ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - Α' ΚΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
5 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 18 11 5 3 3 5 6 19-16 3 6 4 1 1 3 3 14-7 5 1 2 2 2 3 5-9
10 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 14 11 3 5 3 9 2 6-8 -2 6 3 2 1 4 2 6 -4 5 0 3 2 5 0 0 -4
6 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 17 11 4 5 2 7 4 13-8 5 6 3 2 1 4 2 8 -3 5 1 3 1 3 2 5 -5
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
14 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 6 6 1 3 2
Η
I
Η
Ν
I
I
2 4 7 -11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 02/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 3-2 4-5 1,52 3,90 4,25
2 09/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-0 5-0 1,33 4,40 5,70
3 18/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ 1-0 1-0 1,16 5,40 9,25
4 30/03/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 0-1 2,75 3,40 2,02
5 08/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-0 1-0 1,75 3,45 3,40
6 13/04/2018 - 13:00 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 3,15 3,40 1,85
7 22/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 2,35 3,15 2,45
8 28/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 1-0 1,52 3,80 4,40
9 05/05/2018 - 10:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 2-0 3-0 6,00 3,90 1,37
10 12/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΧΕΜΠΕΪ ΖΧ. 1-2 2-2 1,72 3,50 3,60
11 20/05/2018 - 10:30 ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 2-0 2-0 3,10 3,20 1,93
12 18/07/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ - - - - -
13 21/07/2018 - 13:35 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
14 29/07/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
15 02/08/2018 - 13:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
16 05/08/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
17 11/08/2018 - 12:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
18 15/08/2018 - 14:00 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
19 19/08/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
20 25/08/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
21 02/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧ. - - - - -
22 14/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
24 29/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡ. - - - - -
25 06/10/2018 - 13:35 ΧΕΜΠΕΪ ΖΧ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
26 20/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ - - - - -
27 28/10/2018 - 08:30 ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
28 03/11/2018 - 12:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - - - - -
1 02/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 3-2 4-5 1,52 3,90 4,25
2 09/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 0-0 5-0 1,33 4,40 5,70
3 18/03/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ 1-0 1-0 1,16 5,40 9,25
5 08/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 1-0 1-0 1,75 3,45 3,40
8 28/04/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 0-0 1-0 1,52 3,80 4,40
10 12/05/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΧΕΜΠΕΪ ΖΧ. 1-2 2-2 1,72 3,50 3,60
12 18/07/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ - - - - -
14 29/07/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
19 19/08/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΙΑΝΖΙΝ - - - - -
21 02/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧ. - - - - -
22 14/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
24 29/09/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡ. - - - - -
26 20/10/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ - - - - -
28 03/11/2018 - 12:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - - - - -
4 30/03/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 0-1 2,75 3,40 2,02
6 13/04/2018 - 13:00 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 3,15 3,40 1,85
7 22/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 0-0 2-2 2,35 3,15 2,45
9 05/05/2018 - 10:30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 2-0 3-0 6,00 3,90 1,37
11 20/05/2018 - 10:30 ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 2-0 2-0 3,10 3,20 1,93
13 21/07/2018 - 13:35 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
15 02/08/2018 - 13:35 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
16 05/08/2018 - 13:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
17 11/08/2018 - 12:00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
18 15/08/2018 - 14:00 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
20 25/08/2018 - 13:35 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
25 06/10/2018 - 13:35 ΧΕΜΠΕΪ ΖΧ. - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
27 28/10/2018 - 08:30 ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 11 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 7 63.64% Under 1.5 4 36.36%
Over 2.5 6 54.55% Under 2.5 5 45.45%
Over 3.5 5 45.45% Under 3.5 6 54.55%
Over 4.5 2 18.18% Under 4.5 9 81.82%
Over 5.5 1 9.09% Under 5.5 10 90.91%
Over 6.5 1 9.09% Under 6.5 10 90.91%
Over 0.5 6 54.55% Under 0.5 5 45.45%
Over 1.5 4 36.36% Under 1.5 7 63.64%
Over 2.5 2 18.18% Under 2.5 9 81.82%
Over 3.5 1 9.09% Under 3.5 10 90.91%
Over 4.5 1 9.09% Under 4.5 10 90.91%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 11 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 11 100.00%
Over 0.5 8 72.73% Under 0.5 3 27.27%
Over 1.5 4 36.36% Under 1.5 7 63.64%
Over 2.5 4 36.36% Under 2.5 7 63.64%
Over 3.5 4 36.36% Under 3.5 7 63.64%
Over 4.5 1 90.91% Under 4.5 10 90.91%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 11 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 11 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 4 36.36% No Goal 7 63.64%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
4 2 4 1
36.36% 18.18% 36.36% 9.09%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 4 1 1 3 1 1
0.00% 36.36% 9.09% 9.09% 27.27% 9.09% 9.09%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
5 2 2 2 3 4 0 4
45.45% 18.18% 18.18% 18.18% 27.27% 36.36% 0.00% 36.36%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 3 27.27% 1 & UNDER 1.5 3 27.27%
X & OVER 1.5 3 27.27% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 1 9.09% 2 & UNDER 1.5 1 9.09%
1 & OVER 2.5 2 18.18% 1 & UNDER 2.5 4 36.36%
X & OVER 2.5 3 27.27% X & UNDER 2.5 0 0.00%
2 & OVER 2.5 1 9.09% 2 & UNDER 2.5 1 9.09%
1 & OVER 3.5 1 9.09% 1 & UNDER 3.5 5 45.45%
X & OVER 3.5 3 27.27% X & UNDER 3.5 0 0.00%
2 & OVER 3.5 1 9.09% 2 & UNDER 3.5 1 9.09%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 0 0.00% 1 & NO GOAL 6 54.55%
X & GOAL 3 27.27% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 1 9.09% 2 & NO GOAL 1 9.09%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 4 36.36% GOAL & UNDER 2.5 0 0.00%
GOAL & OVER 3.5 4 36.36% GOAL & UNDER 3.5 0 0.00%
GOAL & OVER 4.5 1 9.09% GOAL & UNDER 4.5 3 27.27%
NO GOAL & OVER 2.5 2 18.18% NO GOAL & UNDER 2.5 5 45.45%
NO GOAL & OVER 3.5 1 9.09% NO GOAL & UNDER 3.5 6 54.55%
NO GOAL & OVER 4.5 1 9.09% NO GOAL & UNDER 4.5 6 54.55%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 7 63.64% ΖΥΓΑ 4 36.36%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
2 - 3 2 - 3 2 - 2 3 - 2 7 - 2 3 - 4
14.29% 14.29% 11.43% 14.29% 25.71% 20.00%
2 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 1
19.05% 14.29% 14.29% 14.29% 19.05% 19.05%
0 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 1 4 - 1 0 - 3
7.14% 14.29% 7.14% 14.29% 35.71% 21.43%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
1 - 3 2 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 3 - 1 6 - 1 2 - 2 2 - 3
11.43% 8.57% 8.57% 5.71% 8.57% 11.43% 20.00% 11.43% 14.29%
1 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 3 - 1 1 - 1 2 - 0
14.29% 9.52% 9.52% 9.52% 9.52% 9.52% 19.05% 9.52% 9.52%
0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 1 0 - 3
7.14% 7.14% 7.14% 0.00% 7.14% 14.29% 21.43% 14.29% 21.43%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 45.45%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 45.45%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1 9.09%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 4 36.36% 1/X 0 0.00% 1/2 1 9.09%
X/1 2 18.18% X/X 2 18.18% X/2 1 9.09%
2/1 0 0.00% 2/X 1 9.09% 2/2 0 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 3 27.27 % 0-0 0 0 % 0-1 1 9.09 %
2-0 1 9.09 % 1-1 0 0 % 0-2 0 0 %
2-1 0 0 % 2-2 3 27.27 % 1-2 0 0 %
3-0 1 9.09 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 9.09 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 1 9.09 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 2 18.18 % 0-0 5 45.45 % 0-1 0 0 %
2-0 2 18.18 % 1-1 0 0 % 0-2 0 0 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 1 9.09 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 9.09 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 27.27 % 0-0 3 27.27 % 0-1 1 9.09 %
2-0 0 0 % 1-1 0 0 % 0-2 0 0 %
2-1 0 0 % 2-2 2 18.18 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 1 9.09 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 9.09 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ
3
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
4
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
5
OVER 1.5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3