ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - Α' ΚΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
1 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 39 18 11 6 1 3 15 47-28 19 11 7 4 0 2 9 33-18 7 4 2 1 1 6 14-10
1 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 37 18 11 4 3 14 4 23-13 10 11 7 4 0 8 3 16 -7 7 4 0 3 6 1 7 -6
4 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 30 18 8 6 4 10 8 24-15 9 11 4 5 2 4 7 17 -11 7 4 1 2 6 1 7 -4
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
3 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 14 6 4 2 0
Ν
Ν
I
Ν
I
Ν
1 5 20 -11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 04/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 2-0 3-0 2,15 3,10 2,75
2 11/03/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 1-2 2,20 3,05 2,70
3 16/03/2018 - 13:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-2 0-3 3,60 3,30 1,75
4 31/03/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-0 4-0 1,52 3,50 4,90
5 06/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 1-1 1-1 1,47 3,75 4,90
6 15/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 3-2 3-3 2,75 3,15 2,12
7 22/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 2,35 3,15 2,45
8 29/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 3-1 4-3 1,33 4,25 6,25
9 05/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-0 1-2 1,35 3,90 6,25
10 11/05/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-1 2-2 1,65 3,65 3,60
11 19/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-2 2,75 3,20 2,10
12 18/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 1-0 2-1 1,40 3,90 5,50
13 22/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΖΙΝ 2-0 3-2 1,55 3,50 4,50
14 28/07/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 2-2 2,55 3,20 2,25
15 02/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 3-2 6-3 1,48 3,75 4,75
16 05/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-1 1-1 2,00 3,40 2,80
17 10/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-0 3-1 1,42 3,95 5,25
18 14/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 2-1 5-2 1,20 5,00 8,00
19 18/08/2018 - 14:35 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - 6,00 4,85 1,28
20 24/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
21 01/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
22 14/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
24 29/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - - - - -
25 07/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
26 21/10/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
27 28/10/2018 - 12:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
4 31/03/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-0 4-0 1,52 3,50 4,90
5 06/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 1-1 1-1 1,47 3,75 4,90
7 22/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 2,35 3,15 2,45
8 29/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 3-1 4-3 1,33 4,25 6,25
10 11/05/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 1-1 2-2 1,65 3,65 3,60
12 18/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 1-0 2-1 1,40 3,90 5,50
13 22/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΙΑΝΖΙΝ 2-0 3-2 1,55 3,50 4,50
15 02/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 3-2 6-3 1,48 3,75 4,75
16 05/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-1 1-1 2,00 3,40 2,80
17 10/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-0 3-1 1,42 3,95 5,25
18 14/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 2-1 5-2 1,20 5,00 8,00
21 01/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
24 29/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - - - - -
26 21/10/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
1 04/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 2-0 3-0 2,15 3,10 2,75
2 11/03/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 1-2 2,20 3,05 2,70
3 16/03/2018 - 13:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-2 0-3 3,60 3,30 1,75
6 15/04/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 3-2 3-3 2,75 3,15 2,12
9 05/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-0 1-2 1,35 3,90 6,25
11 19/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-2 2,75 3,20 2,10
14 28/07/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 2-2 2,55 3,20 2,25
19 18/08/2018 - 14:35 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - 6,00 4,85 1,28
20 24/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
22 14/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
25 07/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
27 28/10/2018 - 12:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 18 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 18 100.00% Under 1.5 0 0.00%
Over 2.5 15 83.33% Under 2.5 3 16.67%
Over 3.5 10 55.56% Under 3.5 8 44.44%
Over 4.5 5 27.78% Under 4.5 13 72.22%
Over 5.5 4 22.22% Under 5.5 14 77.78%
Over 6.5 3 16.67% Under 6.5 15 83.33%
Over 0.5 17 94.44% Under 0.5 1 5.56%
Over 1.5 10 55.56% Under 1.5 8 44.44%
Over 2.5 4 22.22% Under 2.5 14 77.78%
Over 3.5 3 16.67% Under 3.5 15 83.33%
Over 4.5 2 11.11% Under 4.5 16 88.89%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
Over 0.5 16 88.89% Under 0.5 2 11.11%
Over 1.5 12 66.67% Under 1.5 6 33.33%
Over 2.5 8 44.44% Under 2.5 10 55.56%
Over 3.5 3 16.67% Under 3.5 15 83.33%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 18 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 14 77.78% No Goal 4 22.22%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
0 8 7 3
0.00% 44.44% 38.89% 16.67%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 3 5 5 1 4
0.00% 0.00% 16.67% 27.78% 27.78% 5.56% 22.22%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
1 7 6 4 2 4 4 8
5.56% 38.89% 33.33% 22.22% 11.11% 22.22% 22.22% 44.44%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 8 44.44% 1 & UNDER 1.5 0 0.00%
X & OVER 1.5 6 33.33% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 4 22.22% 2 & UNDER 1.5 0 0.00%
1 & OVER 2.5 8 44.44% 1 & UNDER 2.5 0 0.00%
X & OVER 2.5 4 22.22% X & UNDER 2.5 2 11.11%
2 & OVER 2.5 3 16.67% 2 & UNDER 2.5 1 5.56%
1 & OVER 3.5 6 33.33% 1 & UNDER 3.5 2 11.11%
X & OVER 3.5 4 22.22% X & UNDER 3.5 2 11.11%
2 & OVER 3.5 0 0.00% 2 & UNDER 3.5 4 22.22%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 6 33.33% 1 & NO GOAL 2 11.11%
X & GOAL 6 33.33% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 2 11.11% 2 & NO GOAL 2 11.11%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 12 66.67% GOAL & UNDER 2.5 2 11.11%
GOAL & OVER 3.5 9 50.00% GOAL & UNDER 3.5 5 27.78%
GOAL & OVER 4.5 5 27.78% GOAL & UNDER 4.5 9 50.00%
NO GOAL & OVER 2.5 3 16.67% NO GOAL & UNDER 2.5 1 5.56%
NO GOAL & OVER 3.5 1 5.56% NO GOAL & UNDER 3.5 3 16.67%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 4 22.22%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 9 50.00% ΖΥΓΑ 9 50.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
6 - 5 9 - 4 8 - 4 11 - 1 6 - 8 7 - 6
14.67% 17.33% 16.00% 16.00% 18.67% 17.33%
4 - 3 5 - 1 7 - 3 8 - 0 2 - 7 7 - 4
13.73% 11.76% 19.61% 15.69% 17.65% 21.57%
2 - 2 4 - 3 1 - 1 3 - 1 4 - 1 0 - 2
16.67% 29.17% 8.33% 16.67% 20.83% 8.33%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
5 - 3 4 - 3 6 - 3 4 - 2 8 - 2 7 - 1 3 - 5 3 - 6 7 - 3
10.67% 9.33% 12.00% 8.00% 13.33% 10.67% 10.67% 12.00% 13.33%
4 - 1 2 - 2 3 - 1 4 - 1 6 - 2 5 - 0 0 - 4 2 - 6 7 - 1
9.80% 7.84% 7.84% 9.80% 15.69% 9.80% 7.84% 15.69% 15.69%
1 - 2 2 - 1 3 - 2 0 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 1 1 - 0 0 - 2
12.50% 12.50% 20.83% 4.17% 8.33% 12.50% 16.67% 4.17% 8.33%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 55.56%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4 22.22%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4 22.22%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 8 44.44% 1/X 1 5.56% 1/2 1 5.56%
X/1 0 0.00% X/X 4 22.22% X/2 0 0.00%
2/1 0 0.00% 2/X 1 5.56% 2/2 3 16.67%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 0 0 % 0-0 0 0 % 0-1 0 0 %
2-0 0 0 % 1-1 2 11.11 % 0-2 1 5.56 %
2-1 1 5.56 % 2-2 3 16.67 % 1-2 2 11.11 %
3-0 1 5.56 % 3-3 1 5.56 % 0-3 1 5.56 %
3-1 1 5.56 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 5.56 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 5.56 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 1 5.56 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 1 5.56 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 1 5.56 %
1-0 4 22.22 % 0-0 1 5.56 % 0-1 3 16.67 %
2-0 2 11.11 % 1-1 3 16.67 % 0-2 1 5.56 %
2-1 1 5.56 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 5.56 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 2 11.11 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 1 5.56 % 0-0 2 11.11 % 0-1 3 16.67 %
2-0 0 0 % 1-1 3 16.67 % 0-2 1 5.56 %
2-1 2 11.11 % 2-2 1 5.56 % 1-2 2 11.11 %
3-0 1 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 2 11.11 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ
17
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
11
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΚΤΟΣ
6
GOAL - GOAL
7
GOAL - GOAL ΕΝΤΟΣ
10