ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - Α Κίνας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
4 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 48 25 14 6 5 5 20 59-39 20 13 8 4 1 3 10 35-20 12 6 2 4 2 10 24-19
2 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 48 25 14 6 5 20 5 27-17 10 13 8 5 0 10 3 17 -7 12 6 1 5 10 2 10 -10
5 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 38 25 10 8 7 15 10 32-22 10 13 4 6 3 6 7 18 -13 12 6 2 4 9 3 14 -9
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
5 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 9 6 3 0 3
Ν
Η
Η
Η
Ν
Ν
2 4 12 -8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 04/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 2-0 3-0 2,15 3,10 2,75
2 11/03/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 1-2 2,20 3,05 2,70
3 16/03/2018 - 13:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-2 0-3 3,60 3,30 1,75
4 31/03/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-0 4-0 1,52 3,50 4,90
5 06/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 1-1 1-1 1,47 3,75 4,90
6 15/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 3-2 3-3 2,75 3,15 2,12
7 22/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 2,35 3,15 2,45
8 29/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 3-1 4-3 1,33 4,25 6,25
9 05/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-0 1-2 1,35 3,90 6,25
10 11/05/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-1 2-2 1,65 3,65 3,60
11 19/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-2 2,75 3,20 2,10
12 18/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 1-0 2-1 1,40 3,90 5,50
13 22/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΖΙΝ 2-0 3-2 1,55 3,50 4,50
14 28/07/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 2-2 2,55 3,20 2,25
15 02/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 3-2 6-3 1,48 3,75 4,75
16 05/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-1 1-1 2,00 3,40 2,80
17 10/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-0 3-1 1,42 3,95 5,25
18 14/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 2-1 5-2 1,20 5,00 8,00
19 18/08/2018 - 14:35 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 2-0 3-0 6,00 4,85 1,28
20 25/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-2 2-5 3,55 3,60 1,70
21 30/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 1-0 2-1 - - -
22 14/09/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-0 1-0 1,40 4,35 4,85
23 22/09/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-0 3-2 6,75 4,15 1,32
24 29/09/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 0-0 0-1 2,15 3,35 2,55
25 07/10/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-3 5,50 4,30 1,35
26 21/10/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
27 28/10/2018 - 12:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
4 31/03/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-0 4-0 1,52 3,50 4,90
5 06/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 1-1 1-1 1,47 3,75 4,90
7 22/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 2,35 3,15 2,45
8 29/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 3-1 4-3 1,33 4,25 6,25
10 11/05/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-1 2-2 1,65 3,65 3,60
12 18/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 1-0 2-1 1,40 3,90 5,50
13 22/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΖΙΝ 2-0 3-2 1,55 3,50 4,50
15 02/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 3-2 6-3 1,48 3,75 4,75
16 05/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-1 1-1 2,00 3,40 2,80
17 10/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-0 3-1 1,42 3,95 5,25
18 14/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 2-1 5-2 1,20 5,00 8,00
21 30/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 1-0 2-1 - - -
24 29/09/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 0-0 0-1 2,15 3,35 2,55
26 21/10/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
1 04/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 2-0 3-0 2,15 3,10 2,75
2 11/03/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 1-2 2,20 3,05 2,70
3 16/03/2018 - 13:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-2 0-3 3,60 3,30 1,75
6 15/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 3-2 3-3 2,75 3,15 2,12
9 05/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-0 1-2 1,35 3,90 6,25
11 19/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-2 2,75 3,20 2,10
14 28/07/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 2-2 2,55 3,20 2,25
19 18/08/2018 - 14:35 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 2-0 3-0 6,00 4,85 1,28
20 25/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-2 2-5 3,55 3,60 1,70
22 14/09/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-0 1-0 1,40 4,35 4,85
23 22/09/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-0 3-2 6,75 4,15 1,32
25 07/10/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-3 5,50 4,30 1,35
27 28/10/2018 - 12:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 25 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 23 92.00% Under 1.5 2 8.00%
Over 2.5 20 80.00% Under 2.5 5 20.00%
Over 3.5 12 48.00% Under 3.5 13 52.00%
Over 4.5 7 28.00% Under 4.5 18 72.00%
Over 5.5 5 20.00% Under 5.5 20 80.00%
Over 6.5 4 16.00% Under 6.5 21 84.00%
Over 0.5 22 88.00% Under 0.5 3 12.00%
Over 1.5 12 48.00% Under 1.5 13 52.00%
Over 2.5 5 20.00% Under 2.5 20 80.00%
Over 3.5 3 12.00% Under 3.5 22 88.00%
Over 4.5 2 8.00% Under 4.5 23 92.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 25 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 25 100.00%
Over 0.5 23 92.00% Under 0.5 2 8.00%
Over 1.5 16 64.00% Under 1.5 9 36.00%
Over 2.5 10 40.00% Under 2.5 15 60.00%
Over 3.5 5 20.00% Under 3.5 20 80.00%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 25 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 25 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 25 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 17 68.00% No Goal 8 32.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
2 11 8 4
8.00% 44.00% 32.00% 16.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 2 3 8 5 2 5
0.00% 8.00% 12.00% 32.00% 20.00% 8.00% 20.00%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
3 10 7 5 2 7 6 10
12.00% 40.00% 28.00% 20.00% 8.00% 28.00% 24.00% 40.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 11 44.00% 1 & UNDER 1.5 1 4.00%
X & OVER 1.5 6 24.00% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 6 24.00% 2 & UNDER 1.5 1 4.00%
1 & OVER 2.5 11 44.00% 1 & UNDER 2.5 1 4.00%
X & OVER 2.5 4 16.00% X & UNDER 2.5 2 8.00%
2 & OVER 2.5 5 20.00% 2 & UNDER 2.5 2 8.00%
1 & OVER 3.5 7 28.00% 1 & UNDER 3.5 5 20.00%
X & OVER 3.5 4 16.00% X & UNDER 3.5 2 8.00%
2 & OVER 3.5 1 4.00% 2 & UNDER 3.5 6 24.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 8 32.00% 1 & NO GOAL 4 16.00%
X & GOAL 6 24.00% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 3 12.00% 2 & NO GOAL 4 16.00%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 15 60.00% GOAL & UNDER 2.5 2 8.00%
GOAL & OVER 3.5 11 44.00% GOAL & UNDER 3.5 6 24.00%
GOAL & OVER 4.5 7 28.00% GOAL & UNDER 4.5 10 40.00%
NO GOAL & OVER 2.5 5 20.00% NO GOAL & UNDER 2.5 3 12.00%
NO GOAL & OVER 3.5 1 4.00% NO GOAL & UNDER 3.5 7 28.00%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 8 32.00%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 16 64.00% ΖΥΓΑ 9 36.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
6 - 6 11 - 5 10 - 6 12 - 2 9 - 12 11 - 8
12.24% 16.33% 16.33% 14.29% 21.43% 19.39%
4 - 3 6 - 1 7 - 3 8 - 0 2 - 9 8 - 4
12.73% 12.73% 18.18% 14.55% 20.00% 21.82%
2 - 3 5 - 4 3 - 3 4 - 2 7 - 3 3 - 4
11.63% 20.93% 13.95% 13.95% 23.26% 16.28%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
5 - 4 4 - 4 8 - 3 5 - 2 9 - 4 8 - 2 6 - 9 5 - 7 9 - 4
9.18% 8.16% 11.22% 7.14% 13.27% 10.20% 15.31% 12.24% 13.27%
4 - 1 2 - 2 4 - 1 4 - 1 6 - 2 5 - 0 0 - 6 3 - 6 7 - 1
9.09% 7.27% 9.09% 9.09% 14.55% 9.09% 10.91% 16.36% 14.55%
1 - 3 2 - 2 4 - 2 1 - 1 3 - 2 3 - 2 6 - 3 2 - 1 2 - 3
9.30% 9.30% 13.95% 4.65% 11.63% 11.63% 20.93% 6.98% 11.63%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 13 52.00%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 24.00%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 24.00%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 11 44.00% 1/X 1 4.00% 1/2 1 4.00%
X/1 1 4.00% X/X 4 16.00% X/2 1 4.00%
2/1 0 0.00% 2/X 1 4.00% 2/2 5 20.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 1 4.00 % 0-0 0 0 % 0-1 1 4.00 %
2-0 0 0 % 1-1 2 8.00 % 0-2 1 4.00 %
2-1 2 8.00 % 2-2 3 12.00 % 1-2 2 8.00 %
3-0 2 8.00 % 3-3 1 4.00 % 0-3 2 8.00 %
3-1 1 4.00 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 2 8.00 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 4.00 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 1 4.00 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 1 4.00 % 2-5 1 4.00 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 1 4.00 %
1-0 6 24.00 % 0-0 3 12.00 % 0-1 4 16.00 %
2-0 3 12.00 % 1-1 3 12.00 % 0-2 1 4.00 %
2-1 1 4.00 % 2-2 0 0 % 1-2 1 4.00 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 4.00 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 2 8.00 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 12.00 % 0-0 2 8.00 % 0-1 4 16.00 %
2-0 0 0 % 1-1 4 16.00 % 0-2 2 8.00 %
2-1 2 8.00 % 2-2 2 8.00 % 1-2 2 8.00 %
3-0 1 4.00 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 2 8.00 % 4-4 0 0 % 1-3 1 4.00 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
9
UNDER 1.5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
5
ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΚΟΛ
8