ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - Α Γεωργίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΔΦ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
10 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 13 28 4 7 17 14 14 23-57 -34 14 3 5 6 7 7 16-25 14 1 2 11 7 7 7-32
10 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 23 28 4 11 13 24 4 10-26 -16 14 4 6 4 13 1 7 -8 14 0 5 9 11 3 3 -18
8 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 26 28 5 11 12 21 7 13-31 -18 14 4 5 5 10 4 9 -17 14 1 6 7 11 3 4 -14
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ: -6
ΦΟΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΑΓ. Ν Ι Η 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ U O ΓΚΟΛ
7 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 5 6 1 2 3
Η
I
Η
Ν
I
Η
5 1 2 -5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1 Χ 2
1 01/09/2018 - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 0-2 - - -
2 03/03/2018 - 13:00 ΣΑΚΙΡ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 3-0 6-1 - - -
3 10/03/2018 - 13:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 1-0 1-4 - - -
4 18/03/2018 - 13:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 0-0 - - -
5 01/04/2018 - 18:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 0-2 - - -
6 05/04/2018 - 17:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 0-3 - - -
7 13/04/2018 - 14:00 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 2-0 - - -
8 20/04/2018 - 19:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 2-1 3-1 2,45 3,05 2,40
9 27/04/2018 - 17:30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 4-1 - - -
10 01/05/2018 - 19:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-1 1-1 - - -
11 05/05/2018 - 19:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΑΚΙΡ 1-0 2-2 - - -
12 11/05/2018 - 19:30 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 5-0 1,22 4,75 8,50
13 19/05/2018 - 19:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 2-0 - - -
14 26/05/2018 - 18:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-1 2-2 - - -
15 09/06/2018 - 20:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 2-0 1,25 4,25 8,50
16 16/06/2018 - 18:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-0 0-0 1,80 3,20 3,50
17 22/06/2018 - 17:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-1 2-1 1,90 3,10 3,30
18 29/06/2018 - 18:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 3-6 6,50 3,80 1,35
19 04/07/2018 - 18:30 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1-0 3-0 - - -
20 06/08/2018 - 16:30 ΣΑΚΙΡ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-1 3-1 - - -
21 11/08/2018 - 16:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 0-2 1-3 - - -
22 17/08/2018 - 16:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 2-0 - - -
23 26/08/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1-0 1-0 - - -
24 16/09/2018 - 17:00 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 0-0 - - -
25 22/09/2018 - 15:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
26 27/09/2018 - 17:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1-1 2-1 - - -
27 30/09/2018 - 16:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-0 0-0 - - -
28 05/10/2018 - 15:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΤΣΧΙΑΤΟΥΡΑ 0-1 0-1 - - -
1 01/09/2018 - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-1 0-2 - - -
3 10/03/2018 - 13:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 1-0 1-4 - - -
6 05/04/2018 - 17:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 0-0 0-3 - - -
8 20/04/2018 - 19:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 2-1 3-1 2,45 3,05 2,40
10 01/05/2018 - 19:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-1 1-1 - - -
11 05/05/2018 - 19:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΑΚΙΡ 1-0 2-2 - - -
13 19/05/2018 - 19:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 1-0 2-0 - - -
14 26/05/2018 - 18:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ 1-1 2-2 - - -
16 16/06/2018 - 18:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 0-0 0-0 1,80 3,20 3,50
18 29/06/2018 - 18:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 1-1 3-6 6,50 3,80 1,35
21 11/08/2018 - 16:30 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 0-2 1-3 - - -
25 22/09/2018 - 15:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 0-0 1-0 - - -
27 30/09/2018 - 16:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 0-0 0-0 - - -
28 05/10/2018 - 15:00 ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ - ΤΣΧΙΑΤΟΥΡΑ 0-1 0-1 - - -
2 03/03/2018 - 13:00 ΣΑΚΙΡ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 3-0 6-1 - - -
4 18/03/2018 - 13:00 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 0-0 - - -
5 01/04/2018 - 18:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 0-2 - - -
7 13/04/2018 - 14:00 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 2-0 - - -
9 27/04/2018 - 17:30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 4-1 - - -
12 11/05/2018 - 19:30 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 5-0 1,22 4,75 8,50
15 09/06/2018 - 20:00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 2-0 1,25 4,25 8,50
17 22/06/2018 - 17:00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-1 2-1 1,90 3,10 3,30
19 04/07/2018 - 18:30 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1-0 3-0 - - -
20 06/08/2018 - 16:30 ΣΑΚΙΡ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-1 3-1 - - -
22 17/08/2018 - 16:30 ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2-0 2-0 - - -
23 26/08/2018 - 17:00 ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1-0 1-0 - - -
24 16/09/2018 - 17:00 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0-0 0-0 - - -
26 27/09/2018 - 17:00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1-1 2-1 - - -
OVER/UNDER
Over 0.5 24 85.71% Under 0.5 4 14.29%
Over 1.5 21 75.00% Under 1.5 7 25.00%
Over 2.5 14 50.00% Under 2.5 14 50.00%
Over 3.5 10 35.71% Under 3.5 18 64.29%
Over 4.5 5 17.86% Under 4.5 23 82.14%
Over 5.5 2 7.14% Under 5.5 26 92.86%
Over 6.5 2 7.14% Under 6.5 26 92.86%
Over 0.5 20 71.43% Under 0.5 8 28.57%
Over 1.5 12 42.86% Under 1.5 16 57.14%
Over 2.5 4 14.29% Under 2.5 24 85.71%
Over 3.5 0 0.00% Under 3.5 28 100.00%
Over 4.5 0 0.00% Under 4.5 28 100.00%
Over 5.5 0 0.00% Under 5.5 28 100.00%
Over 6.5 0 0.00% Under 6.5 28 100.00%
Over 0.5 19 67.86% Under 0.5 9 32.14%
Over 1.5 12 42.86% Under 1.5 16 57.14%
Over 2.5 7 25.00% Under 2.5 21 75.00%
Over 3.5 3 10.71% Under 3.5 25 89.29%
Over 4.5 1 96.43% Under 4.5 27 96.43%
Over 5.5 1 3.57% Under 5.5 27 96.43%
Over 6.5 1 3.57% Under 6.5 27 96.43%
GOAL / NO GOAL
Goal 12 42.86% No Goal 16 57.14%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0-1 2-3 4-6 7+
7 11 8 2
25.00% 39.29% 28.57% 7.14%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
0 1 2 3 4 5 6+
4 3 7 4 5 3 2
14.29% 10.71% 25.00% 14.29% 17.86% 10.71% 7.14%
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
0 1 2 3+ 0 1 2 3+
8 8 8 4 9 7 5 7
28.57% 28.57% 28.57% 14.29% 32.14% 25.00% 17.86% 25.00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ
1 & OVER 1.5 12 42.86% 1 & UNDER 1.5 2 7.14%
X & OVER 1.5 3 10.71% X & UNDER 1.5 4 14.29%
2 & OVER 1.5 6 21.43% 2 & UNDER 1.5 1 3.57%
1 & OVER 2.5 8 28.57% 1 & UNDER 2.5 6 21.43%
X & OVER 2.5 2 7.14% X & UNDER 2.5 5 17.86%
2 & OVER 2.5 4 14.29% 2 & UNDER 2.5 3 10.71%
1 & OVER 3.5 5 17.86% 1 & UNDER 3.5 9 32.14%
X & OVER 3.5 2 7.14% X & UNDER 3.5 5 17.86%
2 & OVER 3.5 3 10.71% 2 & UNDER 3.5 4 14.29%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL
1 & GOAL 6 21.43% 1 & NO GOAL 8 28.57%
X & GOAL 3 10.71% X & NO GOAL 4 14.29%
2 & GOAL 3 10.71% 2 & NO GOAL 4 14.29%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL
GOAL & OVER 2.5 11 39.29% GOAL & UNDER 2.5 1 3.57%
GOAL & OVER 3.5 9 32.14% GOAL & UNDER 3.5 3 10.71%
GOAL & OVER 4.5 4 14.29% GOAL & UNDER 4.5 8 28.57%
NO GOAL & OVER 2.5 3 10.71% NO GOAL & UNDER 2.5 13 46.43%
NO GOAL & OVER 3.5 1 3.57% NO GOAL & UNDER 3.5 15 53.57%
NO GOAL & OVER 4.5 1 3.57% NO GOAL & UNDER 4.5 15 53.57%
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ
ΜΟΝΑ 12 42.86% ΖΥΓΑ 16 57.14%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
2 - 5 6 - 10 2 - 10 3 - 11 4 - 10 6 - 10
8.86% 20.25% 15.19% 17.72% 17.72% 20.25%
2 - 2 4 - 1 1 - 4 1 - 6 3 - 6 5 - 5
10.00% 12.50% 12.50% 17.50% 22.50% 25.00%
0 - 3 2 - 9 1 - 6 2 - 5 1 - 4 1 - 5
7.69% 28.21% 17.95% 17.95% 12.82% 15.38%
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
2 - 4 3 - 7 3 - 4 2 - 4 0 - 10 3 - 7 3 - 8 3 - 4 4 - 8
7.59% 12.66% 8.86% 7.59% 12.66% 12.66% 13.92% 8.86% 15.19%
2 - 2 2 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 5 1 - 4 2 - 5 3 - 2 3 - 4
10.00% 7.50% 5.00% 5.00% 12.50% 12.50% 17.50% 12.50% 17.50%
0 - 2 1 - 6 1 - 4 1 - 3 0 - 5 2 - 3 1 - 3 0 - 2 1 - 4
5.13% 17.95% 12.82% 10.26% 12.82% 12.82% 10.26% 5.13% 12.82%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 13 46.43%
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 11 39.29%
2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4 14.29%
ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ
1/1 11 39.29% 1/X 1 3.57% 1/2 1 3.57%
X/1 3 10.71% X/X 5 17.86% X/2 3 10.71%
2/1 0 0.00% 2/X 1 3.57% 2/2 3 10.71%
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ
1 X 2
1-0 2 7.14 % 0-0 4 14.29 % 0-1 1 3.57 %
2-0 4 14.29 % 1-1 1 3.57 % 0-2 2 7.14 %
2-1 2 7.14 % 2-2 2 7.14 % 1-2 0 0 %
3-0 1 3.57 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.57 %
3-1 2 7.14 % 4-4 0 0 % 1-3 1 3.57 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 1 3.57 % 1-4 1 3.57 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 1 3.57 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 2 7.14 %
1-0 5 17.86 % 0-0 8 28.57 % 0-1 3 10.71 %
2-0 4 14.29 % 1-1 3 10.71 % 0-2 1 3.57 %
2-1 3 10.71 % 2-2 0 0 % 1-2 0 0 %
3-0 1 3.57 % 3-3 0 0 % 0-3 0 0 %
3-1 0 0 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 0 0 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 0 0 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00 %
1-0 6 21.43 % 0-0 9 32.14 % 0-1 1 3.57 %
2-0 2 7.14 % 1-1 2 7.14 % 0-2 1 3.57 %
2-1 1 3.57 % 2-2 0 0 % 1-2 1 3.57 %
3-0 1 3.57 % 3-3 0 0 % 0-3 1 3.57 %
3-1 1 3.57 % 4-4 0 0 % 1-3 0 0 %
3-2 0 0 % 5-5 0 0 % 2-3 0 0 %
4-0 0 0 % 0-4 1 3.57 %
4-1 0 0 % 1-4 0 0 %
4-2 0 0 % 2-4 0 0 %
4-3 0 0 % 3-4 0 0 %
5-0 0 0 % 0-5 0 0 %
5-1 0 0 % 1-5 0 0 %
5-2 0 0 % 2-5 1 3.57 %
5-3 0 0 % 3-5 0 0 %
5-4 0 0 % 4-5 0 0 %
Άλλο Σκορ 0 0.00%
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ
3
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
11
UNDER 2.5 ΕΝΤΟΣ
4
UNDER 3.5
8
UNDER 3.5 ΕΝΤΟΣ
4
UNDER 3.5 ΕΚΤΟΣ
4
UNDER 1.5 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
8
NO GOAL ΕΝΤΟΣ
4
0 ΕΩΣ 1 GOAL ΕΝΤΟΣ
3