ΜΠΕΡΚΑΝΕ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
9 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 41 30 11 8 11 15 15 36-34 2 15 7 4 4 7 8 20-16 15 4 4 7 8 7 16-18
8 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 40 30 9 13 8 27 3 19-17 2 15 5 6 4 12 3 12 -10 15 4 7 4 15 0 7 -7
9 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 37 30 8 13 9 28 2 17-17 0 15 4 9 2 14 1 8 -6 15 4 4 7 14 1 9 -11
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
10 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 7 6 2 1 3
Ν
Η
I
Η
Ν
Η
2 4 9 -9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 09/09/2017 - 18:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΙΤΤΙΧΑΝΤ 0-1 0-3 - - -
2 17/09/2017 - 18:00 ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1-0 3-0 - - -
3 23/09/2017 - 18:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ 1-0 1-0 - - -
4 29/09/2017 - 18:00 ΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-1 1-1 - - -
5 27/10/2017 - 19:00 ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΝΤ ΖΕΜ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-0 1-1 - - -
6 17/11/2017 - 19:00 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ Ζ. - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1-1 1-2 - - -
7 25/11/2017 - 17:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ 1-1 1-2 1,98 2,60 3,85
8 02/12/2017 - 17:00 ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-1 1-1 - - -
9 11/12/2017 - 19:00 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1-0 1-3 - - -
10 16/12/2017 - 16:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΡΑΣΙΝΓΚ ΑΘΛΕΤΙΚ 3-0 4-0 1,67 3,00 4,70
11 20/12/2017 - 16:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. 0-1 0-1 2,00 3,00 3,15
12 24/12/2017 - 19:00 ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡ. - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-0 1-0 - - -
13 27/12/2017 - 16:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΡΑΖΑ ΚΑΖ. ΑΘΛ. 1-0 1-0 2,90 2,55 2,45
14 30/12/2017 - 17:00 ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-1 0-2 2,40 2,75 2,65
15 04/01/2018 - 16:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΒΙΝΤΑΔ ΚΑΖ. 1-1 2-1 1,95 2,70 3,70
16 14/02/2018 - 19:00 ΙΤΤΙΧΑΝΤ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 2-0 2-1 2,35 2,65 2,85
17 24/02/2018 - 16:00 ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-0 1-0 - - -
18 28/02/2018 - 19:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ 0-0 1-1 2,25 2,80 2,85
19 03/03/2018 - 19:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ 2-1 2-1 1,60 2,90 5,40
20 11/03/2018 - 19:00 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-0 0-0 1,87 2,70 4,00
21 29/03/2018 - 20:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΝΤ ΖΕΜ 0-0 0-0 1,60 3,00 5,00
22 02/04/2018 - 21:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ Ζ. 0-0 0-0 2,35 2,65 2,80
23 14/04/2018 - 20:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ 0-1 2-1 1,93 2,75 3,70
24 22/04/2018 - 18:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 0-2 2-3 2,20 2,60 3,20
25 25/04/2018 - 21:00 ΒΙΝΤΑΔ ΚΑΖ. - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1-1 2-1 2,10 2,90 3,00
26 29/04/2018 - 18:00 ΡΑΣΙΝΓΚ ΑΘΛΕΤΙΚ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-2 1-3 4,25 2,90 1,75
27 02/05/2018 - 20:00 ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-0 1-0 1,75 3,00 4,00
28 09/05/2018 - 18:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡ. 1-1 1-1 1,80 2,90 4,00
29 12/05/2018 - 21:00 ΡΑΖΑ ΚΑΖ. ΑΘΛ. - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1-0 2-1 1,72 3,05 4,10
30 21/05/2018 - 01:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ 2-1 3-2 1,72 3,10 4,00
1 09/09/2017 - 18:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΙΤΤΙΧΑΝΤ 0-1 0-3 - - -
3 23/09/2017 - 18:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ 1-0 1-0 - - -
7 25/11/2017 - 17:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ 1-1 1-2 1,98 2,60 3,85
10 16/12/2017 - 16:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΡΑΣΙΝΓΚ ΑΘΛΕΤΙΚ 3-0 4-0 1,67 3,00 4,70
11 20/12/2017 - 16:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. 0-1 0-1 2,00 3,00 3,15
13 27/12/2017 - 16:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΡΑΖΑ ΚΑΖ. ΑΘΛ. 1-0 1-0 2,90 2,55 2,45
15 04/01/2018 - 16:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΒΙΝΤΑΔ ΚΑΖ. 1-1 2-1 1,95 2,70 3,70
18 28/02/2018 - 19:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ 0-0 1-1 2,25 2,80 2,85
19 03/03/2018 - 19:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ 2-1 2-1 1,60 2,90 5,40
21 29/03/2018 - 20:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΝΤ ΖΕΜ 0-0 0-0 1,60 3,00 5,00
22 02/04/2018 - 21:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ Ζ. 0-0 0-0 2,35 2,65 2,80
23 14/04/2018 - 20:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ 0-1 2-1 1,93 2,75 3,70
24 22/04/2018 - 18:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 0-2 2-3 2,20 2,60 3,20
28 09/05/2018 - 18:30 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡ. 1-1 1-1 1,80 2,90 4,00
30 21/05/2018 - 01:00 ΜΠΕΡΚΑΝΕ - ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ 2-1 3-2 1,72 3,10 4,00
2 17/09/2017 - 18:00 ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1-0 3-0 - - -
4 29/09/2017 - 18:00 ΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-1 1-1 - - -
5 27/10/2017 - 19:00 ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΝΤ ΖΕΜ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-0 1-1 - - -
6 17/11/2017 - 19:00 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ Ζ. - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1-1 1-2 - - -
8 02/12/2017 - 17:00 ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-1 1-1 - - -
9 11/12/2017 - 19:00 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1-0 1-3 - - -
12 24/12/2017 - 19:00 ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡ. - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-0 1-0 - - -
14 30/12/2017 - 17:00 ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-1 0-2 2,40 2,75 2,65
16 14/02/2018 - 19:00 ΙΤΤΙΧΑΝΤ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 2-0 2-1 2,35 2,65 2,85
17 24/02/2018 - 16:00 ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-0 1-0 - - -
20 11/03/2018 - 19:00 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-0 0-0 1,87 2,70 4,00
25 25/04/2018 - 21:00 ΒΙΝΤΑΔ ΚΑΖ. - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1-1 2-1 2,10 2,90 3,00
26 29/04/2018 - 18:00 ΡΑΣΙΝΓΚ ΑΘΛΕΤΙΚ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-2 1-3 4,25 2,90 1,75
27 02/05/2018 - 20:00 ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 0-0 1-0 1,75 3,00 4,00
29 12/05/2018 - 21:00 ΡΑΖΑ ΚΑΖ. ΑΘΛ. - ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1-0 2-1 1,72 3,05 4,10
OVER/UNDER
Over 0.5 27 90.00% Under 0.5 3 10.00%
Over 1.5 21 70.00% Under 1.5 9 30.00%
Over 2.5 15 50.00% Under 2.5 15 50.00%
Over 3.5 5 16.67% Under 3.5 25 83.33%
Over 4.5 2 6.67% Under 4.5 28 93.33%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 30 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 30 100.00%
Over 0.5 22 73.33% Under 0.5 8 26.67%
Over 1.5 11 36.67% Under 1.5 19 63.33%
Over 2.5 3 10.00% Under 2.5 27 90.00%
Over 3.5 0 0.00% Under 3.5 30 100.00%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 30 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 30 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 30 100.00%
Over 0.5 22 73.33% Under 0.5 8 26.67%
Over 1.5 10 33.33% Under 1.5 20 66.67%
Over 2.5 2 6.67% Under 2.5 28 93.33%
Over 3.5 0 0.00% Under 3.5 30 100.00%
Over 4.5 0 100.00% Under 4.5 30 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 30 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 30 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 17 56.67% No Goal 13 43.33%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
9 16 5 0
30.00% 53.33% 16.67% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
3 6 6 10 3 2 0
10.00% 20.00% 20.00% 33.33% 10.00% 6.67% 0.00%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
8 11 8 3 8 12 8 2
26.67% 36.67% 26.67% 10.00% 26.67% 40.00% 26.67% 6.67%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 9 30.00% 1 & UNDER 1.5 5 16.67%
X & OVER 1.5 5 16.67% X & UNDER 1.5 3 10.00%
2 & OVER 1.5 7 23.33% 2 & UNDER 1.5 1 3.33%
1 & OVER 2.5 9 30.00% 1 & UNDER 2.5 5 16.67%
X & OVER 2.5 0 0.00% X & UNDER 2.5 8 26.67%
2 & OVER 2.5 6 20.00% 2 & UNDER 2.5 2 6.67%
1 & OVER 3.5 2 6.67% 1 & UNDER 3.5 12 40.00%
X & OVER 3.5 0 0.00% X & UNDER 3.5 8 26.67%
2 & OVER 3.5 3 10.00% 2 & UNDER 3.5 5 16.67%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 7 23.33% 1 & NO GOAL 7 23.33%
X & GOAL 5 16.67% X & NO GOAL 3 10.00%
2 & GOAL 5 16.67% 2 & NO GOAL 3 10.00%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 12 40.00% GOAL & UNDER 2.5 5 16.67%
GOAL & OVER 3.5 4 13.33% GOAL & UNDER 3.5 13 43.33%
GOAL & OVER 4.5 2 6.67% GOAL & UNDER 4.5 15 50.00%
NO GOAL & OVER 2.5 3 10.00% NO GOAL & UNDER 2.5 10 33.33%
NO GOAL & OVER 3.5 1 3.33% NO GOAL & UNDER 3.5 12 40.00%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 13 43.33%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 18 60.00% ΖΥΓΑ 12 40.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
4 - 4 10 - 8 5 - 5 4 - 1 4 - 7 9 - 9
11.43% 25.71% 14.29% 7.14% 15.71% 25.71%
3 - 0 7 - 6 2 - 4 4 - 0 0 - 2 4 - 4
8.33% 36.11% 16.67% 11.11% 5.56% 22.22%
1 - 4 3 - 2 3 - 1 0 - 1 4 - 5 5 - 5
14.71% 14.71% 11.76% 2.94% 26.47% 29.41%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
2 - 3 7 - 4 5 - 5 4 - 2 1 - 3 4 - 1 4 - 6 2 - 4 7 - 6
7.14% 15.71% 14.29% 8.57% 5.71% 7.14% 14.29% 8.57% 18.57%
1 - 0 4 - 2 5 - 4 2 - 2 0 - 2 4 - 0 0 - 1 2 - 2 2 - 3
2.78% 16.67% 25.00% 11.11% 5.56% 11.11% 2.78% 11.11% 13.89%
1 - 3 3 - 2 0 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 1 4 - 5 0 - 2 5 - 3
11.76% 14.71% 2.94% 5.88% 5.88% 2.94% 26.47% 5.88% 23.53%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 9 30.00%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 13 43.33%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 8 26.67%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 8 26.67% 1/X 0 0.00% 1/2 1 3.33%
X/1 5 16.67% X/X 6 20.00% X/2 2 6.67%
2/1 1 3.33% 2/X 2 6.67% 2/2 5 16.67%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 5 16.67 % 0-0 3 10.00 % 0-1 1 3.33 %
2-0 0 0 % 1-1 5 16.67 % 0-2 1 3.33 %
2-1 6 20.00 % 2-2 0 0 % 1-2 2 6.67 %
3-0 1 3.33 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.33 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 2 6.67 %
3-2 1 3.33 % 5-5 0 0 % 2-3 1 3.33 %
4-0 1 3.33 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 5 16.67 % 0-0 8 26.67 % 0-1 6 20.00 %
2-0 1 3.33 % 1-1 5 16.67 % 0-2 2 6.67 %
2-1 2 6.67 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 1 3.33 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 8 26.67 % 0-0 8 26.67 % 0-1 4 13.33 %
2-0 2 6.67 % 1-1 5 16.67 % 0-2 1 3.33 %
2-1 1 3.33 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.33 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%