ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - Α Κίνας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
16 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 18 25 5 3 17 9 16 30-57 -27 11 3 2 6 5 6 15-20 14 2 1 11 4 10 15-37
9 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 30 25 8 6 11 22 3 15-20 -5 11 4 2 5 9 2 8 -9 14 4 4 6 13 1 7 -11
16 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 13 25 2 7 16 16 9 15-37 -22 11 0 7 4 8 3 7 -11 14 2 0 12 8 6 8 -26
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
11 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 7 6 2 1 3
Η
Ν
Ν
Η
I
Η
3 3 5 -12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 04/03/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-2 1-3 2,12 3,05 2,85
2 11/03/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 0-1 2-3 2,55 3,05 2,30
3 18/03/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 0-1 2,15 3,25 2,65
4 01/04/2018 - 10:30 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 0-2 1,42 3,80 5,40
5 08/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΙΑΝΖΙΝ 0-1 0-1 2,70 3,25 2,12
6 14/04/2018 - 10:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-1 2-1 2,00 3,05 3,10
7 21/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-3 2-5 2,25 3,05 2,65
8 29/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 3-1 4-3 1,33 4,25 6,25
9 06/05/2018 - 10:30 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 2-0 5-1 2,00 3,15 3,00
10 12/05/2018 - 10:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 1-1 1-1 3,30 3,60 1,75
11 20/05/2018 - 14:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 2-1 1,82 3,30 3,35
12 18/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 2-0 4-0 1,20 5,00 8,00
13 22/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 1-1 1,30 4,25 6,75
14 28/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 0-1 1-2 2,35 3,05 2,50
15 01/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-2 3-4 2,00 3,25 2,90
16 05/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 3-1 1,32 4,15 6,50
17 11/08/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 1-0 1,60 3,65 3,90
18 15/08/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-1 1,50 3,85 4,50
19 18/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 2-0 3-1 6,00 4,50 1,32
20 24/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 1-0 1,70 3,45 3,60
21 02/09/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-0 1-1 2,65 3,10 2,20
22 15/09/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-0 1,53 3,75 4,30
23 22/09/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-0 3-2 6,75 4,15 1,32
24 30/09/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 1-0 1-0 2,05 3,25 2,80
25 07/10/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 5-0 1,12 6,25 11,00
26 20/10/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - - 1,63 3,60 3,85
27 28/10/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
29 07/11/2018 - 12:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
1 04/03/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 1-2 1-3 2,12 3,05 2,85
2 11/03/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ 0-1 2-3 2,55 3,05 2,30
3 18/03/2018 - 13:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 0-0 0-1 2,15 3,25 2,65
5 08/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΙΑΝΖΙΝ 0-1 0-1 2,70 3,25 2,12
7 21/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. 1-3 2-5 2,25 3,05 2,65
10 12/05/2018 - 10:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 1-1 1-1 3,30 3,60 1,75
14 28/07/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ 0-1 1-2 2,35 3,05 2,50
19 18/08/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. 2-0 3-1 6,00 4,50 1,32
21 02/09/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 1-0 1-1 2,65 3,10 2,20
23 22/09/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. 1-0 3-2 6,75 4,15 1,32
24 30/09/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. 1-0 1-0 2,05 3,25 2,80
26 20/10/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - - 1,63 3,60 3,85
27 28/10/2018 - 09:30 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - - - - -
28 02/11/2018 - 12:35 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - - - - -
30 11/11/2018 - 08:00 ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - - - - -
4 01/04/2018 - 10:30 ΣΑΝΤΟΝΓΚ Λ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 0-2 1,42 3,80 5,40
6 14/04/2018 - 10:30 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-1 2-1 2,00 3,05 3,10
8 29/04/2018 - 14:35 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 3-1 4-3 1,33 4,25 6,25
9 06/05/2018 - 10:30 ΤΙΑΝΤΖΙΝ Τ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 2-0 5-1 2,00 3,15 3,00
11 20/05/2018 - 14:35 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 2-1 1,82 3,30 3,35
12 18/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 2-0 4-0 1,20 5,00 8,00
13 22/07/2018 - 14:35 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-1 1-1 1,30 4,25 6,75
15 01/08/2018 - 14:35 ΤΣ. ΛΙΦΑΝ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-2 3-4 2,00 3,25 2,90
16 05/08/2018 - 14:35 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 3-1 1,32 4,15 6,50
17 11/08/2018 - 14:35 ΧΕΜΠΕΪ ΤΣΑΪΝΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 1-0 1,60 3,65 3,90
18 15/08/2018 - 15:00 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-1 1,50 3,85 4,50
20 24/08/2018 - 14:35 ΤΙΑΝΖΙΝ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 0-0 1-0 1,70 3,45 3,60
22 15/09/2018 - 10:30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ Γ. - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 3-0 1,53 3,75 4,30
25 07/10/2018 - 14:35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ 1-0 5-0 1,12 6,25 11,00
29 07/11/2018 - 12:35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ - ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ - - - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 25 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 20 80.00% Under 1.5 5 20.00%
Over 2.5 16 64.00% Under 2.5 9 36.00%
Over 3.5 12 48.00% Under 3.5 13 52.00%
Over 4.5 7 28.00% Under 4.5 18 72.00%
Over 5.5 4 16.00% Under 5.5 21 84.00%
Over 6.5 3 12.00% Under 6.5 22 88.00%
Over 0.5 21 84.00% Under 0.5 4 16.00%
Over 1.5 9 36.00% Under 1.5 16 64.00%
Over 2.5 3 12.00% Under 2.5 22 88.00%
Over 3.5 2 8.00% Under 3.5 23 92.00%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 25 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 25 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 25 100.00%
Over 0.5 22 88.00% Under 0.5 3 12.00%
Over 1.5 14 56.00% Under 1.5 11 44.00%
Over 2.5 9 36.00% Under 2.5 16 64.00%
Over 3.5 6 24.00% Under 3.5 19 76.00%
Over 4.5 1 96.00% Under 4.5 24 96.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 25 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 25 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 16 64.00% No Goal 9 36.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
5 8 9 3
20.00% 32.00% 36.00% 12.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 5 4 4 5 3 4
0.00% 20.00% 16.00% 16.00% 20.00% 12.00% 16.00%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
4 12 6 3 3 8 5 9
16.00% 48.00% 24.00% 12.00% 12.00% 32.00% 20.00% 36.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 11 44.00% 1 & UNDER 1.5 3 12.00%
X & OVER 1.5 3 12.00% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 6 24.00% 2 & UNDER 1.5 2 8.00%
1 & OVER 2.5 11 44.00% 1 & UNDER 2.5 3 12.00%
X & OVER 2.5 0 0.00% X & UNDER 2.5 3 12.00%
2 & OVER 2.5 5 20.00% 2 & UNDER 2.5 3 12.00%
1 & OVER 3.5 8 32.00% 1 & UNDER 3.5 6 24.00%
X & OVER 3.5 0 0.00% X & UNDER 3.5 3 12.00%
2 & OVER 3.5 4 16.00% 2 & UNDER 3.5 4 16.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 8 32.00% 1 & NO GOAL 6 24.00%
X & GOAL 3 12.00% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 5 20.00% 2 & NO GOAL 3 12.00%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 13 52.00% GOAL & UNDER 2.5 3 12.00%
GOAL & OVER 3.5 10 40.00% GOAL & UNDER 3.5 6 24.00%
GOAL & OVER 4.5 6 24.00% GOAL & UNDER 4.5 10 40.00%
NO GOAL & OVER 2.5 3 12.00% NO GOAL & UNDER 2.5 6 24.00%
NO GOAL & OVER 3.5 2 8.00% NO GOAL & UNDER 3.5 7 28.00%
NO GOAL & OVER 4.5 1 4.00% NO GOAL & UNDER 4.5 8 32.00%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 15 60.00% ΖΥΓΑ 10 40.00%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
1 - 6 7 - 8 7 - 6 4 - 11 6 - 11 5 - 15
8.05% 17.24% 14.94% 17.24% 19.54% 22.99%
1 - 2 3 - 2 4 - 5 4 - 1 1 - 4 2 - 6
8.57% 14.29% 25.71% 14.29% 14.29% 22.86%
0 - 4 4 - 6 3 - 1 0 - 10 5 - 7 3 - 9
7.69% 19.23% 7.69% 19.23% 23.08% 23.08%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
0 - 4 5 - 4 3 - 6 3 - 5 6 - 3 2 - 9 2 - 5 6 - 7 3 - 14
4.60% 10.34% 10.34% 9.20% 10.34% 12.64% 8.05% 14.94% 19.54%
0 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 4 5 - 1 2 - 1 0 - 3 2 - 1 1 - 6
2.86% 11.43% 8.57% 14.29% 17.14% 8.57% 8.57% 8.57% 20.00%
0 - 3 2 - 3 2 - 4 2 - 1 1 - 2 0 - 8 2 - 2 4 - 6 2 - 8
5.77% 9.62% 11.54% 5.77% 5.77% 15.38% 7.69% 19.23% 19.23%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 10 40.00%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6 24.00%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 9 36.00%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 9 36.00% 1/X 1 4.00% 1/2 0 0.00%
X/1 4 16.00% X/X 1 4.00% X/2 1 4.00%
2/1 1 4.00% 2/X 1 4.00% 2/2 7 28.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 3 12.00 % 0-0 0 0 % 0-1 2 8.00 %
2-0 0 0 % 1-1 3 12.00 % 0-2 1 4.00 %
2-1 2 8.00 % 2-2 0 0 % 1-2 1 4.00 %
3-0 1 4.00 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 3 12.00 % 4-4 0 0 % 1-3 1 4.00 %
3-2 1 4.00 % 5-5 0 0 % 2-3 1 4.00 %
4-0 1 4.00 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 1 4.00 % 3-4 1 4.00 %
5-0 1 4.00 % 0-5 0 0 %
5-1 1 4.00 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 1 4.00 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 6 24.00 % 0-0 4 16.00 % 0-1 6 24.00 %
2-0 3 12.00 % 1-1 2 8.00 % 0-2 1 4.00 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 1 4.00 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 4.00 % 4-4 0 0 % 1-3 1 4.00 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 4 16.00 % 0-0 3 12.00 % 0-1 4 16.00 %
2-0 3 12.00 % 1-1 2 8.00 % 0-2 0 0 %
2-1 1 4.00 % 2-2 2 8.00 % 1-2 2 8.00 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 2 8.00 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 4.00 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 4.00 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΗΤΤΕΣ ΕΚΤΟΣ
6
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
6
ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
4
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
4
UNDER 1.5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
6
ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΚΟΛ
4
NO GOAL ΕΚΤΟΣ
3
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ
5
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΕΝΤΟΣ
4