ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - Α' ΚΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
16 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 11 19 3 2 14 6 13 25-45 -20 8 1 1 6 3 5 10-17 11 2 1 8 3 8 15-28
14 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 20 19 5 5 9 16 3 12-18 -6 8 1 2 5 6 2 5 -9 11 4 3 4 10 1 7 -9
16 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 11 19 2 5 12 12 7 13-27 -14 8 0 5 3 6 2 5 -8 11 2 0 9 6 5 8 -19
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
11 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 6 6 2 0 4
Ν
Η
Η
Η
Ν
Η
1 5 10 -13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 04/03/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-2 1-3 2,12 3,05 2,85
2 11/03/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 0-1 2-3 2,55 3,05 2,30
3 18/03/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 0-1 2,15 3,25 2,65
4 01/04/2018 - 10:30 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 0-2 1,42 3,80 5,40
5 08/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΙΑΝΖΙΝ 0-1 0-1 2,70 3,25 2,12
6 14/04/2018 - 10:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-1 2-1 2,00 3,05 3,10
7 21/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-3 2-5 2,25 3,05 2,65
8 29/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 3-1 4-3 1,33 4,25 6,25
9 06/05/2018 - 10:30 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 2-0 5-1 2,00 3,15 3,00
10 12/05/2018 - 10:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 1-1 1-1 3,30 3,60 1,75
11 20/05/2018 - 14:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 2-1 1,82 3,30 3,35
12 18/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 2-0 4-0 1,20 5,00 8,00
13 22/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 1-1 1,30 4,25 6,75
14 28/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 0-1 1-2 2,35 3,05 2,50
15 01/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-2 3-4 2,00 3,25 2,90
16 05/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 3-1 1,32 4,15 6,50
17 11/08/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 1-0 1,60 3,65 3,90
18 15/08/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-1 1,50 3,85 4,50
19 18/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 2-0 3-1 6,00 4,50 1,32
20 26/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
21 02/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - - - - -
22 15/09/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
24 30/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - - - - -
25 07/10/2018 - 13:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
26 20/10/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - - - - -
27 28/10/2018 - 08:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
1 04/03/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-2 1-3 2,12 3,05 2,85
2 11/03/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 0-1 2-3 2,55 3,05 2,30
3 18/03/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 0-1 2,15 3,25 2,65
5 08/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΙΑΝΖΙΝ 0-1 0-1 2,70 3,25 2,12
7 21/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-3 2-5 2,25 3,05 2,65
10 12/05/2018 - 10:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 1-1 1-1 3,30 3,60 1,75
14 28/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 0-1 1-2 2,35 3,05 2,50
19 18/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 2-0 3-1 6,00 4,50 1,32
21 02/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - - - - -
23 22/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - - - - -
24 30/09/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - - - - -
26 20/10/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - - - - -
27 28/10/2018 - 08:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
4 01/04/2018 - 10:30 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 0-2 1,42 3,80 5,40
6 14/04/2018 - 10:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-1 2-1 2,00 3,05 3,10
8 29/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 3-1 4-3 1,33 4,25 6,25
9 06/05/2018 - 10:30 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 2-0 5-1 2,00 3,15 3,00
11 20/05/2018 - 14:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 2-1 1,82 3,30 3,35
12 18/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 2-0 4-0 1,20 5,00 8,00
13 22/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 1-1 1,30 4,25 6,75
15 01/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-2 3-4 2,00 3,25 2,90
16 05/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 3-1 1,32 4,15 6,50
17 11/08/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 1-0 1,60 3,65 3,90
18 15/08/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-1 1,50 3,85 4,50
20 26/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
22 15/09/2018 - 09:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
25 07/10/2018 - 13:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 19 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 16 84.21% Under 1.5 3 15.79%
Over 2.5 13 68.42% Under 2.5 6 31.58%
Over 3.5 10 52.63% Under 3.5 9 47.37%
Over 4.5 5 26.32% Under 4.5 14 73.68%
Over 5.5 4 21.05% Under 5.5 15 78.95%
Over 6.5 3 15.79% Under 6.5 16 84.21%
Over 0.5 16 84.21% Under 0.5 3 15.79%
Over 1.5 9 47.37% Under 1.5 10 52.63%
Over 2.5 3 15.79% Under 2.5 16 84.21%
Over 3.5 2 10.53% Under 3.5 17 89.47%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 19 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 19 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 19 100.00%
Over 0.5 17 89.47% Under 0.5 2 10.53%
Over 1.5 11 57.89% Under 1.5 8 42.11%
Over 2.5 7 36.84% Under 2.5 12 63.16%
Over 3.5 4 21.05% Under 3.5 15 78.95%
Over 4.5 1 94.74% Under 4.5 18 94.74%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 19 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 19 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 14 73.68% No Goal 5 26.32%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
3 6 7 3
15.79% 31.58% 36.84% 15.79%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 3 3 3 5 1 4
0.00% 15.79% 15.79% 15.79% 26.32% 5.26% 21.05%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
3 7 6 3 2 6 4 7
15.79% 36.84% 31.58% 15.79% 10.53% 31.58% 21.05% 36.84%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 8 42.11% 1 & UNDER 1.5 1 5.26%
X & OVER 1.5 2 10.53% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 6 31.58% 2 & UNDER 1.5 2 10.53%
1 & OVER 2.5 8 42.11% 1 & UNDER 2.5 1 5.26%
X & OVER 2.5 0 0.00% X & UNDER 2.5 2 10.53%
2 & OVER 2.5 5 26.32% 2 & UNDER 2.5 3 15.79%
1 & OVER 3.5 6 31.58% 1 & UNDER 3.5 3 15.79%
X & OVER 3.5 0 0.00% X & UNDER 3.5 2 10.53%
2 & OVER 3.5 4 21.05% 2 & UNDER 3.5 4 21.05%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 7 36.84% 1 & NO GOAL 2 10.53%
X & GOAL 2 10.53% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 5 26.32% 2 & NO GOAL 3 15.79%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 12 63.16% GOAL & UNDER 2.5 2 10.53%
GOAL & OVER 3.5 9 47.37% GOAL & UNDER 3.5 5 26.32%
GOAL & OVER 4.5 5 26.32% GOAL & UNDER 4.5 9 47.37%
NO GOAL & OVER 2.5 1 5.26% NO GOAL & UNDER 2.5 4 21.05%
NO GOAL & OVER 3.5 1 5.26% NO GOAL & UNDER 3.5 4 21.05%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 5 26.32%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 10 52.63% ΖΥΓΑ 9 47.37%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
1 - 6 5 - 7 6 - 5 3 - 7 6 - 8 4 - 12
10.00% 17.14% 15.71% 14.29% 20.00% 22.86%
1 - 2 1 - 2 3 - 5 3 - 1 1 - 2 1 - 5
11.11% 11.11% 29.63% 14.81% 11.11% 22.22%
0 - 4 4 - 5 3 - 0 0 - 6 5 - 6 3 - 7
9.30% 20.93% 6.98% 13.95% 25.58% 23.26%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
0 - 4 4 - 4 2 - 5 3 - 4 5 - 2 1 - 6 2 - 4 5 - 5 3 - 11
5.71% 11.43% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 8.57% 14.29% 20.00%
0 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 4 4 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 5
3.70% 11.11% 7.41% 18.52% 18.52% 7.41% 7.41% 3.70% 22.22%
0 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 0 1 - 1 0 - 5 2 - 2 4 - 5 2 - 6
6.98% 11.63% 11.63% 4.65% 4.65% 11.63% 9.30% 20.93% 18.60%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 26.32%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5 26.32%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 9 47.37%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 5 26.32% 1/X 0 0.00% 1/2 0 0.00%
X/1 3 15.79% X/X 1 5.26% X/2 1 5.26%
2/1 1 5.26% 2/X 1 5.26% 2/2 7 36.84%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 1 5.26 % 0-0 0 0 % 0-1 2 10.53 %
2-0 0 0 % 1-1 2 10.53 % 0-2 1 5.26 %
2-1 2 10.53 % 2-2 0 0 % 1-2 1 5.26 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 3 15.79 % 4-4 0 0 % 1-3 1 5.26 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 1 5.26 %
4-0 1 5.26 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 1 5.26 % 3-4 1 5.26 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 1 5.26 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 1 5.26 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 1 5.26 % 0-0 3 15.79 % 0-1 6 31.58 %
2-0 3 15.79 % 1-1 2 10.53 % 0-2 1 5.26 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 1 5.26 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 5.26 % 4-4 0 0 % 1-3 1 5.26 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 15.79 % 0-0 2 10.53 % 0-1 3 15.79 %
2-0 2 10.53 % 1-1 2 10.53 % 0-2 0 0 %
2-1 1 5.26 % 2-2 1 5.26 % 1-2 2 10.53 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 2 10.53 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 5.26 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΗΤΤΕΣ ΕΚΤΟΣ
3
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
3
ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
6
GOAL - GOAL ΕΝΤΟΣ
4