ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - Α' ΚΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
6 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 26 19 7 5 7 8 11 28-34 -6 9 5 3 1 4 5 16-11 10 2 2 6 4 6 12-23
10 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 22 19 4 10 5 16 3 7-13 -6 9 2 5 2 9 0 2 -2 10 2 5 3 7 3 5 -11
6 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 30 19 9 3 7 12 7 21-21 0 9 6 1 2 4 5 14 -9 10 3 2 5 8 2 7 -12
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
14 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 5 6 1 2 3
Η
Ν
Η
I
Η
I
2 4 8 -13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 02/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 1-1 1,87 3,30 3,20
2 10/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 0-1 0-2 3,90 3,90 1,57
3 18/03/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 0-1 2,15 3,25 2,65
4 31/03/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 0-0 4-2 2,80 3,15 2,10
5 08/04/2018 - 10:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 0-2 2,25 3,15 2,55
6 13/04/2018 - 13:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 3,15 3,40 1,85
7 22/04/2018 - 13:00 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-1 5-1 1,78 3,30 3,50
8 29/04/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 0-0 1-0 1,53 3,70 4,40
9 05/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-0 4-2 2,05 3,25 2,80
10 12/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 2-1 1,72 3,45 3,60
11 20/05/2018 - 13:00 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 2-1 1,91 3,30 3,10
12 18/07/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 0-0 1-0 1,73 3,30 3,75
13 22/07/2018 - 14:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1-1 2-2 2,45 3,45 2,20
14 28/07/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 2-2 2,55 3,20 2,25
15 01/08/2018 - 13:00 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1-1 3-1 1,65 3,50 3,90
16 04/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 1-1 2,25 3,25 2,50
17 11/08/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 2-0 1,25 4,75 7,00
18 15/08/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-1 1,50 3,85 4,50
19 19/08/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-0 4-1 2,00 3,40 2,75
20 26/08/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - - - - -
21 02/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
22 15/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
23 22/09/2018 - 09:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
24 30/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
25 06/10/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
26 20/10/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
27 28/10/2018 - 08:30 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - - - - -
1 02/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-0 1-1 1,87 3,30 3,20
2 10/03/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 0-1 0-2 3,90 3,90 1,57
4 31/03/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 0-0 4-2 2,80 3,15 2,10
6 13/04/2018 - 13:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 3,15 3,40 1,85
8 29/04/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. 0-0 1-0 1,53 3,70 4,40
10 12/05/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 0-0 2-1 1,72 3,45 3,60
12 18/07/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 0-0 1-0 1,73 3,30 3,75
14 28/07/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 0-1 2-2 2,55 3,20 2,25
18 15/08/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-1 1,50 3,85 4,50
20 26/08/2018 - 14:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - - - - -
22 15/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - - - - -
24 30/09/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
26 20/10/2018 - 13:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - - - - -
3 18/03/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 0-1 2,15 3,25 2,65
5 08/04/2018 - 10:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 0-2 2,25 3,15 2,55
7 22/04/2018 - 13:00 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-1 5-1 1,78 3,30 3,50
9 05/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-0 4-2 2,05 3,25 2,80
11 20/05/2018 - 13:00 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 2-1 1,91 3,30 3,10
13 22/07/2018 - 14:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1-1 2-2 2,45 3,45 2,20
15 01/08/2018 - 13:00 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1-1 3-1 1,65 3,50 3,90
16 04/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-1 1-1 2,25 3,25 2,50
17 11/08/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 2-0 1,25 4,75 7,00
19 19/08/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3-0 4-1 2,00 3,40 2,75
21 02/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
23 22/09/2018 - 09:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
25 06/10/2018 - 13:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
27 28/10/2018 - 08:30 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 19 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 16 84.21% Under 1.5 3 15.79%
Over 2.5 11 57.89% Under 2.5 8 42.11%
Over 3.5 9 47.37% Under 3.5 10 52.63%
Over 4.5 4 21.05% Under 4.5 15 78.95%
Over 5.5 3 15.79% Under 5.5 16 84.21%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 19 100.00%
Over 0.5 11 57.89% Under 0.5 8 42.11%
Over 1.5 5 26.32% Under 1.5 14 73.68%
Over 2.5 3 15.79% Under 2.5 16 84.21%
Over 3.5 1 5.26% Under 3.5 18 94.74%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 19 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 19 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 19 100.00%
Over 0.5 19 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 12 63.16% Under 1.5 7 36.84%
Over 2.5 7 36.84% Under 2.5 12 63.16%
Over 3.5 2 10.53% Under 3.5 17 89.47%
Over 4.5 1 94.74% Under 4.5 18 94.74%
Over 5.5 1 5.26% Under 5.5 18 94.74%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 19 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 13 68.42% No Goal 6 31.58%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
3 7 9 0
15.79% 36.84% 47.37% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 3 5 2 5 1 3
0.00% 15.79% 26.32% 10.53% 26.32% 5.26% 15.79%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
8 6 2 3 0 7 5 7
42.11% 31.58% 10.53% 15.79% 0.00% 36.84% 26.32% 36.84%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 9 47.37% 1 & UNDER 1.5 2 10.53%
X & OVER 1.5 5 26.32% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 2 10.53% 2 & UNDER 1.5 1 5.26%
1 & OVER 2.5 8 42.11% 1 & UNDER 2.5 3 15.79%
X & OVER 2.5 3 15.79% X & UNDER 2.5 2 10.53%
2 & OVER 2.5 0 0.00% 2 & UNDER 2.5 3 15.79%
1 & OVER 3.5 6 31.58% 1 & UNDER 3.5 5 26.32%
X & OVER 3.5 3 15.79% X & UNDER 3.5 2 10.53%
2 & OVER 3.5 0 0.00% 2 & UNDER 3.5 3 15.79%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 8 42.11% 1 & NO GOAL 3 15.79%
X & GOAL 5 26.32% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 0 0.00% 2 & NO GOAL 3 15.79%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 11 57.89% GOAL & UNDER 2.5 2 10.53%
GOAL & OVER 3.5 9 47.37% GOAL & UNDER 3.5 4 21.05%
GOAL & OVER 4.5 4 21.05% GOAL & UNDER 4.5 9 47.37%
NO GOAL & OVER 2.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 2.5 6 31.58%
NO GOAL & OVER 3.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 3.5 6 31.58%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 6 31.58%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 6 31.58% ΖΥΓΑ 13 68.42%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
1 - 3 3 - 3 3 - 7 4 - 7 10 - 8 7 - 6
6.45% 9.68% 16.13% 17.74% 29.03% 20.97%
1 - 0 1 - 1 0 - 1 4 - 3 5 - 5 5 - 1
3.70% 7.41% 3.70% 25.93% 37.04% 22.22%
0 - 3 2 - 2 3 - 6 0 - 4 5 - 3 2 - 5
8.57% 11.43% 25.71% 11.43% 22.86% 20.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
1 - 3 0 - 0 3 - 3 3 - 3 0 - 6 4 - 5 8 - 6 3 - 3 6 - 5
6.45% 0.00% 9.68% 9.68% 9.68% 14.52% 22.58% 9.68% 17.74%
1 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 2 4 - 2 4 - 5 2 - 0 4 - 1
3.70% 0.00% 7.41% 0.00% 7.41% 22.22% 33.33% 7.41% 18.52%
0 - 3 0 - 0 2 - 2 3 - 3 0 - 4 0 - 3 4 - 1 1 - 3 2 - 4
8.57% 0.00% 11.43% 17.14% 11.43% 8.57% 14.29% 11.43% 17.14%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 26.32%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 52.63%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4 21.05%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 4 21.05% 1/X 1 5.26% 1/2 0 0.00%
X/1 7 36.84% X/X 2 10.53% X/2 1 5.26%
2/1 0 0.00% 2/X 2 10.53% 2/2 2 10.53%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 2 10.53 % 0-0 0 0 % 0-1 1 5.26 %
2-0 1 5.26 % 1-1 2 10.53 % 0-2 2 10.53 %
2-1 2 10.53 % 2-2 3 15.79 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 2 10.53 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 1 5.26 % 1-4 0 0 %
4-2 2 10.53 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 1 5.26 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 2 10.53 % 0-0 8 42.11 % 0-1 4 21.05 %
2-0 0 0 % 1-1 2 10.53 % 0-2 0 0 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 2 10.53 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 5.26 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 15.79 % 0-0 0 0 % 0-1 4 21.05 %
2-0 3 15.79 % 1-1 2 10.53 % 0-2 0 0 %
2-1 4 21.05 % 2-2 1 5.26 % 1-2 1 5.26 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 1 5.26 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
8
ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
3
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
7
UNDER 1.5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΕΝΤΟΣ
9
OVER 1.5 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3