ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - Α' ΚΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
8 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 24 18 7 3 8 7 11 27-28 -1 10 4 2 4 4 6 15-12 8 3 1 4 3 5 12-16
12 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 21 18 5 6 7 14 4 14-13 1 10 3 4 3 8 2 8 -6 8 2 2 4 6 2 6 -7
7 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 27 18 8 3 7 15 3 13-15 -2 10 4 2 4 9 1 7 -6 8 4 1 3 6 2 6 -9
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
6 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 10 6 3 1 2
Ν
Ν
I
Ν
Η
Η
2 4 11 -8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 02/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 1-1 1,87 3,30 3,20
2 09/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-0 5-0 1,33 4,40 5,70
3 18/03/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-1 1-1 1,85 3,25 3,30
4 31/03/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 0-0 1-2 2,50 3,25 2,25
5 07/04/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-1 1,52 3,65 4,60
6 15/04/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 1-0 3-0 1,85 3,05 3,50
7 21/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-3 2-5 2,25 3,05 2,65
8 29/04/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 1-1 2-1 3,60 3,60 1,68
9 06/05/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-0 1,52 3,60 4,70
10 12/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 0-0 0-1 1,91 3,25 3,15
11 19/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-2 2,75 3,20 2,10
12 17/07/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-1 1-2 2,20 3,10 2,65
13 21/07/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-0 1-2 2,85 3,20 2,05
14 29/07/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-0 1,85 3,25 3,30
15 01/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 3-0 3-0 1,83 3,30 3,35
16 04/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 1-1 2,25 3,25 2,50
17 11/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1-2 3-2 7,75 5,15 1,22
18 15/08/2018 - 14:35 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-2 1-3 1,95 3,15 3,20
19 18/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
20 26/08/2018 - 14:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - - - - -
21 02/09/2018 - 13:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
22 15/09/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
24 29/09/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
25 06/10/2018 - 13:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
26 21/10/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
27 27/10/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
3 18/03/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-1 1-1 1,85 3,25 3,30
4 31/03/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 0-0 1-2 2,50 3,25 2,25
6 15/04/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 1-0 3-0 1,85 3,05 3,50
8 29/04/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 1-1 2-1 3,60 3,60 1,68
10 12/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 0-0 0-1 1,91 3,25 3,15
11 19/05/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 0-2 2,75 3,20 2,10
13 21/07/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-0 1-2 2,85 3,20 2,05
15 01/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 3-0 3-0 1,83 3,30 3,35
16 04/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 1-1 2,25 3,25 2,50
17 11/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1-2 3-2 7,75 5,15 1,22
20 26/08/2018 - 14:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - - - - -
22 15/09/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
24 29/09/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
27 27/10/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
1 02/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 1-1 1,87 3,30 3,20
2 09/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-0 5-0 1,33 4,40 5,70
5 07/04/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-1 1,52 3,65 4,60
7 21/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-3 2-5 2,25 3,05 2,65
9 06/05/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-0 1,52 3,60 4,70
12 17/07/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-1 1-2 2,20 3,10 2,65
14 29/07/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 2-0 1,85 3,25 3,30
18 15/08/2018 - 14:35 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-2 1-3 1,95 3,15 3,20
19 18/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
21 02/09/2018 - 13:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
25 06/10/2018 - 13:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
26 21/10/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 18 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 17 94.44% Under 1.5 1 5.56%
Over 2.5 11 61.11% Under 2.5 7 38.89%
Over 3.5 4 22.22% Under 3.5 14 77.78%
Over 4.5 3 16.67% Under 4.5 15 83.33%
Over 5.5 1 5.56% Under 5.5 17 94.44%
Over 6.5 1 5.56% Under 6.5 17 94.44%
Over 0.5 15 83.33% Under 0.5 3 16.67%
Over 1.5 7 38.89% Under 1.5 11 61.11%
Over 2.5 4 22.22% Under 2.5 14 77.78%
Over 3.5 1 5.56% Under 3.5 17 94.44%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 18 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
Over 0.5 16 88.89% Under 0.5 2 11.11%
Over 1.5 7 38.89% Under 1.5 11 61.11%
Over 2.5 3 16.67% Under 2.5 15 83.33%
Over 3.5 1 5.56% Under 3.5 17 94.44%
Over 4.5 1 94.44% Under 4.5 17 94.44%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 11 61.11% No Goal 7 38.89%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
1 13 3 1
5.56% 72.22% 16.67% 5.56%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 1 6 7 1 2 1
0.00% 5.56% 33.33% 38.89% 5.56% 11.11% 5.56%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
3 8 3 4 2 9 4 3
16.67% 44.44% 16.67% 22.22% 11.11% 50.00% 22.22% 16.67%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 8 44.44% 1 & UNDER 1.5 0 0.00%
X & OVER 1.5 3 16.67% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 6 33.33% 2 & UNDER 1.5 1 5.56%
1 & OVER 2.5 6 33.33% 1 & UNDER 2.5 2 11.11%
X & OVER 2.5 0 0.00% X & UNDER 2.5 3 16.67%
2 & OVER 2.5 5 27.78% 2 & UNDER 2.5 2 11.11%
1 & OVER 3.5 2 11.11% 1 & UNDER 3.5 6 33.33%
X & OVER 3.5 0 0.00% X & UNDER 3.5 3 16.67%
2 & OVER 3.5 2 11.11% 2 & UNDER 3.5 5 27.78%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 3 16.67% 1 & NO GOAL 5 27.78%
X & GOAL 3 16.67% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 5 27.78% 2 & NO GOAL 2 11.11%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 8 44.44% GOAL & UNDER 2.5 3 16.67%
GOAL & OVER 3.5 3 16.67% GOAL & UNDER 3.5 8 44.44%
GOAL & OVER 4.5 2 11.11% GOAL & UNDER 4.5 9 50.00%
NO GOAL & OVER 2.5 3 16.67% NO GOAL & UNDER 2.5 4 22.22%
NO GOAL & OVER 3.5 1 5.56% NO GOAL & UNDER 3.5 6 33.33%
NO GOAL & OVER 4.5 1 5.56% NO GOAL & UNDER 4.5 6 33.33%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 11 61.11% ΖΥΓΑ 7 38.89%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
3 - 2 7 - 4 4 - 7 2 - 7 4 - 3 7 - 5
9.09% 20.00% 20.00% 16.36% 12.73% 21.82%
3 - 0 3 - 3 2 - 3 1 - 1 3 - 2 3 - 3
11.11% 22.22% 18.52% 7.41% 18.52% 22.22%
0 - 2 4 - 1 2 - 4 1 - 6 1 - 1 4 - 2
7.14% 17.86% 21.43% 25.00% 7.14% 21.43%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
2 - 2 3 - 1 5 - 3 3 - 4 2 - 4 1 - 6 3 - 2 1 - 3 7 - 3
7.27% 7.27% 14.55% 12.73% 10.91% 12.73% 9.09% 7.27% 18.18%
2 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 3 0 - 0 2 - 1 1 - 2 3 - 2
7.41% 11.11% 14.81% 7.41% 18.52% 0.00% 11.11% 11.11% 18.52%
0 - 2 1 - 0 3 - 1 2 - 3 0 - 1 1 - 6 1 - 1 0 - 1 4 - 1
7.14% 3.57% 14.29% 17.86% 3.57% 25.00% 7.14% 3.57% 17.86%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7 38.89%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 33.33%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 27.78%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 5 27.78% 1/X 1 5.56% 1/2 1 5.56%
X/1 2 11.11% X/X 1 5.56% X/2 3 16.67%
2/1 1 5.56% 2/X 1 5.56% 2/2 3 16.67%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 0 0 % 0-0 0 0 % 0-1 1 5.56 %
2-0 2 11.11 % 1-1 3 16.67 % 0-2 1 5.56 %
2-1 2 11.11 % 2-2 0 0 % 1-2 3 16.67 %
3-0 2 11.11 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 1 5.56 %
3-2 1 5.56 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 5.56 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 1 5.56 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 6 33.33 % 0-0 3 16.67 % 0-1 2 11.11 %
2-0 0 0 % 1-1 3 16.67 % 0-2 0 0 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 2 11.11 %
3-0 1 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 1 5.56 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 4 22.22 % 0-0 2 11.11 % 0-1 5 27.78 %
2-0 2 11.11 % 1-1 1 5.56 % 0-2 1 5.56 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 2 11.11 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 5.56 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ
4
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
3
GOAL - GOAL
3
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3