ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - Α Κίνας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
7 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 33 25 9 6 10 10 15 36-43 -7 12 6 4 2 5 7 21-16 13 3 2 8 5 8 15-27
15 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 27 25 5 12 8 21 4 9-18 -9 12 3 5 4 11 1 4 -6 13 2 7 4 10 3 5 -12
4 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 41 25 12 5 8 17 8 27-25 2 12 8 2 2 7 5 17 -10 13 4 3 6 10 3 10 -15
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
10 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 7 6 2 1 3
Ν
Ν
Η
I
Η
Η
2 4 8 -9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 02/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 1-1 1,87 3,30 3,20
2 10/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 0-1 0-2 3,90 3,90 1,57
3 18/03/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 0-1 2,15 3,25 2,65
4 31/03/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 0-0 4-2 2,80 3,15 2,10
5 08/04/2018 - 10:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 0-2 2,25 3,15 2,55
6 13/04/2018 - 13:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 3,15 3,40 1,85
7 22/04/2018 - 13:00 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-1 5-1 1,78 3,30 3,50
8 29/04/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 0-0 1-0 1,53 3,70 4,40
9 05/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-0 4-2 2,05 3,25 2,80
10 12/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 2-1 1,72 3,45 3,60
11 20/05/2018 - 13:00 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 2-1 1,91 3,30 3,10
12 18/07/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 0-0 1-0 1,73 3,30 3,75
13 22/07/2018 - 14:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1-1 2-2 2,45 3,45 2,20
14 28/07/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 2-2 2,55 3,20 2,25
15 01/08/2018 - 13:00 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1-1 3-1 1,65 3,50 3,90
16 04/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 1-1 2,25 3,25 2,50
17 11/08/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 2-0 1,25 4,75 7,00
18 15/08/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-1 1,50 3,85 4,50
19 19/08/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-0 4-1 2,00 3,40 2,75
20 26/08/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 0-3 1-3 1,63 3,50 3,95
21 02/09/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 2-1 1,05 7,25 15,00
22 15/09/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-1 1-1 2,25 3,30 2,45
23 22/09/2018 - 10:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1-0 2-1 2,05 3,25 2,80
24 30/09/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 2-0 3-1 2,00 3,40 2,80
25 06/10/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 0-1 1,65 3,55 3,85
26 20/10/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΙΑΝΖΙΝ - - 1,95 3,40 2,90
27 28/10/2018 - 09:30 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - - - - -
1 02/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 1-1 1,87 3,30 3,20
2 10/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 0-1 0-2 3,90 3,90 1,57
4 31/03/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 0-0 4-2 2,80 3,15 2,10
6 13/04/2018 - 13:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 3,15 3,40 1,85
8 29/04/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 0-0 1-0 1,53 3,70 4,40
10 12/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 2-1 1,72 3,45 3,60
12 18/07/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 0-0 1-0 1,73 3,30 3,75
14 28/07/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 2-2 2,55 3,20 2,25
18 15/08/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-1 1,50 3,85 4,50
20 26/08/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 0-3 1-3 1,63 3,50 3,95
22 15/09/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-1 1-1 2,25 3,30 2,45
24 30/09/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 2-0 3-1 2,00 3,40 2,80
26 20/10/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΙΑΝΖΙΝ - - 1,95 3,40 2,90
28 02/11/2018 - 12:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - - - - -
3 18/03/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 0-1 2,15 3,25 2,65
5 08/04/2018 - 10:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 0-2 2,25 3,15 2,55
7 22/04/2018 - 13:00 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-1 5-1 1,78 3,30 3,50
9 05/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-0 4-2 2,05 3,25 2,80
11 20/05/2018 - 13:00 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 2-1 1,91 3,30 3,10
13 22/07/2018 - 14:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1-1 2-2 2,45 3,45 2,20
15 01/08/2018 - 13:00 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1-1 3-1 1,65 3,50 3,90
16 04/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 1-1 2,25 3,25 2,50
17 11/08/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 2-0 1,25 4,75 7,00
19 19/08/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-0 4-1 2,00 3,40 2,75
21 02/09/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 2-1 1,05 7,25 15,00
23 22/09/2018 - 10:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1-0 2-1 2,05 3,25 2,80
25 06/10/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 0-1 1,65 3,55 3,85
27 28/10/2018 - 09:30 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 25 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 21 84.00% Under 1.5 4 16.00%
Over 2.5 15 60.00% Under 2.5 10 40.00%
Over 3.5 11 44.00% Under 3.5 14 56.00%
Over 4.5 4 16.00% Under 4.5 21 84.00%
Over 5.5 3 12.00% Under 5.5 22 88.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 25 100.00%
Over 0.5 15 60.00% Under 0.5 10 40.00%
Over 1.5 7 28.00% Under 1.5 18 72.00%
Over 2.5 4 16.00% Under 2.5 21 84.00%
Over 3.5 1 4.00% Under 3.5 24 96.00%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 25 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 25 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 25 100.00%
Over 0.5 25 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 15 60.00% Under 1.5 10 40.00%
Over 2.5 8 32.00% Under 2.5 17 68.00%
Over 3.5 2 8.00% Under 3.5 23 92.00%
Over 4.5 1 96.00% Under 4.5 24 96.00%
Over 5.5 1 4.00% Under 5.5 24 96.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 25 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 18 72.00% No Goal 7 28.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
4 10 11 0
16.00% 40.00% 44.00% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 4 6 4 7 1 3
0.00% 16.00% 24.00% 16.00% 28.00% 4.00% 12.00%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
10 8 3 4 0 10 7 8
40.00% 32.00% 12.00% 16.00% 0.00% 40.00% 28.00% 32.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 12 48.00% 1 & UNDER 1.5 2 8.00%
X & OVER 1.5 6 24.00% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 3 12.00% 2 & UNDER 1.5 2 8.00%
1 & OVER 2.5 11 44.00% 1 & UNDER 2.5 3 12.00%
X & OVER 2.5 3 12.00% X & UNDER 2.5 3 12.00%
2 & OVER 2.5 1 4.00% 2 & UNDER 2.5 4 16.00%
1 & OVER 3.5 7 28.00% 1 & UNDER 3.5 7 28.00%
X & OVER 3.5 3 12.00% X & UNDER 3.5 3 12.00%
2 & OVER 3.5 1 4.00% 2 & UNDER 3.5 4 16.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 11 44.00% 1 & NO GOAL 3 12.00%
X & GOAL 6 24.00% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 1 4.00% 2 & NO GOAL 4 16.00%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 15 60.00% GOAL & UNDER 2.5 3 12.00%
GOAL & OVER 3.5 11 44.00% GOAL & UNDER 3.5 7 28.00%
GOAL & OVER 4.5 4 16.00% GOAL & UNDER 4.5 14 56.00%
NO GOAL & OVER 2.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 2.5 7 28.00%
NO GOAL & OVER 3.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 3.5 7 28.00%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 7 28.00%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 9 36.00% ΖΥΓΑ 16 64.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
1 - 5 3 - 4 5 - 9 7 - 8 12 - 8 8 - 9
7.59% 8.86% 17.72% 18.99% 25.32% 21.52%
1 - 1 1 - 2 2 - 3 5 - 3 6 - 5 6 - 2
5.41% 8.11% 13.51% 21.62% 29.73% 21.62%
0 - 4 2 - 2 3 - 6 2 - 5 6 - 3 2 - 7
9.52% 9.52% 21.43% 16.67% 21.43% 21.43%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
1 - 3 0 - 2 3 - 4 5 - 4 2 - 7 5 - 6 10 - 6 3 - 3 7 - 8
5.06% 2.53% 8.86% 11.39% 11.39% 13.92% 20.25% 7.59% 18.99%
1 - 0 0 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 3 4 - 2 5 - 5 2 - 0 5 - 2
2.70% 2.70% 8.11% 8.11% 10.81% 16.22% 27.03% 5.41% 18.92%
0 - 3 0 - 1 2 - 2 3 - 3 1 - 4 1 - 4 5 - 1 1 - 3 2 - 6
7.14% 2.38% 9.52% 14.29% 11.90% 11.90% 14.29% 9.52% 19.05%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7 28.00%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 12 48.00%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 24.00%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 6 24.00% 1/X 1 4.00% 1/2 0 0.00%
X/1 8 32.00% X/X 2 8.00% X/2 2 8.00%
2/1 0 0.00% 2/X 3 12.00% 2/2 3 12.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 2 8.00 % 0-0 0 0 % 0-1 2 8.00 %
2-0 1 4.00 % 1-1 3 12.00 % 0-2 2 8.00 %
2-1 4 16.00 % 2-2 3 12.00 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 3 12.00 % 4-4 0 0 % 1-3 1 4.00 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 1 4.00 % 1-4 0 0 %
4-2 2 8.00 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 1 4.00 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 12.00 % 0-0 10 40.00 % 0-1 5 20.00 %
2-0 1 4.00 % 1-1 2 8.00 % 0-2 0 0 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 2 8.00 % 3-3 0 0 % 0-3 1 4.00 %
3-1 1 4.00 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 5 20.00 % 0-0 0 0 % 0-1 5 20.00 %
2-0 3 12.00 % 1-1 4 16.00 % 0-2 0 0 %
2-1 5 20.00 % 2-2 1 4.00 % 1-2 1 4.00 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 1 4.00 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
3
UNDER 3.5 ΕΚΤΟΣ
3
UNDER 1.5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΕΝΤΟΣ
8
GOAL - GOAL ΕΝΤΟΣ
5