ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - Α Γεωργίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
9 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 18 28 3 9 16 16 12 22-49 -27 14 2 4 8 9 5 10-24 14 1 5 8 7 7 12-25
8 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 26 28 3 17 8 24 4 10-19 -9 14 1 8 5 11 3 4 -10 14 2 9 3 13 1 6 -9
10 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 18 28 2 12 14 25 3 12-30 -18 14 1 6 7 13 1 6 -14 14 1 6 7 12 2 6 -16
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
8 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 5 6 1 2 3
Ν
I
I
Η
Η
Η
4 2 8 -14
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 02/09/2018 - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-2 5-2 - - -
2 05/03/2018 - 13:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-1 1-2 - - -
3 11/03/2018 - 16:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 0-1 - - -
4 16/03/2018 - 15:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 2-0 3-1 1,82 3,30 3,35
5 01/04/2018 - 18:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 0-2 - - -
6 05/04/2018 - 20:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 1-0 - - -
7 15/04/2018 - 14:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 0-0 - - -
8 22/04/2018 - 15:00 ΣΑΚΙΡ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 0-0 - - -
9 26/04/2018 - 16:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-0 0-0 2,35 3,00 2,55
10 01/05/2018 - 17:30 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 1-0 - - -
11 06/05/2018 - 15:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-1 - - -
12 12/05/2018 - 14:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-1 1-1 - - -
13 19/05/2018 - 16:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-1 1-2 - - -
14 26/05/2018 - 18:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-1 2-2 - - -
15 09/06/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 1-2 1-4 3,50 3,20 1,80
16 16/06/2018 - 16:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 2-0 3-0 1,27 4,25 7,75
17 23/06/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΑΚΙΡ 0-0 0-1 4,50 3,30 1,60
18 29/06/2018 - 20:00 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-1 2-1 1,68 3,30 3,95
19 04/07/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 1-2 1-3 - - -
20 04/08/2018 - 16:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 3-2 - - -
21 10/08/2018 - 16:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-3 0-4 - - -
22 18/08/2018 - 19:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 0-0 1,08 6,50 14,00
23 26/08/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1-0 1-0 - - -
24 14/09/2018 - 15:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 3-5 - - -
25 24/09/2018 - 15:00 ΣΑΚΙΡ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 2-0 - - -
26 28/09/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 1-1 1-1 - - -
27 01/10/2018 - 18:00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-0 1-1 - - -
28 06/10/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
3 11/03/2018 - 16:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 0-1 - - -
5 01/04/2018 - 18:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 0-2 - - -
7 15/04/2018 - 14:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 0-0 - - -
9 26/04/2018 - 16:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-0 0-0 2,35 3,00 2,55
11 06/05/2018 - 15:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-1 - - -
13 19/05/2018 - 16:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-1 1-2 - - -
15 09/06/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 1-2 1-4 3,50 3,20 1,80
17 23/06/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΑΚΙΡ 0-0 0-1 4,50 3,30 1,60
19 04/07/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 1-2 1-3 - - -
21 10/08/2018 - 16:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-3 0-4 - - -
23 26/08/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1-0 1-0 - - -
24 14/09/2018 - 15:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 3-5 - - -
26 28/09/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 1-1 1-1 - - -
28 06/10/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
1 02/09/2018 - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-2 5-2 - - -
2 05/03/2018 - 13:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-1 1-2 - - -
4 16/03/2018 - 15:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 2-0 3-1 1,82 3,30 3,35
6 05/04/2018 - 20:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 1-0 - - -
8 22/04/2018 - 15:00 ΣΑΚΙΡ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 0-0 - - -
10 01/05/2018 - 17:30 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 1-0 - - -
12 12/05/2018 - 14:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-1 1-1 - - -
14 26/05/2018 - 18:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-1 2-2 - - -
16 16/06/2018 - 16:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 2-0 3-0 1,27 4,25 7,75
18 29/06/2018 - 20:00 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-1 2-1 1,68 3,30 3,95
20 04/08/2018 - 16:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 3-2 - - -
22 18/08/2018 - 19:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 0-0 1,08 6,50 14,00
25 24/09/2018 - 15:00 ΣΑΚΙΡ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 2-0 - - -
27 01/10/2018 - 18:00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-0 1-1 - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 24 85.71% Under 0.5 4 14.29%
Over 1.5 18 64.29% Under 1.5 10 35.71%
Over 2.5 12 42.86% Under 2.5 16 57.14%
Over 3.5 8 28.57% Under 3.5 20 71.43%
Over 4.5 4 14.29% Under 4.5 24 85.71%
Over 5.5 2 7.14% Under 5.5 26 92.86%
Over 6.5 2 7.14% Under 6.5 26 92.86%
Over 0.5 15 53.57% Under 0.5 13 46.43%
Over 1.5 10 35.71% Under 1.5 18 64.29%
Over 2.5 4 14.29% Under 2.5 24 85.71%
Over 3.5 0 0.00% Under 3.5 28 100.00%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 28 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 28 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 28 100.00%
Over 0.5 21 75.00% Under 0.5 7 25.00%
Over 1.5 11 39.29% Under 1.5 17 60.71%
Over 2.5 3 10.71% Under 2.5 25 89.29%
Over 3.5 3 10.71% Under 3.5 25 89.29%
Over 4.5 2 92.86% Under 4.5 26 92.86%
Over 5.5 1 3.57% Under 5.5 27 96.43%
Over 6.5 1 3.57% Under 6.5 27 96.43%
GOAL / NO GOAL
Goal 14 50.00% No Goal 14 50.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
10 10 6 2
35.71% 35.71% 21.43% 7.14%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
4 6 6 4 4 2 2
14.29% 21.43% 21.43% 14.29% 14.29% 7.14% 7.14%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
13 5 6 4 7 10 8 3
46.43% 17.86% 21.43% 14.29% 25.00% 35.71% 28.57% 10.71%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 6 21.43% 1 & UNDER 1.5 4 14.29%
X & OVER 1.5 5 17.86% X & UNDER 1.5 4 14.29%
2 & OVER 1.5 7 25.00% 2 & UNDER 1.5 2 7.14%
1 & OVER 2.5 5 17.86% 1 & UNDER 2.5 5 17.86%
X & OVER 2.5 1 3.57% X & UNDER 2.5 8 28.57%
2 & OVER 2.5 6 21.43% 2 & UNDER 2.5 3 10.71%
1 & OVER 3.5 3 10.71% 1 & UNDER 3.5 7 25.00%
X & OVER 3.5 1 3.57% X & UNDER 3.5 8 28.57%
2 & OVER 3.5 4 14.29% 2 & UNDER 3.5 5 17.86%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 4 14.29% 1 & NO GOAL 6 21.43%
X & GOAL 5 17.86% X & NO GOAL 4 14.29%
2 & GOAL 5 17.86% 2 & NO GOAL 4 14.29%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 10 35.71% GOAL & UNDER 2.5 4 14.29%
GOAL & OVER 3.5 7 25.00% GOAL & UNDER 3.5 7 25.00%
GOAL & OVER 4.5 4 14.29% GOAL & UNDER 4.5 10 35.71%
NO GOAL & OVER 2.5 2 7.14% NO GOAL & UNDER 2.5 12 42.86%
NO GOAL & OVER 3.5 1 3.57% NO GOAL & UNDER 3.5 13 46.43%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 14 50.00%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 13 46.43% ΖΥΓΑ 15 53.57%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
2 - 4 3 - 5 5 - 10 5 - 10 1 - 8 6 - 12
8.45% 11.27% 21.13% 21.13% 12.68% 25.35%
0 - 1 1 - 4 3 - 5 2 - 5 0 - 3 4 - 6
2.94% 14.71% 23.53% 20.59% 8.82% 29.41%
2 - 3 2 - 1 2 - 5 3 - 5 1 - 5 2 - 6
13.51% 8.11% 18.92% 21.62% 16.22% 21.62%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
1 - 2 1 - 4 3 - 3 2 - 7 6 - 6 2 - 7 1 - 4 1 - 7 5 - 9
4.23% 7.04% 8.45% 12.68% 16.90% 12.68% 7.04% 11.27% 19.72%
0 - 0 0 - 3 1 - 2 1 - 5 2 - 2 2 - 3 0 - 1 1 - 4 3 - 4
0.00% 8.82% 8.82% 17.65% 11.76% 14.71% 2.94% 14.71% 20.59%
1 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 2 4 - 4 0 - 4 1 - 3 0 - 3 2 - 5
8.11% 5.41% 8.11% 8.11% 21.62% 10.81% 10.81% 8.11% 18.92%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4 14.29%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 17 60.71%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7 25.00%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 3 10.71% 1/X 1 3.57% 1/2 0 0.00%
X/1 6 21.43% X/X 8 28.57% X/2 3 10.71%
2/1 1 3.57% 2/X 0 0.00% 2/2 6 21.43%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 4 14.29 % 0-0 4 14.29 % 0-1 2 7.14 %
2-0 1 3.57 % 1-1 4 14.29 % 0-2 1 3.57 %
2-1 1 3.57 % 2-2 1 3.57 % 1-2 2 7.14 %
3-0 1 3.57 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 3.57 % 4-4 0 0 % 1-3 1 3.57 %
3-2 1 3.57 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 1 3.57 %
4-1 0 0 % 1-4 1 3.57 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 1 3.57 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 1 3.57 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 2 7.14 % 0-0 13 46.43 % 0-1 3 10.71 %
2-0 2 7.14 % 1-1 4 14.29 % 0-2 0 0 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 3 10.71 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.57 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 5 17.86 % 0-0 7 25.00 % 0-1 5 17.86 %
2-0 1 3.57 % 1-1 5 17.86 % 0-2 2 7.14 %
2-1 0 0 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 3.57 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 3.57 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 1 3.57 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
13
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ
3
UNDER 2.5
4
UNDER 3.5
4
UNDER 1.5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΕΝΤΟΣ
5
UNDER 1.5 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3