ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - Α' ΚΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
4 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 36 18 11 3 4 5 13 47-21 26 9 7 1 1 3 6 28-7 9 4 2 3 2 7 19-14
3 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 33 18 9 6 3 15 3 17-10 7 9 6 2 1 7 2 11 -4 9 3 4 2 8 1 6 -6
3 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 35 18 10 5 3 10 8 30-11 19 9 6 2 1 5 4 17 -3 9 4 3 2 5 4 13 -8
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
2 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 15 6 5 0 1
Ν
Ν
Η
Ν
Ν
Ν
0 6 24 -5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 02/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 3-2 4-5 1,52 3,90 4,25
2 09/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-0 5-0 1,33 4,40 5,70
3 18/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 1-0 1-0 1,16 5,40 9,25
4 30/03/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 0-1 2,75 3,40 2,02
5 08/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-0 1-0 1,75 3,45 3,40
6 13/04/2018 - 13:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 3,15 3,40 1,85
7 22/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 2,35 3,15 2,45
8 28/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 1-0 1,52 3,80 4,40
9 05/05/2018 - 10:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 2-0 3-0 6,00 3,90 1,37
10 12/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 1-2 2-2 1,72 3,50 3,60
11 20/05/2018 - 10:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 2-0 2-0 3,10 3,20 1,93
12 18/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 2-0 4-0 1,20 5,00 8,00
13 29/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 2-0 5-0 1,17 5,25 9,25
14 02/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-2 0-3 5,15 4,05 1,40
15 05/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1-1 2-4 4,25 3,75 1,55
16 11/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1-2 3-2 7,75 5,15 1,22
17 15/08/2018 - 15:00 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-1 0-5 8,00 5,25 1,20
18 19/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΙΑΝΖΙΝ 1-0 5-0 1,08 6,75 13,5
19 25/08/2018 - 14:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
20 02/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
21 14/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
22 22/09/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
23 29/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - - - - -
24 06/10/2018 - 13:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
25 20/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - - - - -
26 28/10/2018 - 08:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
27 03/11/2018 - 12:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - - - - -
28 07/11/2018 - 12:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
29 11/11/2018 - 08:00 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - - - - -
30 12/11/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - 2,00 3,40 2,80
1 02/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 3-2 4-5 1,52 3,90 4,25
2 09/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-0 5-0 1,33 4,40 5,70
3 18/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 1-0 1-0 1,16 5,40 9,25
5 08/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-0 1-0 1,75 3,45 3,40
8 28/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 1-0 1,52 3,80 4,40
10 12/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 1-2 2-2 1,72 3,50 3,60
12 18/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 2-0 4-0 1,20 5,00 8,00
13 29/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ 2-0 5-0 1,17 5,25 9,25
18 19/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΙΑΝΖΙΝ 1-0 5-0 1,08 6,75 13,5
20 02/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - - - - -
21 14/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
23 29/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - - - - -
25 20/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - - - - -
27 03/11/2018 - 12:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - - - - -
29 11/11/2018 - 08:00 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - - - - -
4 30/03/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 0-1 2,75 3,40 2,02
6 13/04/2018 - 13:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 3,15 3,40 1,85
7 22/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 2,35 3,15 2,45
9 05/05/2018 - 10:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 2-0 3-0 6,00 3,90 1,37
11 20/05/2018 - 10:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 2-0 2-0 3,10 3,20 1,93
14 02/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-2 0-3 5,15 4,05 1,40
15 05/08/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1-1 2-4 4,25 3,75 1,55
16 11/08/2018 - 13:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1-2 3-2 7,75 5,15 1,22
17 15/08/2018 - 15:00 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-1 0-5 8,00 5,25 1,20
19 25/08/2018 - 14:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
22 22/09/2018 - 13:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
24 06/10/2018 - 13:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
26 28/10/2018 - 08:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
28 07/11/2018 - 12:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
30 12/11/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - 2,00 3,40 2,80
OVER/UNDER
Over 0.5 18 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 14 77.78% Under 1.5 4 22.22%
Over 2.5 13 72.22% Under 2.5 5 27.78%
Over 3.5 11 61.11% Under 3.5 7 38.89%
Over 4.5 7 38.89% Under 4.5 11 61.11%
Over 5.5 2 11.11% Under 5.5 16 88.89%
Over 6.5 1 5.56% Under 6.5 17 94.44%
Over 0.5 13 72.22% Under 0.5 5 27.78%
Over 1.5 9 50.00% Under 1.5 9 50.00%
Over 2.5 3 16.67% Under 2.5 15 83.33%
Over 3.5 1 5.56% Under 3.5 17 94.44%
Over 4.5 1 5.56% Under 4.5 17 94.44%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
Over 0.5 15 83.33% Under 0.5 3 16.67%
Over 1.5 10 55.56% Under 1.5 8 44.44%
Over 2.5 8 44.44% Under 2.5 10 55.56%
Over 3.5 7 38.89% Under 3.5 11 61.11%
Over 4.5 1 94.44% Under 4.5 17 94.44%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 18 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 18 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 6 33.33% No Goal 12 66.67%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
4 3 10 1
22.22% 16.67% 55.56% 5.56%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 4 1 2 4 5 2
0.00% 22.22% 5.56% 11.11% 22.22% 27.78% 11.11%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
5 4 6 3 3 5 2 8
27.78% 22.22% 33.33% 16.67% 16.67% 27.78% 11.11% 44.44%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 7 38.89% 1 & UNDER 1.5 3 16.67%
X & OVER 1.5 3 16.67% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 4 22.22% 2 & UNDER 1.5 1 5.56%
1 & OVER 2.5 6 33.33% 1 & UNDER 2.5 4 22.22%
X & OVER 2.5 3 16.67% X & UNDER 2.5 0 0.00%
2 & OVER 2.5 4 22.22% 2 & UNDER 2.5 1 5.56%
1 & OVER 3.5 5 27.78% 1 & UNDER 3.5 5 27.78%
X & OVER 3.5 3 16.67% X & UNDER 3.5 0 0.00%
2 & OVER 3.5 3 16.67% 2 & UNDER 3.5 2 11.11%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 1 5.56% 1 & NO GOAL 9 50.00%
X & GOAL 3 16.67% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 2 11.11% 2 & NO GOAL 3 16.67%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 6 33.33% GOAL & UNDER 2.5 0 0.00%
GOAL & OVER 3.5 6 33.33% GOAL & UNDER 3.5 0 0.00%
GOAL & OVER 4.5 3 16.67% GOAL & UNDER 4.5 3 16.67%
NO GOAL & OVER 2.5 7 38.89% NO GOAL & UNDER 2.5 5 27.78%
NO GOAL & OVER 3.5 5 27.78% NO GOAL & UNDER 3.5 7 38.89%
NO GOAL & OVER 4.5 4 22.22% NO GOAL & UNDER 4.5 8 44.44%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 12 66.67% ΖΥΓΑ 6 33.33%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
5 - 3 6 - 5 6 - 2 7 - 2 13 - 2 10 - 7
11.76% 16.18% 11.76% 13.24% 22.06% 25.00%
5 - 2 3 - 1 3 - 1 4 - 1 7 - 1 6 - 1
20.00% 11.43% 11.43% 14.29% 22.86% 20.00%
0 - 1 3 - 4 3 - 1 3 - 1 6 - 1 4 - 6
3.03% 21.21% 12.12% 12.12% 21.21% 30.30%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
3 - 3 3 - 2 5 - 3 2 - 1 5 - 2 6 - 1 11 - 1 4 - 2 8 - 6
8.82% 7.35% 11.76% 4.41% 10.29% 10.29% 17.65% 8.82% 20.59%
3 - 2 3 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 4 - 0 6 - 1 3 - 1 4 - 0
14.29% 8.57% 8.57% 8.57% 5.71% 11.43% 20.00% 11.43% 11.43%
0 - 1 0 - 2 3 - 2 0 - 0 4 - 1 2 - 1 5 - 0 1 - 1 4 - 6
3.03% 6.06% 15.15% 0.00% 15.15% 9.09% 15.15% 6.06% 30.30%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 8 44.44%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 33.33%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4 22.22%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 7 38.89% 1/X 0 0.00% 1/2 1 5.56%
X/1 2 11.11% X/X 2 11.11% X/2 2 11.11%
2/1 1 5.56% 2/X 1 5.56% 2/2 2 11.11%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 3 16.67 % 0-0 0 0 % 0-1 1 5.56 %
2-0 1 5.56 % 1-1 0 0 % 0-2 0 0 %
2-1 0 0 % 2-2 3 16.67 % 1-2 0 0 %
3-0 1 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 1 5.56 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 5.56 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 5.56 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 1 5.56 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 3 16.67 % 0-5 1 5.56 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 1 5.56 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 16.67 % 0-0 5 27.78 % 0-1 1 5.56 %
2-0 4 22.22 % 1-1 1 5.56 % 0-2 1 5.56 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 2 11.11 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 5.56 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 16.67 % 0-0 3 16.67 % 0-1 2 11.11 %
2-0 2 11.11 % 1-1 0 0 % 0-2 0 0 %
2-1 0 0 % 2-2 2 11.11 % 1-2 0 0 %
3-0 1 5.56 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 2 11.11 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 5.56 % 0-4 1 5.56 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 5.56 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΣ
3
ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
8
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
8
OVER 2.5
7
OVER 2.5 ΕΝΤΟΣ
4
OVER 2.5 ΕΚΤΟΣ
4
OVER 3.5
4
OVER 3.5 ΕΝΤΟΣ
4
OVER 3.5 ΕΚΤΟΣ
3
OVER 1.5 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
4
ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΚΟΛ
3
NO GOAL ΕΝΤΟΣ
3
4 ΕΩΣ 6 GOAL
4
4 ΕΩΣ 6 GOAL ΕΝΤΟΣ
4
4 ΕΩΣ 6 GOAL ΕΚΤΟΣ
3
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΕΝΤΟΣ
3