ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - Α Γεωργίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
6 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 32 28 9 5 14 12 16 34-47 -13 14 6 3 5 5 9 21-24 14 3 2 9 7 7 13-23
7 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 27 28 5 12 11 21 7 13-24 -11 14 2 6 6 9 5 7 -13 14 3 6 5 12 2 6 -11
6 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 38 28 10 8 10 22 6 21-23 -2 14 7 4 3 10 4 14 -11 14 3 4 7 12 2 7 -12
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
5 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 7 6 2 1 3
Η
I
Ν
Η
Ν
Η
4 2 5 -6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 31/08/2018 - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1-1 2-1 - - -
2 05/03/2018 - 13:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-1 1-2 - - -
3 10/03/2018 - 13:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-2 1-4 - - -
4 16/03/2018 - 17:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 2-0 4-0 1,32 4,20 6,25
5 31/03/2018 - 14:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΚΙΡ 1-0 1-1 - - -
6 04/04/2018 - 20:00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-2 - - -
7 14/04/2018 - 14:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-2 1-2 - - -
8 20/04/2018 - 19:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 2-1 3-1 2,45 3,05 2,40
9 26/04/2018 - 14:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 1-2 1-3 2,30 3,30 2,40
10 02/05/2018 - 17:30 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1-0 1-0 - - -
11 06/05/2018 - 15:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-1 - - -
12 13/05/2018 - 15:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-1 0-1 - - -
13 20/05/2018 - 15:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-0 1-0 - - -
14 26/05/2018 - 16:00 ΣΑΚΙΡ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1-1 1-3 - - -
15 10/06/2018 - 17:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 0-0 1-1 3,40 3,00 1,90
16 17/06/2018 - 17:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1-0 1-0 3,25 2,90 2,00
17 22/06/2018 - 17:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-1 2-1 1,90 3,10 3,30
18 27/06/2018 - 19:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-1 3-2 - - -
19 05/07/2018 - 16:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-1 1-1 - - -
20 04/08/2018 - 16:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 3-2 - - -
21 12/08/2018 - 16:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-3 2-4 - - -
22 20/08/2018 - 19:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 3-0 3-1 - - -
23 26/08/2018 - 17:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΚΙΡ 1-1 3-2 - - -
24 15/09/2018 - 15:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 1-0 - - -
25 22/09/2018 - 15:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
26 27/09/2018 - 14:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 2-1 - - -
27 02/10/2018 - 14:30 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-1 1-1 - - -
28 06/10/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
2 05/03/2018 - 13:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-1 1-2 - - -
3 10/03/2018 - 13:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-2 1-4 - - -
5 31/03/2018 - 14:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΚΙΡ 1-0 1-1 - - -
7 14/04/2018 - 14:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-2 1-2 - - -
9 26/04/2018 - 14:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 1-2 1-3 2,30 3,30 2,40
13 20/05/2018 - 15:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-0 1-0 - - -
15 10/06/2018 - 17:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 0-0 1-1 3,40 3,00 1,90
17 22/06/2018 - 17:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-1 2-1 1,90 3,10 3,30
19 05/07/2018 - 16:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-1 1-1 - - -
20 04/08/2018 - 16:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 0-0 3-2 - - -
21 12/08/2018 - 16:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 0-3 2-4 - - -
23 26/08/2018 - 17:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΑΚΙΡ 1-1 3-2 - - -
24 15/09/2018 - 15:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 0-0 1-0 - - -
26 27/09/2018 - 14:30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 2-1 - - -
1 31/08/2018 - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1-1 2-1 - - -
4 16/03/2018 - 17:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 2-0 4-0 1,32 4,20 6,25
6 04/04/2018 - 20:00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-2 - - -
8 20/04/2018 - 19:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 2-1 3-1 2,45 3,05 2,40
10 02/05/2018 - 17:30 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1-0 1-0 - - -
11 06/05/2018 - 15:30 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-1 - - -
12 13/05/2018 - 15:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-1 0-1 - - -
14 26/05/2018 - 16:00 ΣΑΚΙΡ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1-1 1-3 - - -
16 17/06/2018 - 17:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1-0 1-0 3,25 2,90 2,00
18 27/06/2018 - 19:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-1 3-2 - - -
22 20/08/2018 - 19:00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 3-0 3-1 - - -
25 22/09/2018 - 15:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
27 02/10/2018 - 14:30 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-1 1-1 - - -
28 06/10/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 28 100.00% Under 0.5 0 0.00%
Over 1.5 21 75.00% Under 1.5 7 25.00%
Over 2.5 16 57.14% Under 2.5 12 42.86%
Over 3.5 10 35.71% Under 3.5 18 64.29%
Over 4.5 5 17.86% Under 4.5 23 82.14%
Over 5.5 1 3.57% Under 5.5 27 96.43%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 28 100.00%
Over 0.5 19 67.86% Under 0.5 9 32.14%
Over 1.5 11 39.29% Under 1.5 17 60.71%
Over 2.5 7 25.00% Under 2.5 21 75.00%
Over 3.5 0 0.00% Under 3.5 28 100.00%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 28 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 28 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 28 100.00%
Over 0.5 23 82.14% Under 0.5 5 17.86%
Over 1.5 12 42.86% Under 1.5 16 57.14%
Over 2.5 6 21.43% Under 2.5 22 78.57%
Over 3.5 2 7.14% Under 3.5 26 92.86%
Over 4.5 1 96.43% Under 4.5 27 96.43%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 28 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 28 100.00%
GOAL / NO GOAL
Goal 20 71.43% No Goal 8 28.57%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
7 11 10 0
25.00% 39.29% 35.71% 0.00%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
0 7 5 6 5 4 1
0.00% 25.00% 17.86% 21.43% 17.86% 14.29% 3.57%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
9 8 4 7 5 11 6 6
32.14% 28.57% 14.29% 25.00% 17.86% 39.29% 21.43% 21.43%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 9 32.14% 1 & UNDER 1.5 6 21.43%
X & OVER 1.5 5 17.86% X & UNDER 1.5 0 0.00%
2 & OVER 1.5 7 25.00% 2 & UNDER 1.5 1 3.57%
1 & OVER 2.5 9 32.14% 1 & UNDER 2.5 6 21.43%
X & OVER 2.5 0 0.00% X & UNDER 2.5 5 17.86%
2 & OVER 2.5 7 25.00% 2 & UNDER 2.5 1 3.57%
1 & OVER 3.5 6 21.43% 1 & UNDER 3.5 9 32.14%
X & OVER 3.5 0 0.00% X & UNDER 3.5 5 17.86%
2 & OVER 3.5 4 14.29% 2 & UNDER 3.5 4 14.29%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 8 28.57% 1 & NO GOAL 7 25.00%
X & GOAL 5 17.86% X & NO GOAL 0 0.00%
2 & GOAL 7 25.00% 2 & NO GOAL 1 3.57%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 15 53.57% GOAL & UNDER 2.5 5 17.86%
GOAL & OVER 3.5 9 32.14% GOAL & UNDER 3.5 11 39.29%
GOAL & OVER 4.5 5 17.86% GOAL & UNDER 4.5 15 53.57%
NO GOAL & OVER 2.5 1 3.57% NO GOAL & UNDER 2.5 7 25.00%
NO GOAL & OVER 3.5 1 3.57% NO GOAL & UNDER 3.5 7 25.00%
NO GOAL & OVER 4.5 0 0.00% NO GOAL & UNDER 4.5 8 28.57%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 17 60.71% ΖΥΓΑ 11 39.29%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
4 - 7 4 - 4 5 - 13 8 - 7 5 - 4 8 - 12
13.58% 9.88% 22.22% 18.52% 11.11% 24.69%
1 - 2 2 - 2 4 - 9 6 - 4 3 - 2 5 - 5
6.67% 8.89% 28.89% 22.22% 11.11% 22.22%
3 - 5 2 - 2 1 - 4 2 - 3 2 - 2 3 - 7
22.22% 11.11% 13.89% 13.89% 11.11% 27.78%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
4 - 5 1 - 4 3 - 2 4 - 5 3 - 12 6 - 3 3 - 4 7 - 5 3 - 7
11.11% 6.17% 6.17% 11.11% 18.52% 11.11% 8.64% 14.81% 12.35%
1 - 0 1 - 3 1 - 1 3 - 4 3 - 8 4 - 1 2 - 2 4 - 1 2 - 4
2.22% 8.89% 4.44% 15.56% 24.44% 11.11% 8.89% 11.11% 13.33%
3 - 5 0 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 4 2 - 2 1 - 2 3 - 4 1 - 3
22.22% 2.78% 8.33% 5.56% 11.11% 11.11% 8.33% 19.44% 11.11%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7 25.00%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 12 42.86%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 9 32.14%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 6 21.43% 1/X 1 3.57% 1/2 0 0.00%
X/1 8 28.57% X/X 2 7.14% X/2 2 7.14%
2/1 1 3.57% 2/X 2 7.14% 2/2 6 21.43%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 6 21.43 % 0-0 0 0 % 0-1 1 3.57 %
2-0 0 0 % 1-1 5 17.86 % 0-2 0 0 %
2-1 3 10.71 % 2-2 0 0 % 1-2 3 10.71 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 2 7.14 % 4-4 0 0 % 1-3 2 7.14 %
3-2 3 10.71 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 1 3.57 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 1 3.57 %
4-2 0 0 % 2-4 1 3.57 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 3 10.71 % 0-0 9 32.14 % 0-1 5 17.86 %
2-0 1 3.57 % 1-1 3 10.71 % 0-2 0 0 %
2-1 2 7.14 % 2-2 0 0 % 1-2 3 10.71 %
3-0 1 3.57 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.57 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 8 28.57 % 0-0 5 17.86 % 0-1 3 10.71 %
2-0 1 3.57 % 1-1 3 10.71 % 0-2 2 7.14 %
2-1 3 10.71 % 2-2 0 0 % 1-2 1 3.57 %
3-0 0 0 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 1 3.57 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 1 3.57 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΣ
3
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
7
ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΕΝΤΟΣ
3
UNDER 2.5 ΕΚΤΟΣ
3
UNDER 3.5
6
UNDER 3.5 ΕΚΤΟΣ
4
UNDER 1.5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
5
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΕΝΤΟΣ
3