ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - Α Κίνας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
10 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 31 26 8 7 11 9 17 42-48 -6 13 5 3 5 4 9 22-19 13 3 4 6 5 8 20-29
8 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 31 26 8 7 11 19 7 20-22 -2 13 4 4 5 11 2 9 -9 13 4 3 6 8 5 11 -13
7 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 34 26 10 4 12 19 7 22-26 -4 13 6 2 5 10 3 13 -10 13 4 2 7 9 4 9 -16
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
11 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 6 6 1 3 2
I
I
Η
Η
Ν
I
2 4 11 -13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 02/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 1-1 1,87 3,30 3,20
2 09/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-0 5-0 1,33 4,40 5,70
3 18/03/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-1 1-1 1,85 3,25 3,30
4 31/03/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 0-0 1-2 2,50 3,25 2,25
5 07/04/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-1 1,52 3,65 4,60
6 15/04/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 1-0 3-0 1,85 3,05 3,50
7 21/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-3 2-5 2,25 3,05 2,65
8 29/04/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 1-1 2-1 3,60 3,60 1,68
9 06/05/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-0 1,52 3,60 4,70
10 12/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 0-0 0-1 1,91 3,25 3,15
11 19/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-2 2,75 3,20 2,10
12 17/07/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-1 1-2 2,20 3,10 2,65
13 21/07/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-0 1-2 2,85 3,20 2,05
14 29/07/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-0 1,85 3,25 3,30
15 01/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 3-0 3-0 1,83 3,30 3,35
16 04/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 1-1 2,25 3,25 2,50
17 11/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1-2 3-2 7,75 5,15 1,22
18 15/08/2018 - 14:35 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-2 1-3 1,95 3,15 3,20
19 18/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 3-1 5-2 1,95 3,40 2,95
20 26/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 0-1 2-2 2,00 3,50 2,70
21 02/09/2018 - 14:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-0 1-1 2,35 3,15 2,45
22 15/09/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-0 1,53 3,75 4,30
23 22/09/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 2-1 3-1 1,18 5,15 9,25
24 29/09/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-2 2-5 2,60 3,30 2,15
25 06/10/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-2 3-3 1,90 3,35 3,05
26 21/10/2018 - 10:30 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-1 1-1 1,18 5,25 8,50
27 27/10/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
3 18/03/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-1 1-1 1,85 3,25 3,30
4 31/03/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 0-0 1-2 2,50 3,25 2,25
6 15/04/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 1-0 3-0 1,85 3,05 3,50
8 29/04/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 1-1 2-1 3,60 3,60 1,68
10 12/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 0-0 0-1 1,91 3,25 3,15
11 19/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-2 2,75 3,20 2,10
13 21/07/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-0 1-2 2,85 3,20 2,05
15 01/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 3-0 3-0 1,83 3,30 3,35
16 04/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 1-1 2,25 3,25 2,50
17 11/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1-2 3-2 7,75 5,15 1,22
20 26/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 0-1 2-2 2,00 3,50 2,70
22 15/09/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-0 1,53 3,75 4,30
24 29/09/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-2 2-5 2,60 3,30 2,15
27 27/10/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
1 02/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 1-1 1,87 3,30 3,20
2 09/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-0 5-0 1,33 4,40 5,70
5 07/04/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-1 1,52 3,65 4,60
7 21/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-3 2-5 2,25 3,05 2,65
9 06/05/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-0 1,52 3,60 4,70
12 17/07/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-1 1-2 2,20 3,10 2,65
14 29/07/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-0 1,85 3,25 3,30
18 15/08/2018 - 14:35 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-2 1-3 1,95 3,15 3,20
19 18/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 3-1 5-2 1,95 3,40 2,95
21 02/09/2018 - 14:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-0 1-1 2,35 3,15 2,45
23 22/09/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 2-1 3-1 1,18 5,15 9,25
25 06/10/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-2 3-3 1,90 3,35 3,05
26 21/10/2018 - 10:30 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-1 1-1 1,18 5,25 8,50
28 02/11/2018 - 12:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 26 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 25 96.15% Under 1.5 1 3.85%
Over 2.5 17 65.38% Under 2.5 9 34.62%
Over 3.5 9 34.62% Under 3.5 17 65.38%
Over 4.5 6 23.08% Under 4.5 20 76.92%
Over 5.5 4 15.38% Under 5.5 22 84.62%
Over 6.5 3 11.54% Under 6.5 23 88.46%
Over 0.5 22 84.62% Under 0.5 4 15.38%
Over 1.5 11 42.31% Under 1.5 15 57.69%
Over 2.5 7 26.92% Under 2.5 19 73.08%
Over 3.5 2 7.69% Under 3.5 24 92.31%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 26 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 26 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 26 100.00%
Over 0.5 24 92.31% Under 0.5 2 7.69%
Over 1.5 13 50.00% Under 1.5 13 50.00%
Over 2.5 7 26.92% Under 2.5 19 73.08%
Over 3.5 2 7.69% Under 3.5 24 92.31%
Over 4.5 2 92.31% Under 4.5 24 92.31%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 26 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 26 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 18 69.23% No Goal 8 30.77%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
1 16 6 3
3.85% 61.54% 23.08% 11.54%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 1 8 8 3 2 4
0.00% 3.85% 30.77% 30.77% 11.54% 7.69% 15.38%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
4 11 4 7 2 11 6 7
15.38% 42.31% 15.38% 26.92% 7.69% 42.31% 23.08% 26.92%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 11 42.31% 1 & UNDER 1.5 0 0.00%
X & OVER 1.5 7 26.92% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 7 26.92% 2 & UNDER 1.5 1 3.85%
1 & OVER 2.5 9 34.62% 1 & UNDER 2.5 2 7.69%
X & OVER 2.5 2 7.69% X & UNDER 2.5 5 19.23%
2 & OVER 2.5 6 23.08% 2 & UNDER 2.5 2 7.69%
1 & OVER 3.5 4 15.38% 1 & UNDER 3.5 7 26.92%
X & OVER 3.5 2 7.69% X & UNDER 3.5 5 19.23%
2 & OVER 3.5 3 11.54% 2 & UNDER 3.5 5 19.23%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 5 19.23% 1 & NO GOAL 6 23.08%
X & GOAL 7 26.92% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 6 23.08% 2 & NO GOAL 2 7.69%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 13 50.00% GOAL & UNDER 2.5 5 19.23%
GOAL & OVER 3.5 8 30.77% GOAL & UNDER 3.5 10 38.46%
GOAL & OVER 4.5 5 19.23% GOAL & UNDER 4.5 13 50.00%
NO GOAL & OVER 2.5 4 15.38% NO GOAL & UNDER 2.5 4 15.38%
NO GOAL & OVER 3.5 1 3.85% NO GOAL & UNDER 3.5 7 26.92%
NO GOAL & OVER 4.5 1 3.85% NO GOAL & UNDER 4.5 7 26.92%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 14 53.85% ΖΥΓΑ 12 46.15%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
5 - 5 8 - 7 7 - 10 4 - 10 7 - 5 11 - 11
11.11% 16.67% 18.89% 15.56% 13.33% 24.44%
3 - 2 3 - 4 3 - 3 2 - 2 5 - 2 6 - 6
12.20% 17.07% 14.63% 9.76% 17.07% 29.27%
2 - 3 5 - 3 4 - 7 2 - 8 2 - 3 5 - 5
10.20% 16.33% 22.45% 20.41% 10.20% 20.41%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
2 - 3 5 - 3 6 - 6 4 - 6 4 - 5 3 - 9 5 - 3 3 - 5 10 - 8
5.56% 8.89% 13.33% 11.11% 10.00% 13.33% 8.89% 8.89% 20.00%
2 - 1 2 - 2 2 - 3 2 - 1 2 - 3 1 - 1 3 - 1 2 - 3 6 - 4
7.32% 9.76% 12.20% 7.32% 12.20% 4.88% 9.76% 12.20% 24.39%
0 - 2 3 - 1 4 - 3 2 - 5 2 - 2 2 - 8 2 - 2 1 - 2 4 - 4
4.08% 8.16% 14.29% 14.29% 8.16% 20.41% 8.16% 6.12% 16.33%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 38.46%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7 26.92%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 9 34.62%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 8 30.77% 1/X 1 3.85% 1/2 1 3.85%
X/1 2 7.69% X/X 2 7.69% X/2 3 11.54%
2/1 1 3.85% 2/X 4 15.38% 2/2 4 15.38%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 0 0 % 0-0 0 0 % 0-1 1 3.85 %
2-0 2 7.69 % 1-1 5 19.23 % 0-2 1 3.85 %
2-1 2 7.69 % 2-2 1 3.85 % 1-2 3 11.54 %
3-0 3 11.54 % 3-3 1 3.85 % 0-3 0 0 %
3-1 1 3.85 % 4-4 0 0 % 1-3 1 3.85 %
3-2 1 3.85 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 3.85 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 1 3.85 % 2-5 2 7.69 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 7 26.92 % 0-0 4 15.38 % 0-1 4 15.38 %
2-0 0 0 % 1-1 3 11.54 % 0-2 1 3.85 %
2-1 1 3.85 % 2-2 0 0 % 1-2 3 11.54 %
3-0 1 3.85 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 3.85 % 4-4 0 0 % 1-3 1 3.85 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 6 23.08 % 0-0 2 7.69 % 0-1 5 19.23 %
2-0 3 11.54 % 1-1 2 7.69 % 0-2 1 3.85 %
2-1 3 11.54 % 2-2 0 0 % 1-2 2 7.69 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 1 3.85 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 3.85 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ
4
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
5
OVER 2.5 ΕΝΤΟΣ
4
GOAL - GOAL
4
GOAL - GOAL ΕΚΤΟΣ
6
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3