OVER 2.5 3 27.27% NO GOAL & UNDER 2.5 1 9.09%
NO GOAL & OVER 3.5 1 9.09% NO GOAL & UNDER 3.5 3 27.27%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 4 36.36%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 5 45.45% ΖΥΓΑ 6 54.55%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
5 - 3 6 - 4 1 - 2 6 - 0 3 - 5 4 - 2
19.51% 24.39% 7.32% 14.63% 19.51% 14.63%
3 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 0 0 - 4 4 - 1
19.05% 14.29% 9.52% 14.29% 19.05% 23.81%
2 - 2 4 - 3 0 - 1 3 - 0 3 - 1 0 - 1
20.00% 35.00% 5.00% 15.00% 20.00% 5.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
4 - 2 3 - 2 4 - 3 0 - 2 4 - 0 3 - 0 2 - 2 1 - 4 4 - 1
14.63% 12.20% 17.07% 4.88% 9.76% 7.32% 9.76% 12.20% 12.20%
3 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1 3 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 4 4 - 0
14.29% 9.52% 9.52% 4.76% 14.29% 4.76% 4.76% 19.05% 19.05%
1 - 2 2 - 1 3 - 2 0 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 1
15.00% 15.00% 25.00% 5.00% 5.00% 10.00% 15.00% 5.00% 5.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 45.45%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3 27.27%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3 27.27%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 3 27.27% 1/X 1 9.09% 1/2 1 9.09%
X/1 0 0.00% X/X 3 27.27% X/2 0 0.00%
2/1 0 0.00% 2/X 0 0.00% 2/2 3 27.27%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 0 0 % 0-0 0 0 % 0-1 0 0 %
2-0 0 0 % 1-1 1 9.09 % 0-2 1 9.09 %
2-1 0 0 % 2-2 2 18.18 % 1-2 2 18.18 %
3-0 1 9.09 % 3-3 1 9.09 % 0-3 1 9.09 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 9.09 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 1 9.09 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 2 18.18 % 0-0 1 9.09 % 0-1 2 18.18 %
2-0 1 9.09 % 1-1 2 18.18 % 0-2 1 9.09 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 9.09 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 9.09 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 1 9.09 % 0-0 1 9.09 % 0-1 3 27.27 %
2-0 0 0 % 1-1 2 18.18 % 0-2 1 9.09 %
2-1 0 0 % 2-2 1 9.09 % 1-2 1 9.09 %
3-0 1 9.09 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ
10
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
5
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΚΤΟΣ
5
OVER 2.5 ΕΝΤΟΣ
3
OVER 3.5 ΕΝΤΟΣ
3
GOAL - GOAL ΕΝΤΟΣ
4